สินเชื่อ ธ.ก.ส. 2564 โควิด-19 คืออะไร ? ใครขอสินเชื่อได้บ้าง

สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเกษตรกร

แม้ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย จะอยู่ในสภาวะที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคงมาตรการเฝ้าระวังการแพร่กระจาย COVID-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป ขณะที่ผลกระทบโควิด-19 ซึ่งมีผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่มีงานทำ หรือขาดรายได้ เนื่องจากถูกปรับลดเงินเดือน หรือถูกพักงานชั่วคราว นี่ยังไม่รวมถึงกลุ่มเกษตรกรที่ไม่อาจส่งขายผลผลิตได้ เรียกว่า วิกฤตโควิด-19 ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ปัญหาสุขภาพ แต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงในเรื่องของปากท้อง และค่าใช้จ่าย รวมถึงการอยู่อาศัยอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง สถาบันการเงินหลายแห่งได้จัดทำผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยให้ประชาชนอย่างเราได้ฝ่าวิกฤตสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ก็เป็นอีกแห่งหนึ่ง ที่ปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดู วิธีสมัครสินเชื่อ ธ.ก.ส. 2563 โควิด-19 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อ ธ.ก.ส. 2563 โควิด-19

เป็นสินเชื่อฉุกเฉินที่ ธ.ก.ส. จัดทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 โดยมุ่งหวังว่า สินเชื่อฉุกเฉินจะช่วยการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนได้ ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน วงเงินกู้รายละไม่เกิน 1 หมื่นบาท กำหนดชำระคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับจากวันกู้ ไม่ต้องใช้หลักประกัน โดยปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรกนับจากวันกู้

กลุ่มเกษตรกรที่ยื่นขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. 2563 โควิด-19 ได้

(1) เกษตรกรและครอบครัวเกษตรกร

(2) ลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (8900/TDR) ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

(3) ลูกค้ากรณีมีประวัติค้างชำระหนี้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น

(4) ในกรณีที่บุคคลในครอบครัวเกษตรกรหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกันที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และต้องสามารถพิสูจน์ได้ว่าแยกกันทำกินอย่างชัดเจน ก็จะสามารถขอสินเชื่อได้มากกว่า 1 คน

กลุ่มเกษตรกรที่ยื่นขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. 2563 โควิด-19 ไม่ได้

(1) ลูกค้าที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ที่มีสิทธิปรับโครงสร้างหนี้ตามมติ ครม. ในวันที่ 7 เมษายน 2553 กู้ไม่ได้

(2) ผู้กู้เงินตามโครงการช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากโควิด-19 กับธนาคารออมสินแล้ว กู้ไม่ได้

ขั้นตอนขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. 2563 โควิด-19

(1) ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น LINE @BAAC Family เท่านั้น และรอนัดหมายทำสัญญาจากสาขา

(2) ธนาคารคัดกรองข้อมูลและส่ข้อมูลไปให้สาขา พร้อมกับแจ้งการนัดหมายทาง SMS

(3) สาขาออกไปทำสัญญาเงินกู้ สอนขึ้นทะเบียน ตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ และอนุมัติสัญญาในโปรแกรมช่วยงานภายในวันเดียวกันกับวันที่ทำสัญญา

(4) ธนาคารโอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากที่มีกับ ธ.ก.ส.

(5) จะได้รับเงินกู้ในวันถัดไปนับจากวันที่อนุมัติ

ระยะเวลาขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. 2563 โควิด-19

หากท่านมีความจำเป็นต้องใช้เงินเนื่องจากได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สามารถขอสินเชื่อ ได้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

เงื่อนไขการชำระคืน

ชำระคืนเงินกู้เสร็จสิ้นไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน นับแต่วันที่ขอกู้โดย 6 เดือนแรกไม่ต้องผ่อนชำระ จะเริ่มผ่อนชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป

หรือผู้ขอกู้สามารถเลือกกำหนดชำระเป็น รายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน ตามที่มาของรายได้ ดังนี้

  • รายเดือนทั้ง 24 งวด : งวดละ 429.17 บาท
  • ราย 3 เดือน 8 งวด : งวดละ 1287.50 บาท
  • ราย 6 เดือน 4 งวด : งวดละ 2575.00 บาท

อย่างไรก็ดี หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินเชื่อ ธ.ก.ส. 2563 โควิด-19 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือที่ Call Center 02-555-0555

✔ คลิกสมัคร “สินเชื่อ บัตรเครดิต และบัตรกดเงินสด” ได้ที่นี่ >>>


READ MORE :