สินเชื่อโครงการพิเศษ บสย. ค้ำ สนับสนุน SMEs ตามนโยบายรัฐจาก กสิกร

ads

ฟรี! ค่าธรรมเนียม ปลอดเงินต้น 6 เดือน อนุมัติสูงสุด 3.33 เท่า ของหลักประกัน

ช่วงกลางปีนี้ หลายสถาบันการเงิน ได้ออกสินเชื่อ เพื่อช่วยเหลือ บริษัท และ ร้านค้ารายย่อย ที่เปิดกิจการเป็น SMEs ซึ่งทยอยให้สินเชื่อกับทางกลุ่ม Start Up ด้วย  และในไตรมาสต่อจากนี้ถัดไป ก็ต้องรอดูกันว่า จะมีบริษัท SMEs และ Start Up ที่รอดพ้นวิกฤติเศรษฐกิจฝืดเคืองเพื่อก้าวเข้าสู่การสร้างรายได้สู่ไตรมาสถัดไปหรือไม่?

สำหรับเจ้าของกิจการที่กำลังหาเงินทุนเพื่อกู้มาหมุนเวียนประกอบธุรกิจของคุณ วันนี้ธนาคารกสิกร ได้เปิดให้มี สินเชื่อโครงการพิเศษ ค้ำประกันโดย บสย. 4 ปี ปลอดเงินต้น 6 เดือน และฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า อาจได้รับอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง 3.33 เท่าของมูลค่าหลักประกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีอายุ 20 – 65 ปี (ลูกค้าปัจจุบัน ไม่เกิน  75 ปี)
 • เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดาก็ได้
 • มีประสบการณ์ประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • ไม่มีประวัติค้างชำระค้างชำระ ภายใน 30 วัน ในรอบ 12 เดือน ที่ผ่านมา
 • ไมม่เคยมีประวัติค้างหนี้กับสถาบันการเงินอื่น จนถึงปัจจุบัน
 • ไม่เคยถูกฟ้องล้มละลาย และไม่เคยถูกอายัติทรัพย์

เอกสารที่ใช้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร  และใช้ของคู่สมรสด้วย ของผู้ค้ำประกัน และเจ้าของหลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้สมัคร และเจ้าของสินทรัพย์หลักประกัน
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้สมัคร หรือใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตรของคู่สมรส ถ้ามี
 • สำเนาทะเบียนการค้า หรือ เอกสารที่ราชการออกให้
 • เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาหลักประกัน เอกสารสิทธิ์
 • สรุปผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี
 • สัญญาการจ้างงาน

รายละเอียดวงเงิน

 • เป็นวงเงินสำหรับกู้ระยะยาว (Loan) , เงินกู้เบิกเกินบัญชี (OD) โดยออกเป็นตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN) ให้กับผู้ที่ต้องการเงินสด
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี
 • ระยะเวลาปลอดเงินต้น (Grace Period) ทั้งหมด 6 เดือน สำหรับหมุนเวียน  ไม่เกิน 40 ล้านบาท
 • อัตราดกเบี้ย MRR + 2.75% ต่อปี
 • ค่าธรรมเนียม ค้ำประกันโดย บสย. นานถึง 4 ปี  หลังจากนั้นคิด 1.75 % ต่อปี

เอกสารการขอสินเชื่อ

 • ข้อมูลแจ้งที่ตั้งสถานประกอบการ
 • ที่พักอาศัยของเจ้าของกิจการ
 • ที่ดินเปล่า ก็ใช้ค้ำประกันได้
 • บัญชีเงินฝากประจำ นำมาค้ำประกันได้
 • พันธบัตร

สินเชื่อโครงการพิเศษ ของธนาคารกสิกรนี้ เปิดโอกาสให้กับผู้ที่เป้นลูกค้าเก่า  อายุได้ไม่เกิน 75 ปี ก็กู้ได้ เพราะบางท่านกังวลว่า อายุเกิน 60 ปี แล้วกู้ได้หรือไม่? โดยมีวงเงินที่สามารถอนุมัติได้สูงสุด 40 ล้านบาท ต่อกิจการ และหากคุณเป็นสมาชิกของธนาคารใดอยู่ลองสอบถามจากธนาคารนั้นว่ามีโครงการลักษณะคล้ายกันเพื่อช่วยเหลือ SMEs หรือไม่ (ส่วนใหญ่สถาบันการเงินในปลายปี 2560 นี้ จะมีโปรแกรมสนับสนุมผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ)

โดยเงื่อนไขทั้งหมดในบทความนี้ สำหรับผู้ที่ผ่านการอนุมัติภายในปี 2560 นี้เท่านั้น สำหรับ ช่องทางการสมัคร สมัครผ่านออนไลน์ เว็บไซต์ www.kasikornbank.com โดยเลือกค้นหาจากคำว่า “สินเชื่อโครงการพิเศษ” และกรอกรายละเอียดผ่านทางหน้าเว็บได้ทันที หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมงในเวลาทำการ  และเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อม

บทความแนะนำ :

♥ ยิ้มหวานกันได้ แคมเปญ สินเชื่อกรุงไทยช่วย SMEs 4.0 วงเงิน 6,000 ล้าน

♥ ธนาคารทหารไทย ยืดหยุ่นหนี้ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

♥ รวม 5 สินเชื่อ SME ขอที่ไหน ธนาคารอะไรดีที่สุด