“เปิดปั๊มน้ำมัน ปตท ลงทุนเท่าไหร่” อัพเดท 2020

ads

เปิดปั๊มน้ำมันขนาดเล็กกับ ปตท. ลงทุนเท่าไหร่?

ก่อนหน้านี้ที่ Promotions.co.th ได้เคยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อขอกู้เพื่อ เปิดปั๊มน้ำมันกับ ปตท. ซึ่งเป็นสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ และสินเชื่อที่คาดว่าจะให้กลุ่มลูกค้า SMEs ได้กู้เพื่อลงทุนกับการเปิดปั๊มจำหน่ายน้ำมัน ซึ่งทาง ปตท. ก็เป็นอีกหนึ่งเฟรนไชส์หนึ่งที่ผู้ลงทุนอยากจะกู้มาเปิดบนพื้นที่ของตัวเอง ปัจจุบัน (2020) นี้ทาง ปตท. เองได้เปิดโอกาสให้คุณสมัครโดยตรงกับทาง ปตท. ได้เลย โดยทำสัญญากับหน่วยงานที่มีชื่อว่า บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) (PTTOR)

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเสื้อผ้า เครื่องหนัง ฯลฯ ที่เราเห็นผู้คนประสบความสำเร็จนี้มาจาก พื้นฐานความรู้ และการได้ลอง ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ผู้เริ่มต้นอยากเป็นนักธุรกิจได้คิดไว้ คือ การได้เช่าพื้นที่เปิดปั๊มน้ำมัน  วันนี้เราลองมาดูตัวอย่าง “การเปิดปั๊มน้ำมัน ปตท.” ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับต้นๆ ที่คนส่วนใหญ่นึกถึง  มาดูกันว่าต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม : กู้สินเชื่อบุคคล 100,000 บาท มาลงทุน ทำอะไรได้บ้าง


ขั้นตอนสมัครเปิดปั๊มน้ำมัน ปตท.

จากเมื่อก่อนหากต้องการจะเปิดปั๊มน้ำมันกับ ปตท. จะต้องขอติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดูความเหมาะสมของพื้นที่ แล้วค่อยทำเรื่อง ปัจจุบันนี้สามารถเข้าไปกรอกเอกสารแล้วรอตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์ https://pttstation.pttor.com/index.cshtml ได้เลย

ข้อกำหนดพื้นที่กับที่ดิน ที่สามารถเปิดปั๊มน้ำมันได้

การจะขอกู้เปิดเฟรนไชส์เปิดปั๊ม ปตท. ก็ต้องมั่นใจว่ามีทำเลที่ดี ที่ดินของคุณควรจะติดถนนใหญ่ แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างว่าต้องไม่ติดกับพื้นที่แบบไหน (เพื่อป้องกันอันตรายกับการติดไฟ) ที่ดินอย่างน้อยต้องมีขนาด 400 ตารางวา (หรือ 2 ไร่) และต้องมีพื้นที่หน้ากว้างมากกว่า 40 เมตร

ซึ่งการลงทุนก่อสร้างปั๊มน้ำมัน และการเตรียมงบประมาณเริ่มต้นกับการเปิดปั๊มเล็ก ๆ ประมาณ 15 ล้านบาท ไม่รวมค่าเตรียมที่ดิน โดยที่ดินต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอเปิดปั๊ม ซึ่งเป็นของคุณเองหรือเช่ามาเพื่อเปิดปั๊มก็ได้  หรือเปิดปั๊มด้วยวิธีเสนอที่ดินให้กับ ปตท. มาจัดตั้งปั๊มเอง แล้วรับค่าตอบแทนตามสัญญา โดยมีลักษณะพื้นที่ดังนี้

ขนาดของปั๊มน้ำมัน พื้นที่ (ไร่) ลักษณะที่ดิน เงินลงทุนก่อสร้าง (ไม่รวมค่าเตรียมที่ดิน)
ใหญ่ 5 –          อยู่บนถนนสายหลักของจังหวัด

–          มีธุรกิจค้าปลีกในปั๊ม เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านสะดวกซื้อ มากกว่า 2 ประเภทขึ้นไป

–          มีหน้ากว้างอย่างน้อย 80 เมตร

50 ล้านบาท
กลาง 3 –          อยู่บนถนนสายหลักของอำเภอ

–          มีธุรกิจค้าปลีกในปั๊มมากกว่า 2 อย่างขึ้นไป

–          มีพื้นที่หน้ากว้างไม่ต่ำกว่า 60 เมตร

30 ล้านบาท
เล็ก 2 –          เป็นปั๊มเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในชุมชน

–          มีพื้นที่หน้ากว้างติดถนนไม่น้อยกว่า 40 เมตร

15 ล้านบาท

 

ปตท. มีอะไรให้กับผู้ที่ต้องการเปิดปั๊มบ้าง?

