16 ธนาคารที่เป็นสมาชิกบริษัทเครดิตบูโร

เช็คประวัติค้างเครดิตด้วยตัวเอง

แทบจะทุกธนาคาร เป็นสมาชิกหุ้นส่วนของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ เพราะฉะนั้นทุกการรายงานยอดชำระหนี้ ยอดกู้สินเชื่อ จะมาปรากฎเป็นฐานช้อมูลตรงกลางให้สถาบันการเงินต่าง ๆ นำข้อมูลไปประกอบการให้สินเชื่อเพิ่มเติมได้

โดยธรรมชาติแล้ว พื้นฐานเครดิตของแต่ละคนจะเริ่มต้นจากสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์  สินเชื่อส่วนบุคคล และสิยเชื่อเคหะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหากจะกู้บ้าน ต้องเคยมีบัตรเครดิตมาแล้วเสมอ เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลทุกสินเชื่อ จึงต้องรวมข้อมูลประวัติการชำระหนี้ หรือที่เราเรียกว่า เครดิตบูโร ไว้ที่เดียว 

ปัจจุบันมีบริษัทเดียวที่ให้บริการ เก็บรักษาประวัติเครดิตของผู้ใช้งานสินเชื่อ ชื่อบริษัท “ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ” มี หุ้นส่วน 16 บริษัท ดังนี้

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 2. ธนาคารกรุงเทพ
 3. ธนาคารกสิกรไทย
 4. ธนาคารไทยพาณิชย์
 5. ธนาคารทหารไทย
 6. ธนาคารธนชาต
 7. ธนาคารออมสิน
 8. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 9. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ประเทศไทย
 10. ธนาคารยูโอบี
 11. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 12. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม
 13. ทิพยประกันภัย
 14. บริษัท พีซี แคปปิตอล 
 15. บริษัท บิซิเนส จำกัด มหาชน
 16. Trans union

ทั้งหมดนี้ไม่ว่าคุณขอ บัตรเครดิตของคุณจะบอกสถานะรหัสเครดิตบูโร ต่างๆ ถ้าปกติไม่มีหนี้คงค้าง จะขึ้นเป็นเลข 0  

และติดต่อขอตรวจสอบได้ด้วยตัวเองได้ที่จุดรับตรวจทุกสาขา รวมสาขา ตรวจสอบสถานะเครดิตบูโร ผ่าน ไปรษณีย์ไทย 2561

อ่านบทความเพิ่มเติม :