เปิดวิธีสมัครสินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด 10,000 ผ่านแอปฯ MyMo

ads

มาดูกัน ขั้นตอนขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน มีอะไรบ้าง

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการเงินออกนโยบายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งธนาคารออมสินได้ขานรับมติ ครม. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดระลอกใหม่ โดยการปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 รายละ 10,000 บาท ผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo เท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด สามารถดูรายละเอียด และขั้นตอนการสมัครที่นี่


รายละเอียดสินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด-19


โครงการสินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด-19 แบ่งเป็นกี่เฟส

สำหรับโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ธนาคารออมสิน แบ่งการช่วยเหลือประชาชนตามกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้

เฟสที่ 1 
 • เร่งช่วยเหลือลูกค้าธนาคารมากกว่า 9 ล้านคนในพื้นที่สีแดงเข้มใน 6 จังหวัด เช่น กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, ชลบุรี, สมุทรปราการ และเชียงใหม่ เริ่มเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
เฟสที่ 2 
 • ช่วยเหลือครอบคลุมทุกพื้นที่ เริ่ม 13 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป
เฟสที่ 3 
 • ลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ ที่สนใจยื่นกู้ ธนาคารจะแจ้งกําหนดเวลาให้ทราบต่อไป

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด-19

 • เป็นผู้มีอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจ/เจ้าของกิจการ ผู้รับจ้างทั่วไป ผู้ใช้แรงงาน
 • เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
 • เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
 • เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน และมี E-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วงเงินสินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด-19 และอัตราดอกเบี้ย

 • ธนาคารออมสิน ให้วงเงินช่วยเหลือผู้ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 สูงสุด 10,000 บาท โดยคิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 0.35% ต่อเดือน

ระยะเวลาคืนเงิน

 • ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชำระเงินต้อนและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

 • เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
คนชูแบงก์ 1000
สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ออมสิน มีขั้นตอนสมัครยังไง

เปิดขั้นตอนขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน ผ่านแอปฯ MyMo


(1) ทางระบบจะแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS หรือ แอปฯ MyMo ว่า “คุณได้รับการอนุมัติสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย COVID-19 กรุณาเข้า MyMo เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม”

(2) ให้กดเข้าไปที่แอปฯ MyMo จากนั้นให้กดเลือกเมนู “สมัครสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย”

(3) ระบบจะขึ้นข้อมูลว่า “คุณไดัรับการอนุมัติสินเชื่อ กรุณากดทำสัญญาภายใน 7 วัน” หากขึ้นสถานะดังกล่าว ให้กดปุ่ม “ถัดไป”

(4) อ่านรายละเอียดสัญญาในเบื้องต้น หากอ่านเสร็จเรียบร้อยให้กด “ใช่”

(5) ระบบจะแสดง “สัญญาเงินกู้” ให้ผู้กู้ทำการอ่านเพื่อศึกษา หากอ่านจบแล้วให้ทำเครื่องหมายถูก หน้าช่อง “ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับในเงื่อนไขของสัญญา จากนั้นกดปุ่ม “ยอมรับ”

(6) ระบบจะให้ป้อนรหัสแอปฯ MyMo จำนวน 6 หลัก อีกครั้ง

(7) ให้กด “รับรหัส OTP” แล้วจะมีรหัส OTP ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นให้นำรหัส OTP มากรอกภายใน 2 นาที หลังจากที่ได้รับรหัส OTP แล้ว

(8) ระบบจะแสดงหน้าจอ “ทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว” ธนาคารจะโอนเงินกู้ไปยังบัญชีเงินฝากภายใน 3 วัน

วิธีแจ้งผลการขอสินเชื่อออมสินสู้ภัยโควิด-19

 • เมื่อธนาคารตรวจสอบคุณสมบัติและข้อมูลเครดิตแล้ว ธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ท่านทราบ ผ่านช่องทาง MyMo Notification และ SMS เท่านั้น
 • กรณีได้รับอนุมัติสินเชื่อให้ทำสัญญาเงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ผ่าน MyMo Application ภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตรวจสอบเงินสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ออมสิน ผ่านช่องทางไหน

หากครบกำหนดวันทำการ ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชี จำนวน 10,000 บาท ให้ผู้กู้ตรวจสอบเงินเข้าผ่านแอปฯ MyMo โดยแอปฯ จะเพิ่มรายการข้อมูล “สินเชื่อ-เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย” ขึ้นมาให้ พร้อมระบุตัวเลขจำนวนเงิน จากนั้นผู้ขอสินเชื่อออมสินสามารถกดเพื่อนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามปกติ

อย่างไรก็ดี ผู้ที่สนใจยื่นขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ธนาคารออมสิน สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

✔ คลิกสมัคร “สินเชื่อ และบัตรเครดิต” ได้ที่นี่ >>>


READ MORE :