Home Bank Loan สินเชื่อธนาคารออมสิน 2561

สินเชื่อธนาคารออมสิน 2561

สินเชื่อธนาคารออมสิน 2561

ปีนี้ถ้าอยากทำสินเชื่อของธนาคารออมสินนั้นทำสินเชื่อตัวไหนดี?

ตอนนี้หลายคนอาจจะ กำลังมองหาธุรกิจ หรือ การสร้างอาชีพ หรืออยากต่อยอดในสิ่งที่กำลังลงทุน หรือ แม้กระทั้งหมุนเวียนการใช้จ่ายในครอบครัว เพราะในตอนนี้ก็เข้าใกล้ช่วงเปิดเทอมของลูกหลานกันแล้วค่าใช้จ่ายนั้นต้องเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน มีหลายๆ คนอาจจะกำลังมองหาตัวช่วยในเรื่องนี้ และเริ่มมองหาช่องทางในการหาเงินทุนเพื่อหมุนเวียนให้เพียงพอต่อการใช้จ่าย

โดยตอนนี้ก็มีหลากหลายธนาคารและสถาบันทางการเงินที่เปิดบริการต่างๆ เพื่อรองรับความต้องการนี้ รวมทั้งธนาคารออมสินด้วยเช่นกัน ทางธนาคารออมสินได้มีการจัดทำสินเชื่อบุคคลลากหลายสินเชื่อขึ้นมาเพื่อรองรับความต้องการของผู้ที่มีความต้องการในการใช้เงินก้อน กับ “สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์” ก็เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อจากธนาคารออมสินที่น่าสนใจอีกหนึ่งสินเชื่อ

สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็น สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว แบบผ่อนชำระ เพราะทุกธุรกิจนั้นจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายย่อย อย่างค่าข้าวของเครื่องใช้ประกอบการทำธุรกิจ ธนาคารออมสินจึงเปิดให้บริการสินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ ที่เป็นสินเชื่อระยะยาว และสามารถผ่อนชำระได้ ให้คุณนั้นได้มีเงินหมุนเวียนในการใช้จ่ายและดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น

การชำระหนี้เงินกู้

สามารถชำระเป็นรายเดือน จะชำระด้วยตนเอง หรือให้ทางธนาคารหักบัญชี หรือให้ทางหน่อยงานรวบรวมนำเงินส่งก็สามารถทำได้

จำนวนเงินให้กู้
 • ในกรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
 • ในกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้กู้ไม่เกินรายละ 5,000,000 บาท ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 25 ปี

โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

>> ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคาร

>> ไม่เกิน 85% ของราคาประเมินห้องชุด

>> ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินที่ดิน

จุดเด่นของบริการสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์
 • เพื่อประกอบการค้า หรือการลงทุน
 • เพื่อการอุปโภคและบริโภค
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิน
เอกสารการขอกู้และค้ำประกัน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า หรือสำเนามรณบัตรผู้สมรสของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาสลิปการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • หนังสือรับรองการเป็นข้าราชการ,พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรธุรกิจเอกชน ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • บัญชีเงินฝากแสดงรายการย้อนหลัง 6 เดือน หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ พร้อมสำเนา หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ
 • หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน กรณีหน่วยงานหักเงินนำส่งชำระหนี้
เอกสารประกอบการค้ำประกันกรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • แผนผังแสดงที่ตั้งที่ดิน หรือ ห้องชุด
 • แบบแปลนอาคาร หรือ ภาพถ่ายอาคารทั้ง 4 ด้าน
 • หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากกรมที่ดิน
 • หนังสืออื่นๆ ตามความจำเป็นที่ใช้ในการขอกู้
คุณสมบัติผู้กู้

>> บุคคลที่มีอาชีพและรายได้แน่นอน

>> มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และ เมื่อรวมอายุผู้กู้และระยะเวลาในการชำระเงินคืนต้องไม่เกิน 65 ปี

สำหรับใครที่กำลังมีความต้องการในการทำธุรกิจหรือ ใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค นั้นสามารถสมัครสินเชื่อบุคคล สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์ และสินเชื่อบุคคลอื่นๆ จากธนาคารออมสิน เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของเราได้ มีทั้ง
 1. สินเชื่อเคหะ
 2. สินเชื่อออมสินบ้านแลกเงิน
 3. สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์
 4. สินเชื่อเพื่อการศึกษา
 5. สินเชื่อสวัสดิการ
 6. สินเชื่อชีวิตสุขสันต์
 7. สินเชื่อ OD Happy life
 8. สินเชื่อเคหะเพิ่มยอด (GSB PLUS)
 9. สินเชื่อเคหะสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
 10. สินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพแพทย์
 11. สินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
 12. สินเชื่อและผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ

ใครที่ต้องการสมัครสินเชื่อบุคคล สินเชื่อไหนนั้นสามารถคลิกเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละสินเชื่อกันได้

READ MORE :

Exit mobile version