เปรียบเทียบ 3 สินเชื่อ เมื่อกู้เงินธนาคารกรุงเทพ

ads

สวัสดีค่ะ ในช่วงกลางปีแบบนี้ หลายคนคงกำลังมองหาสินเชื่อ คลิกดู 9 สินเชื่อส่วนบุคคลจากทุกธนาคาร ปี 2562 เพื่อนำมาเป็นทุนหรือทำธุระอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบันธนาคารต่าง ๆ ก็พากันออกสินเชื่อที่น่าสนใจ โดยมีจุดเด่นหรือสิทธิพิเศษที่แตกต่างกัน เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาขอสินเชื่อ และสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพ ก็เป็นสินเชื่อที่หลายคนให้ความสนใจเช่นกัน แต่สินเชื่อก็มีหลายผลิตภัณฑ์ ไม่รู้ว่าจะเลือกขอสินเชื่อไหนดี วันนี้เราจึงจะมาแนะนำเปรียบเทียบสินเชื่อของธนาคารกรุงเทพทั้ง 3 สินเชื่อ คือ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ, สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ และสินเชื่อบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจขอสินเชื่อกันค่ะ

 

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

สินเชื่อบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน

จุดเด่นของ
สินเชื่อ

สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ มีจุดเด่น คือ

-วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ตั้งแต่ 15,000 – 1,000,000 บาท เมื่ออนุมัติ เงินก้อนเข้าบัญชีเงินเดือนทันที

-ผ่อนสบาย ๆ แบบลดต้นลดดอกสูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนเองได้ และชำระคืนยอดเงินเท่า ๆกันทุกเดือน

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ มีจุดเด่น คือ

-ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ ตั้งแต่ 15,000-1,000,000 บาท เบิกใช้ทันใจด้วยบัตร B First Smart

-ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน

สินเชื่อบุคคลที่มีบัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน มีจุดเด่น คือ

-ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของมูลค่าเงินฝากค้ำประกัน

-ผ่อนนานสูงสุด 10 ปี และชำระคืนด้วยยอดเท่ากันทุกเดือน

-ใช้เงินฝากในบัญชีสะสมทรัพย์หรือบัญชีฝากประจำกับธนาคารกรุงเทพ เป็นหลักประกันเพื่อขอสินเชื่อ

คุณสมบัติ
ผู้ขอสินเชื่อ

-เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20-59 ปี

-เป็นพลักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงเทพ และทำงานในบริษัทที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ

-ฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

-เป็นบุคคลสัญชาติไทย อายุ 20-59 ปี

-เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนธนาคารกรุงเทพ และทำงานในบริษัทที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการสินเชื่อ

-ฐานเงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

-มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงเทพ ณ วันที่ขอสินเชื่อ และยอดเงินฝากไม่น้อยกว่าวงเงินกู้

เอกสาร
ขอสินเชื่อ

-บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

-สลิปเงินเดือนฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

-บัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

-สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อเข้า

-บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

-สลิปเงินเดือนฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัทย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน

-บัญชีธนาคารที่มีเงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน

-หน้าบัตร B First Smart ของผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งต้องใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

-บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

-บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากประจำกับธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยต่อปี ดังนี้

-วงเงิน 30,000 บาท ดอกเบี้ย 24%

-วงเงิน 30,001-100,000 บาท ดอกเบี้ย 22%

-วงเงิน 100,001-200,000 บาท ดอกเบี้ย 20%

-วงเงิน 200,001-300,000 บาท ดอกเบี้ย 18%

-วงเงิน 300,001 ขึ้นไป ดอกเบี้ย 16%

อัตราดอกเบี้ยต่อปี ดังนี้

-วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ดอกเบี้ย 26%

-วงเงิน 50,001-200,000 บาท ดอกเบี้ย 22%

-วงเงิน 200,001 บาทขึ้นไป ดอกเบี้ย 18%

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ดังนี้

-กรณีใช้เงินฝากสะสมทรัพย์ค้ำประกัน ชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสะสมทรัพย์ปัจจุบัน บวก 1.75%

-กรณีใช้เงินฝากประจำค้ำประกัน ชำระดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำปัจจุบัน บวก 2.00%

-ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี 2.25-3.5% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

-ฟรีค่าธรรมเนียมดำเนินการ

-ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้

-ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนดในปีแรก 2% ของวงเงินกู้

-ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อย้อนหลังเกิน 3 เดือน 200 บาทต่อฉบับ

-ฟรีค่าธรรมเนียมดำเนินการและค่าธรรมเนียมรายปี

-ฟรีค่าอากรแสตมป์

-ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ 200 บาทต่อฉบับ

-ฟรีค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากตู้ ATM บัวหลวง

-ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ

-ฟรีค่าธรรมเนียมในการเบิกถอน

-ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินอนุมัติ

เป็นอย่างไรบ้างคะ พอจะตัดสินใจง่ายขึ้นไหมว่าจะขอสินเชื่อไหนดี ซึ่งทั้ง 3 สินเชื่อก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกัน หากตัดสินใจว่าขอสินเชื่อไหนได้แล้ว สามารถขอสินเชื่อได้ผ่านทางสาขาของธนาคารกรุงเทพ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษากับคุณ หรือขอสินเชื่อง่าย ๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ หากมีข้อสงสัย อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 1333 สำหรับการโทรในประเทศ หรือ โทร. (66) 0 2645 5555 สำหรับการโทรจากต่างประเทศ บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokbank.com

Read more…