ads

สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก คืออะไร มีที่ให้ให้สินเชื่อบ้าง

ธุรกิจขนาดเล็ก หรือ ที่เราอาจคุ้นเคยกันกับคำว่าธุรกิจ SME (Small and medium Enterprised) หมายถึงธุรกิจขนาดกลาง หรือ ขนาดย่อม ครอบคลุมไปถึงทั้งการค้า การผลิต และการบริการ ถือเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ถือเป็นทางเลือกใหม่สำหรับ คนที่ไม่อยากเป็นลูกจ้างใคร เบื่อกับการเป็นมนุษย์เงินเดือนและมีความพร้อมที่จะลงทุนทำธุรกิจ ถือเป็นส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  อีกทั้งยังเป็นการวางฐานธุรกิจที่มีโอกาสขยายตัวในอนาคต ธุรกิจ SME สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ แต่สำหรับทุนสำหรับธุรกิจของแต่ละทุกธุรกิจนั้นจะมีสถาบันการเงินหรือธนาคารคอยให้บริการกู้ยืม ในรูปแบบของสิทเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก หรือ สินเชื่อ SME นั่นเอง

ธุรกิจประเภท SME ได้นั้น สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท  และจะต้องมีเงื่อนไขและประเภทดังต่อไปนี้

  • ธุรกิจประเภทการค้าขาย ทั้ง 2 ประเภท คือ ค้าปลีกและค้าส่ง โดยจะวัดจากทุนการก่อตั้งธุรกิจโดยวงเงิน ธุรกิจแบบค้าส่ง หากเป็นธุรกิจ SME ขนาดเล็กจะต้องไม่เกิน 50 ล้านบาท สำหรับค้าปลีก หากเป็นธุรกิจ SME ขนาดเล็กจะต้องไม่เกิน 30 ล้านบาท
  • ธุรกิจ SME การผลิต ขนาดเล็กจะมีทุนการจดทะเบียนไม่เกิน 50 ล้านบาท และ ขนาดกลางไม่เกิน 200 ล้านบาท
  • ธุรกิจ SME ด้านการบริการ ลักษณะการจัดขนาดจะเท่ากับธุรกิจ SME ด้านการผลิต ก็คือ ขนาดเล็กต้องไม่เกิน 50 ล้านบาท

ซึ่งวันนี้ Promotions.co.th ก็ได้รวบรวม สินเชื่อธุรกิจขนาดเล็ก หรือ สินเชื่อ SME จากธนาคารและสถาบันการเงินมาให้ว่ามีที่ไหนให้บริการบ้าง และ แต่ละที่มีเงื่อนไขการขอสินเชื่ออย่างไรบ้างสำหรับนักลงทุนไปดู….

**บางธนาคารอาจให้ใช้ทั้งหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน หรือ ไม่ต้องใช้ก็ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขนั้นๆ

1 ธนาคารออมสิน

สินเชื่อธุรกิจและ SMEs เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการ ให้ผู้ประกอบการทุกขนาดและทุกประเภทสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง มีเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาการผลิตให้ได้มาตราฐาน โดยพิจารณาจาก ความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ และต้องไม่เกินมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ ให้กู้รายละเกินกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป เลือกกู้ได้ทั้งแบบระยะสั้น และ ระยะยาว ใช้หลักประกันในการกู้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

2 ธนาคารกรุงศรี

สินเชื่อ SME สินเชื่อธุรกิจ SME เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึ่งมีให้เลือกถึง 7 สินเชื่อด้วยกัน โดยเราขอยกตัวอย่าง สินเชื่อพร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์ ถือเป็นสินเชื่อที่พร้อมให้ ไม่ใช้หลักทรัพย์ สินเชื่อเพื่อผู้แทนจำหน่ายที่ให้ธนาคารจ่ายเงินค่าสินค้าแก่คู่ค้าโดยตรง หมดปัญหาเรื่องเงินหมุน มีการเคลมว่า ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ดอกเบี้ยต่ำ ให้วงเงินสูงตามความต้องการของแต่ละธุรกิจ ลดภาระการจัดการ โดยธนาคารบริการจ่ายเงินให้คู่ค้าโดยตรง อัตราดอกเบี้ย สูงสุด MLR+1.50% ต่อปี

