Home Investment Finance “เปิดปั๊มน้ำมัน ปตท ลงทุนเท่าไหร่” อัพเดท 2020

“เปิดปั๊มน้ำมัน ปตท ลงทุนเท่าไหร่” อัพเดท 2020

แผนธุรกิจ เปิดปั๊ม ปตท.

เปิดปั๊มน้ำมันขนาดเล็กกับ ปตท. ลงทุนเท่าไหร่?

ก่อนหน้านี้ที่ Promotions.co.th ได้เคยนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อขอกู้เพื่อ เปิดปั๊มน้ำมันกับ ปตท. ซึ่งเป็นสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ และสินเชื่อที่คาดว่าจะให้กลุ่มลูกค้า SMEs ได้กู้เพื่อลงทุนกับการเปิดปั๊มจำหน่ายน้ำมัน ซึ่งทาง ปตท. ก็เป็นอีกหนึ่งเฟรนไชส์หนึ่งที่ผู้ลงทุนอยากจะกู้มาเปิดบนพื้นที่ของตัวเอง ปัจจุบัน (2020) นี้ทาง ปตท. เองได้เปิดโอกาสให้คุณสมัครโดยตรงกับทาง ปตท. ได้เลย โดยทำสัญญากับหน่วยงานที่มีชื่อว่า บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) (PTTOR)

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเสื้อผ้า เครื่องหนัง ฯลฯ ที่เราเห็นผู้คนประสบความสำเร็จนี้มาจาก พื้นฐานความรู้ และการได้ลอง ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่ผู้เริ่มต้นอยากเป็นนักธุรกิจได้คิดไว้ คือ การได้เช่าพื้นที่เปิดปั๊มน้ำมัน  วันนี้เราลองมาดูตัวอย่าง “การเปิดปั๊มน้ำมัน ปตท.” ซึ่งเป็นแบรนด์อันดับต้นๆ ที่คนส่วนใหญ่นึกถึง  มาดูกันว่าต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม : กู้สินเชื่อบุคคล 100,000 บาท มาลงทุน ทำอะไรได้บ้าง


ขั้นตอนสมัครเปิดปั๊มน้ำมัน ปตท.

จากเมื่อก่อนหากต้องการจะเปิดปั๊มน้ำมันกับ ปตท. จะต้องขอติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาดูความเหมาะสมของพื้นที่ แล้วค่อยทำเรื่อง ปัจจุบันนี้สามารถเข้าไปกรอกเอกสารแล้วรอตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์ https://pttstation.pttor.com/index.cshtml ได้เลย

ข้อกำหนดพื้นที่กับที่ดิน ที่สามารถเปิดปั๊มน้ำมันได้

การจะขอกู้เปิดเฟรนไชส์เปิดปั๊ม ปตท. ก็ต้องมั่นใจว่ามีทำเลที่ดี ที่ดินของคุณควรจะติดถนนใหญ่ แต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บ้างว่าต้องไม่ติดกับพื้นที่แบบไหน (เพื่อป้องกันอันตรายกับการติดไฟ) ที่ดินอย่างน้อยต้องมีขนาด 400 ตารางวา (หรือ 2 ไร่) และต้องมีพื้นที่หน้ากว้างมากกว่า 40 เมตร

ซึ่งการลงทุนก่อสร้างปั๊มน้ำมัน และการเตรียมงบประมาณเริ่มต้นกับการเปิดปั๊มเล็ก ๆ ประมาณ 15 ล้านบาท ไม่รวมค่าเตรียมที่ดิน โดยที่ดินต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอเปิดปั๊ม ซึ่งเป็นของคุณเองหรือเช่ามาเพื่อเปิดปั๊มก็ได้  หรือเปิดปั๊มด้วยวิธีเสนอที่ดินให้กับ ปตท. มาจัดตั้งปั๊มเอง แล้วรับค่าตอบแทนตามสัญญา โดยมีลักษณะพื้นที่ดังนี้

ขนาดของปั๊มน้ำมัน พื้นที่ (ไร่) ลักษณะที่ดิน เงินลงทุนก่อสร้าง (ไม่รวมค่าเตรียมที่ดิน)
ใหญ่ 5 –          อยู่บนถนนสายหลักของจังหวัด

–          มีธุรกิจค้าปลีกในปั๊ม เช่น ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านสะดวกซื้อ มากกว่า 2 ประเภทขึ้นไป

–          มีหน้ากว้างอย่างน้อย 80 เมตร

50 ล้านบาท
กลาง 3 –          อยู่บนถนนสายหลักของอำเภอ

–          มีธุรกิจค้าปลีกในปั๊มมากกว่า 2 อย่างขึ้นไป

–          มีพื้นที่หน้ากว้างไม่ต่ำกว่า 60 เมตร

30 ล้านบาท
เล็ก 2 –          เป็นปั๊มเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในชุมชน

–          มีพื้นที่หน้ากว้างติดถนนไม่น้อยกว่า 40 เมตร

15 ล้านบาท

 

ปตท. มีอะไรให้กับผู้ที่ต้องการเปิดปั๊มบ้าง?

