คนค้าขายต้องเช็ก สินเชื่อประชาชนสุขใจ ธ.ออมสิน อนุมัติกี่วัน

ads

แนะนำสินเชื่อเพื่อคนค้าขายใช้เป็นเงินทุนแทนหนี้นอกระบบ

การมีหนี้นอกระบบเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของประเทศไทยที่ต้องได้รับการแก้ไข รวมทั้งจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจ ธนาคารออมสินจึงมี “สินเชื่อประชาชนสุขใจ” ที่มีจุดประสงค์เพื่อให้คนค้าขายได้ยื่นกู้แทนที่จะใช้หนี้นอกระบบ สำหรับใครยื่นขอสินเชื่อแล้ว หรือหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจยื่นกู้ เชื่อว่าระเวลาที่จะรู้ผลอนุมัติคงเป็นสิ่งแรก ๆ ที่หลายคนมีข้อสงสัย มาพบกับคำตอบกันที่นี่

สินเชื่อประชาชนสุขใจ ใช้เวลารู้ผลอนุมัติกี่วัน

ยื่นกู้สินเชื่อประชาชนสุขใจเรียบร้อยแล้ว หรือ กำลังตัดสินใจจะยื่นกู้ หลายคนคงอยากทราบว่าจะรู้ผลอนุมัติภายในกี่วัน สำหรับระยะเวลาอนุมัติการขอสินเชื่อประชาชนสุขของธนาคารออมสิน จะขึ้นอยู่กับการพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร โดยขึ้นอยู่กับความครบถ้วนและถูกต้องเอกสาร รวมทั้งจำนวนลูกค้าคนอื่น ๆ ที่ยื่นขอสินเชื่อของแต่ละสาขานั้น ๆ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับอีกครั้งหนึ่ง

จุดเด่นของสินเชื่อประชาชนสุขใจ

สินเชื่อประชาชนสุขใจ มีจุดเด่นที่เพื่อเป็นเงินทุนหรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ แทนการไปกู้ยืมสินเชื่อนอกระบบ ซึ่งจะทำให้เป็นหนี้นอกระบบได้

จำนวนเงินให้กู้ของสินเชื่อประชาชนสุขใจ

มีจำนวนเงินให้กู้ตั้งแต่ 10,000 – 200,000 บาท ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน โดยรวมกับจำนวนเงินกู้คงเหลือของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภท ไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร มีระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี 36 งวด และไม่เกิน 10 ปี 120 งวด

สินเชื่อประชาชนสุขใจ อนุมัติกี่วัน

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป รวมอายุและระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 60 ปี หากผู้กู้อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ผู้ปกครองต้องทำหนังสือให้ความยินยอม
 • มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 • มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอน
 • มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้
 • เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นกู้สินเชื่อ
 • ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

หลักประกันเงินกู้

 • วงเงิน 10,000 – 50,000 บาท ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน
 • วงเงิน 50,001 – 200,000 บาท ใช้ บสย. ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน มาค้ำประกัน โดยผู้ที่เป็นผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติดังนี้
  • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไป 1 คน
  • ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสิน

ผู้ที่ประกอบธุรกิจและต้องการเงินทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน สินเชื่อประชาชนสุขใจหรือสินเชื่อของธนาคารออมสินอื่น ๆ ก็เป็นทางเลือกที่ดี แทนที่การไปกู้หนี้นอกระบบ สำหรับใครที่สนใจ สามารถขอยื่นกู้สินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่สะดวก หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 1115

READ MORE>>>

ค้นหาสินเชื่อและบัตรเครดิตทั้งหมด…คลิก>>>