ads

หากใครที่กำลังมองหาบัตรกดเงินสด สินเชื่อเงินสดต่าง ๆ นั้น เราขอแนะนำสินเชื่อบัตรเงินสดของธนาคารออมสินไว้ให้ทุกคนได้ลองศึกษารายละเอียด ซึ่งสินเชื่อบัตรเงินสดนั้น มี 2 รูปแบบด้วยกัน คือ People Cardและ “Prima Card” ซึ่งเป็นบริการสินเชื่ออเนกประสงค์ ในรูปของวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน โดยออกมาเป็นแบบบัตรกดเงินสด ในวันนี้เราขอเอ่ยถึง สินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้ “Prima Card” ของธนาคารออมสินกันสักเล็กน้อย…

สินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้ “Prima Card”

“Prima Card” บัตรกดเงินสด สำหรับผู้ที่มีรายได้ขั่นต่ำ 15,000 ขึ้นไป เรียกว่าบัตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานประจำ หรือเจ้าของกิจการต่าง ๆ เมื่อผ่านการอนุมัติและได้รับบัตรกดเงินสดพร้อมรหัสกดบัตรแล้ว คุณสามารถทำการถอนเงินสดที่เครื่อง ATM ของธนาคารทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง เรียกว่าตอบโจทย์ทุกการใช้เงินของคุณอย่างแน่นอน

วงเงิน
วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือสูงสุด 1,500,000 บาท

ขั้นต่ำในการผ่อนชำระ
ผ่อนชำระหนี้อย่างน้อย 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรกดเงินสด หรือชำระเต็มจำนวนจามใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรกดเงินสด

ดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 0.88% ต่อเดือน หรือ 19% ต่อปี  นอกจากนี้ธนาคารออมสินจะคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ตามยอดที่กดใช้จริง ไม่กดเงินใช้ก็ไม่เสียดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ในการสมัครสินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้ “Prima Card” จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
• สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
• รายได้
พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ จะต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป และอายุไม่เกิน 60 ปี
อาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ ประมาณรายได้ต่อเดือน จะต้องมีรายได้ 15,000 บาทขึ้นไป และอายุไม่เกิน 65 ปี
• อายุงาน
พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ จะต้องมีอายุงานในที่ทำงานปัจจุบัน ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
อาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ จะต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (นับจากวันที่จดทะเบียนกิจการ)

เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ
เอกสารที่ใช้ในการสมัครนั้นก็ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่ใช้สำเนาบัตรประชาชน สลิปเงินเดือนล่าสุด และสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

• สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน
• สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
• สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน
• สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อ เลขที่บัญชีของผู้สมัคร

อาชีพอิสระ, เจ้าของกิจการ
เอกสารที่ใช้ในการสมัครนั้น เพียงแค่ใช้สำเนาบัตรประชาชน หนังสือรับรองบริษัท และสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

• สำเนาบัตรประชาชน
• หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่แสดงการดำเนินธุรกิจมาแล้ว 1 ปี
• สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หรือเอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ หรือเอกสารอื่น ๆ
• สำเนาบัญชีธนาคารที่มีชื่อผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน
• สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อ เลขที่บัญชีของผู้สมัคร

ส่วนใครต้องการที่จะสมัครนั้นสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขา
นอกจาก สินเชื่อบัตรเงินสดประชาชนพร้อมใช้ “Prima Card” ของธนาคารออมสินนั้น ยังสามารถหาอ่านรายละเอียดสินเชื่อต่าง ๆ  บัตรกดเงินสด และบัตรเครดิตได้จาก Promotions.co.th : Finance ได้อยู่เสมอนะคะ รับรองว่าเราได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และตอบโจทย์มาฝากทุกคนอย่างแน่นอน…