สินเชื่อเพื่อการศึกษา ธนาคารไหนดี

ตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงใกล้เปิดเทอมของน้องๆ วัยเรียนกันแล้ว ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเปิดเทอมกันในช่วงเดือนพฤษภาคม เหล่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องการเปิดเทอมของเด็กๆ ที่อาจมีค่าใช้จ่ายหลาย ๆ อย่างที่เข้ามาพร้อม ๆกันไม่ว่าจะเป็นค่าเทอม ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือ ค่าชุดนักเรียน ค่าเรียนพิเศษ

ซึ่งผู้ปกครองหลายคนในช่วงเปิดเทอมนั้นก็อาจมีการหยิบยืม หรือต้องเตรียมเงินกันก้อนใหญ่ การทำสินเชื่อจึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีไม่น้อย สำหรับความต้องการเงินก้อนในการมาหมุนเวียนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เร่งด่วน ในปัจจุบันมีในส่วนของสินเชื่อการศึกษาที่มีสินเชื่อที่ให้เลือกทำสำหรับเน้นเรื่องการศึกษาโดยเฉพาะ จะมีสถาบันการเงินหรือธนาคารไหนบ้างนั้นต้องไปดู

สินเชื่อเพื่อการศึกษา – ธนาคารออมสิน

เรียนก่อนผ่อนทีหลัง พร้อมดอกเบี้ยต่ำ ลดต้นลดดอก ตั้งแต่ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ถือเป็นสินเชื่อเพื่อการศึกษาปลอดชำระเงินต้นในระหว่าง การศึกษา ให้เลือกเรียนก่อนผ่อนทีหลัง ถือเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับวัยนักศึกษาที่ให้กู้ตามที่จ่ายจริงในการศึกษาตลอดหลักสูตร ซึ่งจะให้กู้ตามเอกสารการลงทะเบียน หรือ ใบเสร็จรับเงินของสถาบันการศึกษา เอกสารแสดงการใช้จ่าย ซึ่งหากใช้บุคคลในการค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท หรือ ใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ให้กู้รายละไม่เกิน 1,500,000 บาท เพื่อเป็นการใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาทั้งภายในประเทศ และ ต่างประเทศในทุกระดับการศึกษา

อัตราดอกเบี้ย
  • วงเงินกู้ไม่เกิน 20,000 บาท ร้อยละ MRR-0.75 ต่อปี
  • วงเงินกู้เกิน 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ร้อยละ MRR -0.25 ต่อปี
  • วงเงินกู้เกิน 50,000 บาท ร้อยละ MRR+1.25 ต่อปี
คุณสมบัติผู้กู้
  • เป็นบุคคลธรรมดาที่ประกอบอาชีพ และมีรายได้แน่นอน
  • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ระยะเวลาการผ่อนไม่เกิน 10 ปี

สินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ – ธนาคารกรุงไทย

เรียนต่อไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ด้วยสินเชื่อเพื่อการศึกษาในประเทศ ให้กู้ได้ตามจริงสูงสุดถึง 10 ปี กู้ได้ในวงเงินที่สูง กู้ได้ตามค่าใช้จ่ายจริง ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี การประกอบวิชาชีพ บัณฑิตศึกษา วงเงินตามค่าใช้จ่ายจริง สำหรับหลักสูตร International และ English Program จากอนุบาลถึงมัธยมปลาย ไม่เกิน 300,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย
  • เงินฝากเป็นประกัน : ดอกเบี้ยเงินฝาก + 2%
  • หลักทรัพย์จำนองเป็นประกัน : MRR-0.75%
  • บุคคลค้ำประกัน : MRR+3%

หมายเหตุ* หากมีการผิดนัดชำระหนี้ในงวดใดงวดหนึ่ง คิดจากต้นเงินที่ค้างชำระทั้งหมดในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศธนาคาร (ปัจจุบันเท่ากับ 18% ต่อปี)

สินเชื่อเพื่อการศึกษา – ธนาคารธนาชาต

Flash Scholar สินเชื่อบุคคลเพื่อการศึกษา สำหรับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ที่ให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ให้วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท พร้อมให้ผ่อนนานสูงสุด 8 ปี และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการศึกษาของตนเองในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ทุกสถาบัน ทุกหลักสูตร ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อที่ให้วงเงินเต็ม 100% ของค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร ขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท ใช้ประค้ำประกันโดยบุคคล

อัตราดอกเบี้ย
  • MLR + 4% MLR คือ อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะยาว มีกำหนดชำระคืนเกิน 1 ปี

สำหรับสินเชื่อสำหรับนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ปกครอง ที่กำลังต้องการ สินเชื่อสำหรับการศึกษา หรือในส่วนของสินเชื่อในการนำมาหมุนเวียนค่าใช้จ่าย รวมถึงหมดกังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายในส่วนของการศึกษาลูกหลานอีกทั้งยังมีอัตราดอกเบี้ยที่ราคาถูกกว่าสินเชื่อทั่วไปอีกด้วย สำหรับสินเชื่อตัวไหนดีนั้นขึ้นอยู่กับความพึ่งพอใจทั้งในส่วนของผู้ขอสินเชื่อสำหรับตัวผลิตภัณฑ์และอัตราดอกเบี้ยที่พึงพอใจก็สามารถเลือกทำกับสถาบันการเงินนั้นๆได้เลย

 READ MORE :