โครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินธนาคารออมสิน 2562 ดีอย่างไร ?

แนะนำสินเชื่อเพื่อคนอยากปลดหนี้นอกระบบ

หนี้..ใคร ๆ ก็คงไม่อยากเป็น ยิ่งเป็นหนี้นอกระบบด้วยแล้ว ก็เหมือนกับตกนรก เพราะหนี้นอกระบบส่วนใหญ่ดอกเบี้ยมักจะแพงกว่าปกติ จนคุณไม่สามารถจ่ายเงินต้นได้หมด ทำให้คนที่มีหนี้นอกระบบมีภาระหนี้สินเกินกว่าที่ควรจะเป็น สาเหตุที่คนหันไปกู้หนี้นอกระบบ เนื่องจากหนี้ในระบบจะต้องมีหลักประกันต่าง ๆ มาค้ำประกัน ซึ่งบางคนก็ไม่มีส่วนนี้จึงกู้สินเชื่อจากธนาคารไม่ได้ ภาครัฐและธนาคารออมสินเล็งเห็นปัญหานี้ จึงมีสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินขึ้น เพื่อช่วยให้ผู้ที่มีรายได้ไม่มากนัก แต่อยากลงทุนประกอบอาชีพ จะได้มีเงินก้อนไปลงทุนหรือใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและฉุกเฉิน หลายคนคงสนใจกันแล้วใช่ไหมคะ วันนี้เราก็มีรายละเอียดมาแนะนำให้ทราบกันด้วยค่ะ คลิกดูรวม 6 สินเชื่อ ที่อาจใช้ปิดหนี้นอกระบบได้รวดเร็ว


สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน คืออะไร?


สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน คือ โครงการประชารัฐเพื่อประชาชน เป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อปิดหนี้นอกระบบ ลงทุนประกอบอาชีพ ทดแทนการก่อหนี้นอกระบบ และใช้จ่ายเมื่อจำเป็นฉุกเฉิน แต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่นำไปจ่ายคืนหนี้ในระบบ หรือที่เรียกว่า รีไฟแนนซ์


คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน


  • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ต้องไม่เกิน 65 ปี
  • มีอาชีพ รายได้ และสถานที่ประกอบอาชีพ
  • มีที่อยู่อาศัยแน่นอนและสามารถติดต่อได้
  • บุคคลในครอบครัวเดียวกันที่มีรายได้ สามารถกู้ร่วมกันได้

เอกสารประกอบการขอกู้สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน


  • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน ของทั้งผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
  • เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพ ได้แก่ สมุดบัญชีเงินฝาก สลิปเงินเดือน(ถ้ามี) เอกสารแสดงรายรับรายจ่าย(ถ้ามี)
  • รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
  • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้นำสำเนาแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกันมาด้วย

วงเงินกู้และอัตราดอกเบี้ย


ธนาคารออมสินให้วงเงินกู้สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน จำนวนสูงสุด 50,000 บาทต่อราย และมีอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.85 ต่อเดือน

จะเห็นได้ว่าสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน เป็นสินเชื่อที่มีดอกเบี้ยต่ำ และได้เงินก้อนไปใช้ตามความจำเป็นของผู้กู้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนประกอบอาชีพ ค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษา และค่าอื่น ๆ เพื่อให้คนไทยไม่ต้องเป็นหนี้นอกระบบ และสามารถดำรงชีพ สร้างความเจริญให้กับประเทศชาติต่อไปได้

Read more…

แจกคะแนน 2,500 คะแนน

รับคะแนนสะสม Citi Rewards 5 เท่า เมื่อสมัครบัตร Citi Rewards Card เมื่อช้อปที่ LAZADA หรือ SHOPEE และรับคะแนนสะสมเพิ่ม 7 เท่าในเดือนเกิด แจกคะแนน 2,500 คะแนน เมื่อใช้บัตรครบ 5,000 บาท ขึ้นไป ภายใน 30 วันหลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ 

More Less