รวมมาตรการสินเชื่อโควิด-19 ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ

ads

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ทั้งธนาคารและสถาบันการเงิน

จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่เพียงทำให้มีผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก แต่ยังส่งผลกระทบหนักต่อเศรษฐกิจ เนื่องจากไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติ สำหรับในประเทศไทย คนไทยส่วนใหญ่เกิดการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือไม่มีเงินทุน ด้วยเหตุนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงร่วมมือกับธนาคารและสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกหนี้ให้สามารถชำระหนี้ต่อไปได้ โดยไม่กระทบกับสภาพทางการเงิน โดยแต่ละธนาคารและสถาบันการเงินจะมีมาตรการอะไรบ้าง ได้รวบรวมมาไว้ที่นี่

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาโควิด-19

1 ธนาคารกรุงไทย

มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64 ทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ดังนี้

 • ลูกค้าบุคคล
  • สินเชื่อบุคคล ประเภทวงเงินหมุนเวียน เปลี่ยนเป็นแบบกำหนดระยะเวลา 48 งวด หรือ ขยายระยะเวลาตามความสามารถในการชำระหนี้
  • สินเชื่อบุคคล ประเภทกำหนดระยะเวลา ลดการผ่อนชำระ 30% นานสูงสุด 6 เดือน
  • สินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย นาน 3 เดือน หรือ ลดค่างวด นานสูงสุด 12 เดือน
 • ลูกค้าธุรกิจ
  • โครงการ DR BIZ การเงินร่วมใจ ธุรกิจไทยมั่นคง ลดการผ่อนชำระ ขยายเวลาผ่อนชำระหนี้ และเสริมสภาพคล่อง
  • มาตรการช่วยเหลือ ลูกค้าธุรกิจ SME พักชำระเงินต้น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาชำระหนี้นานสูงสุด 6 เดือน และเพิ่มวงเงินสินเชื่อ

นอกจากนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากบัตรกรุงไทย หรือ KTC ดังนี้ ปรับอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ 5% จาก 10% เปลี่ยนหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาวนาน 48 เดือน ผ่อนผันการชำระหนี้ และลดค่างวด

2 ธนาคารออมสิน

มีโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ออมสินช่วยเหลือ SMEs ในภาคการท่องเที่ยว ให้วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทต่อราย ในอันตราดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้น 1 ปี สามารถขอสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64

3 ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ดังนี้

 • ลดอัตราดอกเบี้ย ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 63 ได้แก่ สินเชื่อหมุนเวียนและสินเชื่อส่วนบุคคล จาก 28% เป็น 25% บัตรเครดิตไทยพาณิชย์ทุกประเภท จาก 18% เป็น 16%
 • ปรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ พักชำระค่างวด ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ พักชำระหนี้ สำหรับสินเชื่อแต่ละประเภทที่ร่วมมาตรการ จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรกดเงินสด ดังนี้

 • มาตรการที่ 1 ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำเป็น 5% จาก 10% สำหรับบัตรเครดิต และ เป็น 3% จาก 5% สำหรับสินเชื่อส่วนบุคคล จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64
 • มาตรการที่ 2 ขยายเวลาร่วมโครงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีปกติ ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64
 • มาตรการที่ 3 ปรับลดยอดผ่อนชำระรายเดือน โดยขยายระยะเวลาการผ่อนนานสูงสุด 99 เดือน

5 ธนาคารกสิกรไทย

มาตรการช่วยเหลือจากธนาคารกสิกรไทย มีดังนี้ ลดอัตราดอกเบี้ย, ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับสินเชื่อบ้านกสิกรไทย, เปลี่ยนยอดค้างชำระเป็นผ่อน 48% ในดอกเบี้ยพิเศษ, ลดค่างวด, พักชำระเงินต้น, จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย และพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย

6 ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพมีมาตรการช่วยเหลือทั้งลูกค้าบุคคลและลูกค้าธุรกิจ ด้วยการลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ ลดเพดานดอกเบี้ย ขยายวงเงิน เปลี่ยนเป็นสินเชื่อผ่อน 48 งวด ลดค่างวด เลื่อนจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ย จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ปรับโครงการสร้างหนี้ และให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

7 ธนาคารธนชาตและธนาคารทหารไทย

มาตรการช่วยเหลือจากทีเอ็มบีธนชาต (TTB) สำหรับลูกค้าบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อรายย่อย สินเชื่อรถยนต์ และลูกค้าธุรกิจ มีดังนี้ ปรับอัตราผ่อนขั้นต่ำ, พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย, พักชำระค่างวด, ลดยอดผ่อนชำระ, ขยายระยะเวลาการผ่อน และให้วงเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ

8 ธนาคารยูโอบี

มีมาตรการช่วยเหลือโดยปรับลดอัตราผ่อนขั้นต่ำ พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย, เปลี่ยนยอดคงค้างเป็นผ่อน 48 งวด, รวมหนี้, พักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย, ให้สินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ และปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อน จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64

9 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เพื่อช่วยเหลือเยียวยาเกษตรไทย ธ.ก.ส. มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยา พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ลดภาระหนี้ด้วยโครงการชำระดีมีคืนและโครงการลดภาระหนี้ รวมทั้งขยายระยะเวลาการผ่อนชำระ

10 ธนาคารซิตี้แบงก์

มาตรการช่วยเหลือเยียวยาสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้ ปรับลดอัตรายอดขั้นต่ำจาก 10% เป็น 5% จนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 64 และเป็น 8% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 รวมทั้งเปลี่ยนยอดคงค้างเป็นผ่อนรายเดือน อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี

11 อิออน

มีมาตรการช่วยเหลือดังนี้ ลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำเป็น 5% จาก 10% สำหรับบัตรเครดิตอิออน เป็น 1% จาก 3% สำหรับสินเชื่อยัวร์แคช พักชำระหนี้หรือลดค่างวด และเปลี่ยนเป็นประเภทสินเชื่อระยะยาว อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12% ต่อปี

12 โตโยต้า ลีสซิ่ง

ลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง จะได้รับมาตรการช่วยเหลือได้แก่ พักชำระหนี้ 3 งวด หรือ ปรับโครงการหนี้ โดยสามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน TLT Simply ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64

สำหรับใครที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และต้องการได้รับการช่วยเหลือเยียวยาในการชำระหนี้ หรือ ขอกู้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สามารถติดต่อสอบถามได้ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น ๆ

ค้นหาสินเชื่อและบัตรเครดิตทั้งหมด…คลิก >>>

READ MORE>>>