สินเชื่อพรอมิส ใช้เวลาอนุมัติกี่วัน?

สินเชื่อPromise อนุมัติทันใจ ไม่ต้องรอค้ำประกัน

สินเชื่อพรอมิสเป็นสินเชื่อประเภท สินเชื่อหมุนเวียนของบุคคลทั่วไป ซึ่งมีสิทธิประโยชน์ง่ายๆ ก็คือ ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกัน สามารถกู้เพิ่มได้ แม้จะยังไม่ได้ปิดบัญชี หรือถ้าต้องการปิดบัญชีก่อนกำหนด ก็ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาให้ยุ่งยาก

ผู้ที่สมัครสินเชื่อทุกสินเชื่อ จะมีข้อกำหนด ไม่ใช่ว่าจะขอสินเชื่อและได้รับอนุมัติทุกคน ซึ่งขึ้นอยู่กับสินเชื่อแต่ละเจ้า ว่ากำหนดอะไรบ้าง ส่วนสินเชื่อพรอมิส มีข้อกำหนด ดังนี้ ต้องมีอายุระหว่าง 20-64 ปี รายได้ขั้นต่ำ 6000 บาท และต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัทซึ่งทำงานมาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน มีหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ และมีที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ยกเว้นสามจังหวัดภาคใต้ดังนี้ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

เอกสารที่ใช้ในการยื่นสมัครสินเชื่อก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ยื่นเอกสารตัวจริงพร้อมสำเนาของบัตรประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนล่าสุด (อายุไม่เกิน 60 วัน) และสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

วงเงินสินเชื่อที่ลูกค้ากู้ได้สูงสุดก็คือ 5 เท่าของเงินเดือนหรือไม่เกิน 300,000 บาทแล้วแต่บริษัทจะพิจารณา ส่วนการคำนวณดอกเบี้ยก็คือสูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี นับเป็นดอกเบี้ย 15% และค่าธรรมเนียมในการใช้วงเงินประมาณ 9-13% ต่อปี

การอนุมัติสินเชื่อพรอมิสใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3-5 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับฐานข้อมูลของลูกค้า หากต้องการทราบผลอนุมัติด่วน ภายใน 50 นาที หรือ 1 วันลูกค้าสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตัวเองด้วยที่พรอมิสสาขาสีลม อาคารธนิยะพลาซ่าชั้น 2

ปัจจัยของวงเงินที่ได้รับอนุมัติจะพิจารณาจากรายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้ และประวัติการชำระเงินของลูกค้า ซึ่งถ้าลูกค้ามีประวัติการชำระเงินที่ดีก็มีโอกาสที่จะได้รับอนุมัติวงเงินที่สูงกว่าลูกค้าที่ประวัติการชำระเงินไม่ดี

สินเชื่ออื่นๆ ที่น่าสนใจ

สินเชื่อบุคคล ดอก 9% จาก CIMB

น่าสนใจมาก FLASH PLUS สินเชื่อบุคคลอเนกประสงค์จากธนชาติ

รวม 5 สินเชื่อพร้อมใช้ รายบุคคล เงินเดือน 15,000 หรือต่ำกว่าก็ทำได้