คุณไม่ได้ต้องจ่ายเงินก้อนให้กับ ปตท. ครั้งเดียวแล้วจบ การปรับพื้นที่ละสร้างแท่นจ่ายน้ำมันในพื้นที่จะต้องดำเนินการตามสัญญาอย่างค่อยเป็นค่อยไป และหากคุณมีพนักงานก็ส่งเข้าไปอบรมกับทาง ปตท. ได้ทุกระดับ พร้อมด้วยบริการอื่น ๆ จาก ปตท. ดังนี้

 • ได้รับคำแนะนำการใช้อุปกรณ์กับ ปตท.
 • ได้รับอนุญาตใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ ปตท.
 • ได้รับการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้งานภายใต้เงื่อนไขของ ปตท.
 • ใช้การตลาดส่งเสริมการขายต่าง ๆ ร่วมกับ ปตท. กลางได้โดยไม่ต้องจัดโปรโมชั่นเอง
 • ได้รับการดูแลจัดการสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมจาก ปตท.
 • และอื่น ๆ

 

แผนธุรกิจ เปิดปั๊ม ปตท.

ในราคาข้างต้น สิ่งที่คุณจะได้รับ คือ คำแนะนำในการออกแบบปั๊มน้ำมัน และจัดหาอุปกรณ์พวก โลโก้ PPT และป้ายสัญลักษณ์ให้  พร้อมกับฝึกอบรมพนักงาน จาก ปตท. ให้กับร้านของคุณ และให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางแก้ไข ให้กับคุณในอนาคตอีกด้วย  พร้อมกับได้รับข้อมูลข่าวสารของ ปตท. ก่อนใคร   แต่หากมีช่วงระยะเวลาจัดโปรโมชั่นของร้าน คุณเอาก็ต้องช่วย ปตท. โฆษณาในปั๊มด้วย

 


เอกสารการสมัคร “เปิดปั๊มน้ำมัน” กับ ปตท.

 • ใบขอเป็นผู้แทนจำหน่าย หรือ เสนอขายให้เช่าที่ดิน
 • แผนที่และภาพถ่ายของที่ตั้งบริการ เพิ่มเติมแผนที่ตั้งบน Google Map
 • ภาพถ่ายพื้นที่ และ การกั้นเขตที่ดิน
 • สำเนาเอกสารที่ดิน, โฉนดที่ดิน, สัญญาจะซื้อจะขาย หากเช่าที่ดิน ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน
 • เอกสารส่วนบุคคล ใช้ บัตรประชาชน” + “สำเนาทะเบียนบ้าน” ในกรณีเปิดเป็นชื่อนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ช่องทางการติดต่อกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/2
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-1965959

โดย ปตท. จะพิจารณาผล และรับเรื่องจากเจ้าของที่ดินเท่านั้น จะไม่รับพิจารณาขอสินเชื่อจากคนอื่นที่แม้ว่าจะเป็นการเซ็นมอบอำนาจมาให้ดูแลจัดการแทนก็ตาม  และหากพิจารณาผ่าน ปตท. จะให้สิทธิ์การเป็นตัวแทนแก่คุณ  หรือหากเป็นการโอนให้คนอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

ถ้าต้องกู้เงิน ต้องกู้ที่ไหน

คำตอบของคำถามนี้เหมือนมัดมือชก คือ จะกู้ ก็ต้องไปที่ธนาคาร  แต่แน่นอนว่าไม่ใช่เดินเข้าไปเฉยๆ แน่นอน จะกู้ได้ก็ต่อเมื่อ คุณเป็นของมีของ! อันนี้ไม่ใช่เรื่องคุณไสย  แต่เป็นการเตรียมความพร้อมวางแผนธุรกิจของคุณ   คุณจะเดินไปเฉยๆ มือเปล่าเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเฉยๆ ไม่ได้  ต้องเตรียมความพร้อมก่อนดังนี้