3 ธนาคารกรุงไทย

สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SME ให้ก้าวสู่ความสำเร็จ โดยมีให้เลือกหลากหลายผลิตภัณฑ์ ตัวอย่างเช่น สินเชื่อธุรกิจ จ่ายดี ทวีคูณ เป็นการสนับสนุนเงินทุน ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักประกันให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ สนับสนุนวงเงินสินเชื่อธุรกิจ SMEs ทุกประเภท ให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน ไม่เกิน Financial Need ของลูกค้า ผ่อนนาน10 ปี สอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้าอย่างแน่นอน

4 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

สินเชื่อเสริมแกร่ง SMEs ที่มอบสินเชื่อเพื่อ ลงทุน ธุรกิจผลิต บริการ ค้าส่ง ค้าปลีก New/Startup ให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท ต่อราย ผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ย เฉลี่ย 0.656% ต่อเดือน หรือ บุคคลธรรมดา มีหลักประกัน MLR+1 ต่อปี บสย. MLR+2 ต่อปี นิติบุคคล มีหลักประกัน MLR ต่อปี บสย. MLR+1 ต่อปี

*บสย. คือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ไม่มีหลักทรัพย์ หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการ

5 ธนาคารเกียรตินาคิน

สินเชื่อธุรกิจ KK SME Freedom ที่มอบอิสระในการขอสินเชื่อจากธนาคารเกียรตินาคิน สมัครง่ายโดยไม่ต้องมีหลักประกัน ให้วงเงินอนุมัติ สูงสุด 5 ล้านบาท ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 12- 48 เดือน สำหรับบุคคลธรรมดา ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งอย่างชัดเจนและที่พำนัก สถานที่ประกอบธุรกิจของผู้สมัครสินเชื่อต้องไม่อยู่ที่ จังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

6 ธนาคารธนชาต

สินเชื่อ SME ได้ใจ จากธนชาต อนุมัติง่าย เพียงแค่พิสูจน์ได้ว่าธุรกิจของคุณนั้นดีจริง สามารถกู้วงเงินได้สูงถึง 3 ล้านบาท ผ่อนได้นาน 10 ปี มีเกณฑ์การคำนวณรายได้และวิธีหาข้อมูลของผู้ขอสินเชื่อ ที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพธุรกิจและกิจการของลูกค้า วงเงินกู้ระยะยาว (Term Loan) และแบบ วงเงินกู้ระยะยาว (T/L) + วงเงินหมุนเวียน (O/D) มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเป็นไปตามธนาคารกำหนด

7 ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อ SME บัญชีเดียว สามารถเลือกได้ตามความต้องการ ผ่อนได้ยาว รับวงเงินเยอะ วงเงินกู้ระยะยาว (Loan) และวงเงินกู้เบิก เกินบัญชี (OD) ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 30 ล้านบาท มีหลักประกันวงเงินกู้ระยะยาว สูงสุด 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR-0.5% ต่อปี หรือแบบไม่มีหลักประกันคือ วงเงินกู้ระยะยาว วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 ล้านบาท ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ใช้บุคคลค้ำประกัน และ บสย. ค้ำประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น MRR+4.5% ต่อปี

ทั้งหมดนี้ที่ทาง Promotions.co.th รวมรวมมาให้นั้นคือ สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดเล็กที่มีให้บริการในปี 2019 และนอกจากนี้แต่ละธนาคารยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินเชื่อขนาดเล็กและขนากลางอีกหลากหลาย โดยสามารถเลือกได้ทั้งแบบที่มีหลักประกันและไม่มีตามเงื่อไขต่างๆ รวมไปถึงวงเงินที่สามารถกู้ได้ซึ่งในการลงทุนธุรกิจของคุณทุกครั้งควรศึกษารายละเอียดต่างๆให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีสำหรับคุณนะคะ

READ MORE :