คุณไม่ได้ต้องจ่ายเงินก้อนให้กับ ปตท. ครั้งเดียวแล้วจบ การปรับพื้นที่ละสร้างแท่นจ่ายน้ำมันในพื้นที่จะต้องดำเนินการตามสัญญาอย่างค่อยเป็นค่อยไป และหากคุณมีพนักงานก็ส่งเข้าไปอบรมกับทาง ปตท. ได้ทุกระดับ พร้อมด้วยบริการอื่น ๆ จาก ปตท. ดังนี้

 • ได้รับคำแนะนำการใช้อุปกรณ์กับ ปตท.
 • ได้รับอนุญาตใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของ ปตท.
 • ได้รับการจัดหาอุปกรณ์สำหรับใช้งานภายใต้เงื่อนไขของ ปตท.
 • ใช้การตลาดส่งเสริมการขายต่าง ๆ ร่วมกับ ปตท. กลางได้โดยไม่ต้องจัดโปรโมชั่นเอง
 • ได้รับการดูแลจัดการสุขอนามัย ความปลอดภัย ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อมจาก ปตท.
 • และอื่น ๆ

 

แผนธุรกิจ เปิดปั๊ม ปตท.

ในราคาข้างต้น สิ่งที่คุณจะได้รับ คือ คำแนะนำในการออกแบบปั๊มน้ำมัน และจัดหาอุปกรณ์พวก โลโก้ PPT และป้ายสัญลักษณ์ให้  พร้อมกับฝึกอบรมพนักงาน จาก ปตท. ให้กับร้านของคุณ และให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางแก้ไข ให้กับคุณในอนาคตอีกด้วย  พร้อมกับได้รับข้อมูลข่าวสารของ ปตท. ก่อนใคร   แต่หากมีช่วงระยะเวลาจัดโปรโมชั่นของร้าน คุณเอาก็ต้องช่วย ปตท. โฆษณาในปั๊มด้วย

 


เอกสารการสมัคร “เปิดปั๊มน้ำมัน” กับ ปตท.

 • ใบขอเป็นผู้แทนจำหน่าย หรือ เสนอขายให้เช่าที่ดิน
 • แผนที่และภาพถ่ายของที่ตั้งบริการ เพิ่มเติมแผนที่ตั้งบน Google Map
 • ภาพถ่ายพื้นที่ และ การกั้นเขตที่ดิน
 • สำเนาเอกสารที่ดิน, โฉนดที่ดิน, สัญญาจะซื้อจะขาย หากเช่าที่ดิน ต้องมีสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน
 • เอกสารส่วนบุคคล ใช้ บัตรประชาชน” + “สำเนาทะเบียนบ้าน” ในกรณีเปิดเป็นชื่อนิติบุคคล ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ช่องทางการติดต่อกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 555/2
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร 
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 02-1965959

โดย ปตท. จะพิจารณาผล และรับเรื่องจากเจ้าของที่ดินเท่านั้น จะไม่รับพิจารณาขอสินเชื่อจากคนอื่นที่แม้ว่าจะเป็นการเซ็นมอบอำนาจมาให้ดูแลจัดการแทนก็ตาม  และหากพิจารณาผ่าน ปตท. จะให้สิทธิ์การเป็นตัวแทนแก่คุณ  หรือหากเป็นการโอนให้คนอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

ถ้าต้องกู้เงิน ต้องกู้ที่ไหน

คำตอบของคำถามนี้เหมือนมัดมือชก คือ จะกู้ ก็ต้องไปที่ธนาคาร  แต่แน่นอนว่าไม่ใช่เดินเข้าไปเฉยๆ แน่นอน จะกู้ได้ก็ต่อเมื่อ คุณเป็นของมีของ! อันนี้ไม่ใช่เรื่องคุณไสย  แต่เป็นการเตรียมความพร้อมวางแผนธุรกิจของคุณ   คุณจะเดินไปเฉยๆ มือเปล่าเพื่อคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารเฉยๆ ไม่ได้  ต้องเตรียมความพร้อมก่อนดังนี้