 • แปลงความคิดของคุณ มาเป็นเอกสาร : หมายถึงคุณต้องเขียนแผนธุรกิจของคุณก่อน ว่าต้องใช้อะไรบ้าง และต้องทำอะไร แล้วหากขาดเหลืออะไรเจ้าหน้าที่จะเป็นคนแนะนะ
 • เลือกธนาคารที่จะขอสินเชื่อ : แม้ว่าทุกธนาคารจะมีแผนกสินเชื่ออยู่  แต่ต้องทำการบ้านนิดหน่อยว่า ความตต้องการอย่างคุณ เข้าไปขอกู้กับธนาคารไหนถึงจะง่าย  สมมติว่าเป็นธนาคารเดียวกัน  แต่การไปขอในห้าง กับ สาขาตามพื้นที่ต่างๆ ก็ต่างกัน  ถ้าไม่แน่ใจโทรไปสอบถามกับทางธนาคารก่อนก็ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านนี้อยู่หรือไม่
  • 1) เริ่มต้นเข้าไปธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ อย่าเพิ่งคิดว่า ก้าวไปครั้งแรกแล้วจะอนุมัติผ่านเลย ที่แนะนำให้เข้าไปธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ก่อนก็เพราะว่าเขามีมาตรฐานการบริการและคิดคำนวณสินเชื่อ  ถ้าเข้าไปรอบแรกไม่ผ่าน  เมื่อได้รับคำแนะนำมาก็ไปปรับปรุงแก้ไข และกลับมาอีกครั้ง  และอาจจะเลือกสำรองไว้ 2-3 ธนาคาร
  • 2) เลือกธนาคารที่ดูเชี่ยวชาญ และพร้อมให้คำปรึกษา ถ้าไปสาขานั้นแล้วคนเยอะตลอดเวลา คุณคงจะรู้ว่าวุ่นวายแค่ไหน  บางครั้งก็มองได้คร่าวๆ ว่า สาขาในห้าง นี้เน้นเบิก – ถอน มากกว่า และมีเคาน์เตอร์ให้นั่งคุยกับเจ้าหน้าที่ได้น้อย  เจ้าหน้าที่ก็จะมีเวลาให้คุณได้น้อย
  • 3) โทรไปสอบถาม Call Center สำนักงานใหญ่ก่อน ไม่ต้องกลัวและไม่ต้องอายอะไรทั้งนั้น  เมื่อคุณมั่นใจว่าคุณพร้อม ทั้งแผนธุรกิจ เงินทุน ฯลฯ  ขาดแค่แหล่งเงินทุนหรือที่ปรึกษา ก่อนเดินทางไปที่ธนาคารอาจจะโทรศัพท์สอบถามก่อนว่า สาขาไหนที่ใกล้คุณมากที่สุด  ที่มีบริการเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาขอสินเชื่อธุรกิจ
 • ประเมินโอกาสของตัวเอง และ คำนวณการผ่อน เมื่อเตรียมตัวกู้มาผ่านได้ 40% แล้ว  ลองประเมินตัวเองคร่าวๆ ว่ามีโอกาสผ่านหรือไม่?  ถ้าไม่ผ่านแล้วจะต้องปรับปรุงส่วนไหน และเตรียมไปยื่นกับธนาคารอื่นต่อ  และถ้าหากจะกู้ผ่านแล้วจริงๆ ก็เตรียมพร้อมที่จะจัดการทรัพย์สิน  ที่ดิน  เงินเดือนลูกน้อง  การผ่อนจ่ายคืนรายเดือน การทำบัญชี ฯลฯ

อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ SMEs

รายการ รายละเอียด
ดอกเบี้ย MRR + XX
ระยะเวลาผ่อนชำระ ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 7 ปี

 

การกู้ เพื่อนำเงินมาลงทุนหลัก 10 ล้าน เป็นต้นไปนี้ ส่วนใหญ่ธนาคารจะขอดูแผนธุรกิจแนบมาด้วย  (บางที 4-5 ล้าน แบงก์ก็ขอดูแผนธุรกิจแล้ว)  จำเป็นต้องมีตัวเลขแสดงชัดเจน ว่าต้องลงทุนกับอะไรบ้าง  ซึ่งเริ่มต้นจะเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ต้องจริงจังมากๆ  ถ้าเข้าไปมือเปล่า ก็อาจจะต้องกลับมาตัวเปล่า  ถ้าคุณมั่นใจว่าพร้อม และเป็นคนมีของ (มีการวางแผนเตรียมตัวที่ดี มีเงินทุน มีกำลัง)  ก็ไปต่อได้เลย  แต่หากไปแบบ ไร้ Knowledge ก็อาจจะต้องกลับมาศึกษาใหม่หลายๆ ครั้ง  (แนะนำลองไปดู ฉากกู้เงิน ภาพยนตร์เรื่อง “เถ้าแก่น้อย” ก่อนก็ได้นะ) เท่านี้ความฝันที่จะมีปั๊มน้ำมัน เป็นของตัวเองก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วจ้า