สินเชื่อกรุงไทย smart money ใครกู้ได้บ้าง? ได้วงเงินเท่าไหร่

สินเชื่อเงินสด สุดคุ้มจากธนาคารกรุงไทย

หากเอ่ยถึงสินเชื่อบุคคลหรือสินเชื่อเงินสด ทุกวันนี้มีให้เลือกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน แถมการยื่นเรื่องกู้ก็ไม่ยุ่งยาก ทั้งรู้ผลเร็ว ที่สำคัญบางสถาบันการเงินระบุชัดว่า ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันอีกด้วย และหนึ่งในสินเชื่อที่ว่าก็คือ “สินเชื่อกรุงไทย Smart Money” 

ซึ่งตอนนี้หลายคนอาจมีข้อสงสัยว่า สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ผ่านยากไหม สมัครยากหรือป่าว ใครกู้ได้บ้าง? ได้วงเงินเท่าไหร่ ตามไปดูคำตอบกันเลย

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบอเนกประสงค์ของธนาคารกรุงไทย ที่ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันก็สามารถสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้ ที่สำคัญผู้ยื่นขอ “สินเชื่อกรุงไทย Smart Money” ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย ส่วนผลิตภัณฑ์ตัวนี้ มีจุดเด่นถึง 3 ประการ คือ สามารถกู้สบาย ผ่อนสบาย และเช็คยอดสบาย

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ผ่านยากไหม ?

อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นว่า ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยก็สามารถกู้สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ได้ ขอเพียงยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อให้ครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น หากเอกสารครบถ้วน วงเงินจะอนุมัติประมาณ 5-7 วัน (ทำการ)

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money ใครกู้ได้บ้าง ? ได้วงเงินเท่าไหร่

ผู้มีสิทธิ์กู้

เงินเดือนขั้นต่ำ เงื่อนไขเพิ่มเติม

จำนวนเงินกู้

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี สูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี สูงสุด 5 เท่าของรายได้สุทธิ (เฉลี่ยอย่างน้อย 6 เดือน) แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

แต่เพื่อให้สินเชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อที่เหมาะกับทุกคน ธนาคารกรุงไทย ได้แยกฐานรายได้เพิ่มเติม เพื่อหวังให้บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำต่ำกว่า 30,000 บาท สามารถยื่อขอสินเชื่อกรุงไทยตัวนี้ได้ โดยแบ่งแยกฐานรายได้ ตามนี้่

  • รายได้ต่อเดือน 15,000 – 29,999 บาท
  • รายได้ต่อเดือน 30,000 – 49,999 บาท
  • รายได้ต่อเดือน 50,000 บาทขึ้นไป

เรียกว่า แม้คุณเป็นผู้มีรายได้ต่อเดือนไม่ถึง 30,000 บาท ก็สามารถยื่นสินเชื่อกรุงไทย Smart Money ได้เช่นกัน ส่วนวงเงินกู้ที่ได้นั้น ก็เป็นไปตามตารางในข้างต้น คือ “สูงสุด 5 เท่าของรายได้” 

เอกสารในการประกอบการขอสินเชื่อกรุงไทย Smart Money

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ และเจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

(2) สำเนาทะเบียนบ้าน

(3) บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

(4) ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

(5) Statement

  • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
  • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)

(6) เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อกรุงไทย Smart Money

ผู้กู้

ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมต่อปี

บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ

20 % ต่อปี

เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว

22 % ต่อปี

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสินเชื่อกรุงไทย Smart Money สามารถเลือกสมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 02-111-1111 เพื่อสอบถามการสมัครเบื้องต้นที่คุณมีข้อสงสัย ขณะเดียวกันผู้ที่ยื่นสมัครสินเชื่อกรุงไทยไปแล้วนั้นก็สามรถติดตามผลการสมัครได้ที่เบอร์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน


READ MORE :