 • แปลงความคิดของคุณ มาเป็นเอกสาร : หมายถึงคุณต้องเขียนแผนธุรกิจของคุณก่อน ว่าต้องใช้อะไรบ้าง และต้องทำอะไร แล้วหากขาดเหลืออะไรเจ้าหน้าที่จะเป็นคนแนะนะ
 • เลือกธนาคารที่จะขอสินเชื่อ : แม้ว่าทุกธนาคารจะมีแผนกสินเชื่ออยู่  แต่ต้องทำการบ้านนิดหน่อยว่า ความตต้องการอย่างคุณ เข้าไปขอกู้กับธนาคารไหนถึงจะง่าย  สมมติว่าเป็นธนาคารเดียวกัน  แต่การไปขอในห้าง กับ สาขาตามพื้นที่ต่างๆ ก็ต่างกัน  ถ้าไม่แน่ใจโทรไปสอบถามกับทางธนาคารก่อนก็ได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เฉพาะทางด้านนี้อยู่หรือไม่
  • 1) เริ่มต้นเข้าไปธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ อย่าเพิ่งคิดว่า ก้าวไปครั้งแรกแล้วจะอนุมัติผ่านเลย ที่แนะนำให้เข้าไปธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ก่อนก็เพราะว่าเขามีมาตรฐานการบริการและคิดคำนวณสินเชื่อ  ถ้าเข้าไปรอบแรกไม่ผ่าน  เมื่อได้รับคำแนะนำมาก็ไปปรับปรุงแก้ไข และกลับมาอีกครั้ง  และอาจจะเลือกสำรองไว้ 2-3 ธนาคาร
  • 2) เลือกธนาคารที่ดูเชี่ยวชาญ และพร้อมให้คำปรึกษา ถ้าไปสาขานั้นแล้วคนเยอะตลอดเวลา คุณคงจะรู้ว่าวุ่นวายแค่ไหน  บางครั้งก็มองได้คร่าวๆ ว่า สาขาในห้าง นี้เน้นเบิก – ถอน มากกว่า และมีเคาน์เตอร์ให้นั่งคุยกับเจ้าหน้าที่ได้น้อย  เจ้าหน้าที่ก็จะมีเวลาให้คุณได้น้อย
  • 3) โทรไปสอบถาม Call Center สำนักงานใหญ่ก่อน ไม่ต้องกลัวและไม่ต้องอายอะไรทั้งนั้น  เมื่อคุณมั่นใจว่าคุณพร้อม ทั้งแผนธุรกิจ เงินทุน ฯลฯ  ขาดแค่แหล่งเงินทุนหรือที่ปรึกษา ก่อนเดินทางไปที่ธนาคารอาจจะโทรศัพท์สอบถามก่อนว่า สาขาไหนที่ใกล้คุณมากที่สุด  ที่มีบริการเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาขอสินเชื่อธุรกิจ
 • ประเมินโอกาสของตัวเอง และ คำนวณการผ่อน เมื่อเตรียมตัวกู้มาผ่านได้ 40% แล้ว  ลองประเมินตัวเองคร่าวๆ ว่ามีโอกาสผ่านหรือไม่?  ถ้าไม่ผ่านแล้วจะต้องปรับปรุงส่วนไหน และเตรียมไปยื่นกับธนาคารอื่นต่อ  และถ้าหากจะกู้ผ่านแล้วจริงๆ ก็เตรียมพร้อมที่จะจัดการทรัพย์สิน  ที่ดิน  เงินเดือนลูกน้อง  การผ่อนจ่ายคืนรายเดือน การทำบัญชี ฯลฯ

อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ SMEs

รายการ รายละเอียด
ดอกเบี้ย MRR + XX
ระยะเวลาผ่อนชำระ ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 7 ปี

 

การกู้ เพื่อนำเงินมาลงทุนหลัก 10 ล้าน เป็นต้นไปนี้ ส่วนใหญ่ธนาคารจะขอดูแผนธุรกิจแนบมาด้วย  (บางที 4-5 ล้าน แบงก์ก็ขอดูแผนธุรกิจแล้ว)  จำเป็นต้องมีตัวเลขแสดงชัดเจน ว่าต้องลงทุนกับอะไรบ้าง  ซึ่งเริ่มต้นจะเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ก็ต้องจริงจังมากๆ  ถ้าเข้าไปมือเปล่า ก็อาจจะต้องกลับมาตัวเปล่า  ถ้าคุณมั่นใจว่าพร้อม และเป็นคนมีของ (มีการวางแผนเตรียมตัวที่ดี มีเงินทุน มีกำลัง)  ก็ไปต่อได้เลย  แต่หากไปแบบ ไร้ Knowledge ก็อาจจะต้องกลับมาศึกษาใหม่หลายๆ ครั้ง  (แนะนำลองไปดู ฉากกู้เงิน ภาพยนตร์เรื่อง “เถ้าแก่น้อย” ก่อนก็ได้นะ) เท่านี้ความฝันที่จะมีปั๊มน้ำมัน เป็นของตัวเองก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วจ้า

Exit mobile version