สินเชื่อออมสิน 2560

โค้งสุดท้าย สินเชื่อฉุกเฉินออมสิน กู้ได้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 61

โอกาสสุดท้ายของผู้ที่ต้องการกู้สินเชื่อฉุกเฉินของธนาคารออมสิน เพราะว่าจะกู้ได้ถึงเดือน ก.พ. 60 นี้เท่านั้นโดยเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ออมสิน หรือ โทร 1115  สำหรับเงื่อนไขสำคัญของสินเชื่อตัวนี้ เรารวบรวมมาไว้ให้ที่นี่ค่ะ –> บอกลาเงินกู้นอกระบบ “สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน (ประชารัฐ)”

สินเชื่อตามนโยบายรัฐ

สินเชื่อตามนโยบายรัฐ มี 6 ตัว  ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือ ผู้ค้ำประกัน มีตัวเดียว ที่ไม่ใช้คนค้ำ คือ สินเชื่อเงินออมสุขใจ ข้อ 5 เป็น ใช้บริษัทที่คุณทำงานเป็นผู้ค้ำประกัน ซึ่งส่วนใหญ่  จะให้เปิดบัญชีออมสินด้วย

สินเชื่อออมสิน 2560
  คนค้ำ รายได้ อายุ รายละเอียด เอกสาร
1.สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน

 

ใช้ มีรายได้แน่นอน 20 ปี – เจ้าของกิจการ

– มีสมุดบัญชีเงินฝากกับออมสิน

– หลักทรัพย์ค้ำประกัน /อสังหาริมทรัพย์

– ชำระคืนสูงสุด 8 ปี

– สำเนาบัตรประชาชน

– รูปถ่าย 1 นิ้ว

– สำเนาทะเบียนพาณิชย์

– ใบเสร็จเงินกู้ หรือ ใบสั่งซื้อสินค้า

 

2.สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

 

บสย. อาชีพค้าขาย 60 ปี – กู้สูงสุด 200,000 บาท และระยะชำระคืนสูงสุด 36-120 งวด สอบถามกับธนาคาร
3.สินเชื่อประชาชนสุขใจ

 

บสย. ค้าขาย,หาบเร่ , แผงลอย 20 ปี – กู้สูงสุด 10,000 –  200,000 บาท และระยะชำระคืนสูงสุด 36-120 งวด สอบถามกับธนาคาร
4.สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ

 

หน่วยงานผู้กู้ ผู้มีรายได้แน่นอน ลูกจ้าง พนักงานเอกชน ข้าราชการ 20 ปี – ชำระคืนสูงสุด 8 ปี สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากกับธนาคารอื่น 6 เดือนย้อนหลัง
5.สินเชื่อออมสุขใจ

 

สมุดบัญชีเงินออมกับออมสิน มีรายได้ประจำ หรือ ตั้งใจประกอบอาชีพ 20 ปี – ชำระคืนสูงสุด 8 ปี สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน
6.สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน (กู้ได้ถึง 20 ก.พ. 60)

 

สมุดบัญชีเงินฝาก หรือ หลักประกันอื่นๆ มีสถานประกอบอาชีพแน่นอน 20 ปี – กู้สูงสุด 50,000 –  200,000 บาท

– ชำระคืนสูงสุด 5 ปี

สอบถามกับธนาคาร

 

สินเชื่อออมสิน 2560
รายละเอียด สินเชื่อออมสิน วงเงิน 50,000 บาท
1. ใช้ Refinance หนี้ในระบบ หรือ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกร
2. วงเงินรายบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ใช้ผู้ค้ำ
3. ดอกเบี้ย Flat Rate 0.85 ต่อเดือน
4. มีบุคคล 1 คน หรือ หลักทรัพย์ค้ำประกัน
5. ผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี
6. พิจารณาความสามารถใจการผ่อนชำระจากรายได้ครัวเรือนเป็นหลัก
7. เหมาะสำหรับ ผู้มีรายได้น้อย หรือ เกษตรกร

Read More :

 1. การเงินต้องวางแผนตั้งแต่อายุยังน้อย
 2. สินเชื่อ สำหรับพ่อค้าแม่ค้า ตัวไหนดีที่สุด
 3. 5 เทคโนโลยี การเงิน แม่ค้าออนไลน์ มือโปรเขาใช้กัน!
 4. เลือกบัตรเครดิต – เดบิต – เอทีเอ็ม เสริมดวง ตามวันเกิด

สินเชื่อสำหรับลูกค้าบุคคล

 • สินเชื่อเคหะ
 • สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน
 • สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์
 • สินเชื่อเพื่อการศึกษา
 • สินเชื่อสวัสดิการ
 • สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
 • สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB Plus)
 • สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
 • สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพแพทย์
 • สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สินเชื่อเพื่อองค์กรชุมชน

 • สินเชื่อพัฒนาชนบท
 • สินเชื่อสำหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมื่อง
 • สินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

  ติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ออมสิน โทร 1115

  สินเชื่อออมสิน 2560