Home Bank Loan สินเชื่อ ธนาคารออมสิน 2563 มีอะไรใหม่และน่าสนใจบ้าง?

สินเชื่อ ธนาคารออมสิน 2563 มีอะไรใหม่และน่าสนใจบ้าง?

สินเชื่อ ธนาคารออมสิน 2562 มีอะไรใหม่และน่าสนใจบ้าง?

สินเชื่อธนาคารออมสิน มีอะไรบ้างอัพเดต 2020

สินเชื่อ คือ บริการการให้กู้ยืมเงินในการมีคิดดอกเบี้ย พร้อมทั้งมีการกำหนดงวดการชำระ ตามเงื่อนไขที่ทางธนาคารหรือสถาบันการเงินเป็นผู้กำหนด โดยรูปแบบของสินเชื่อจะแบ่งได้ทั้งสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว สินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น ซึ่งทุกวันนี้สินเชื่อก็มีผลิตภัณฑ์หลากหลายให้ได้เลือกใช้กัน ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเงินสด สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ เป็นต้น

สินเชื่อเงินสด หรือ สินเชื่อบุคคลเหมาะกับใครบ้าง?

สินเชื่อเหล่านี้ เหมาะสำหรับผู้กู้ที่ต้องการวงเงินสูงและต้องทำการผ่อนชำระที่ตามที่ทางธนาคารเป็นผู้กำหนด อีกทั้งยังเหมาะกับผู้ที่ต้องการใช้เงินก้อนแต่ไม่มีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน สินเชื่อเงินสดจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกว่า เนื่องจากสามารถชำระเงินคืนในแต่ละงวดได้ในอัตราคงที่มากกว่า

ธนาคารออมสิน เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่มีสินเชื่อส่วนบุคคลหลากหลายในการให้ผู้สนใจยื่นขอสินเชื่อนั้นได้ ยื่นการสมัครเพื่อรับเงินก้อนนั้นมาใช้ในยามจำเป็น ซึ่งเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมานั้นทางด้านของธนาคารออมสินนั้นได้ออกสินเชื่อมาใหม่คือ บัตรสินเชื่อเงินสดประชาชนพร้อมใช้ Prima Card และ People Card ซึ่งเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ สำหรับนำไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการที่ให้คุณสามารถเบิกถอนเงินสดจากเครื่อง ATM โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน และมีการคิดดอกเบี้ยตามการใช้เงินจริง

วันนี้ Promotions.co.th จะมาอัพเดต สินเชื่อ ธนาคารออมสิน 2563 ว่ามีอะไรใหม่และสินเชื่อตัวไหนน่าสนใจบ้าง

1 สินเชื่อเคหะ

สำหรับคนที่ต้องการมีบ้านให้เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิด ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง ซื้อ หรือ การรีไฟแนนซ์ กู้เพิ่มก็ทำได้

2 สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน

สินเชื่อระยะยาว ที่ให้ผู้กู้สามารถนำไปใช้จ่ายในด้านต่างๆ ทั้งด้านอุปโภค บริโภค หรือการลงทุน วงเงินให้กูสูงผ่อนสบาย ในส่วนของสินเชื่อบุคคล เงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 15 ปี

3 สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์

เงินกู้ระยะยาว แบบผ่อนชำระ การทำธุรกิจจำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายย่อยมากมาย ดังนั้น ธนาคารออมสินจึงเปิดให้บริการสินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ ที่เป็นสินเชื่อระยะยาว อีกทั้งสามารถผ่อนชำระได้ ให้มีเงินหมุนเวียนและดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงมากขึ้น

4 สินเชื่อเพื่อการศึกษา

สำหรับบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพ และมีรายได้แน่นอน ให้เรียนก่อนผ่อนทีหลัง ดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นลดดอก ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก สินเชื่อเพื่อการศึกษา ปลอดชำระเงินต้นในระหว่าง การศึกษา สำหรับพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่ต้องการส่งเสียในส่วนของการศึกษา

5 สินเชื่อสวัสดิการ

เป็นสินเชื่อระยะยาว วงเงินสินเชื่อพิเศษ สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการ กับสินเชื่อสวัสดิการจากธนาคารออมสิน ที่ให้คุณสามารถกู้เงินและเลือกผ่อนชำระได้

6 สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ สำหรับใช้จ่ายเพื่อการศึกษา แต่งงาน ท่องเที่ยว เป็นเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี ผู้ที่สามารถกู้ได้คือบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถในการทำนิติกรรมได้ตามกฏหมายได้

7 สินเชื่อ OD Happy life

สินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้ โดยวงเงินกู้ ไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ

8 สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด-GSB PLUS

สินเชื่อที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล ยกเว้นการซื้อที่ดินว่างเปล่า และธุรกิจที่มีความเสี่ยง โดยผู้กู้ต้องเป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร

9 สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

ที่สามารถกู้ได้สูงถึง 100% เป็นสินเชื่อ ให้ใช้ซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น ซื้อที่ดินที่มีอาคารของผู้กู้ หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่แล้ว รวมถึงการไถ่ถอนจำนองที่ดิน ที่ดินและอาคาร หรือห้องชุด

10 สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์

สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร

ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ หรือ ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และปัจจุบันไม่ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ

11 สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประสบปัญหาจากภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว ภัยแล้ง ภัยหนาว และรวมถึงผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ เพื่อเป็นเงินทุน หรือ เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ แก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพชำระหนี้สินเชื่ออื่นๆ รวมทั้งหนี้นอกระบบ

คาดการณ์ว่าในปี 2562 นี้ธนาคารออมสินน่าจะออกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับทางด้านสินเชื่อและทางด้างการเงินออกมาคิดโดยน่าจะเป็นในส่วนของสินเชื่อเงินสดที่ให้ผู้ที่ขอสินเชื่อสามารถใช้จ่ายได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น  สำหรับคนที่ต้องการ สมัครสินเชื่อ กับทางธนาคารออมสินสามารถเลือกสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ หรือดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ ให้ทุกเรื่องในการใช้จ่ายและการกู้สินเชื่อกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ

READ MORE : 

Exit mobile version