Home Bank Loan รวม 5 สินเชื่อบ้านจากธนาคาร ธอส. 2563

รวม 5 สินเชื่อบ้านจากธนาคาร ธอส. 2563

รวม 5 สินเชื่อบ้านจากธนาคาร ธอส. 2563

สินเชื่อบ้านจากธนาคาร ธอส. มีอะไรบ้าง?

บ้าน ถือเป็นที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาค่อนข้างสูง ซึ่งในยุคปัจจุบันการเลือกมีบ้านเป็นของตัวเองสักหนึ่งหลังนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปเท่าไหร่ นอกจากการเก็บออมแล้วคุณยังสามารถขอสินเชื่อต่างๆ ที่จะทำให้คุณสามารถมีบ้านเป็นของตัวเองได้ตามที่ต้องการ

สินเชื่อบ้าน คือเงินกู้ชนิดหนึ่งที่ให้บริการโดยธนาคารและสถาบันการเงิน ในการกู้ยืมระยะยาว เพื่อให้สามารถนำเงินที่ได้มาสร้างบ้าน หรือ ที่อยู่ได้ศัยได้ตามที่ต้องการ รวมไปถึงการซื้อที่อยู่อาศัยต่างๆ อาทิ คอนโด อาคารพาณิชย์ ทาวเฮาส์ ทาวโฮม ซึ่งจะต้องนำที่อยู่อาศัยนั้นๆ เป็นการค้ำประกันตัววงเงินที่เรากู้ยืมมานั่นเอง โดยในส่วนของสินเชื่อบ้านส่วนใหญ่นั้นจะมีอัตราดอกเบี้ย 3 รูปแบบด้วยกันคือ เงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ลอยตัว เงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ และ เงินกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะหนึ่งและปรับคงที่ใหม่ทุกรอบเวลา

ธอส. หรือ ธนาคารอาคารสงเคราห์ อีกหนึ่งธนาคารที่มีให้บริการในส่วนของสินเชื่อบ้าน ที่หลากหลาย ในการให้บริการ สำหรับใครที่กำลังอยากมีบ้านเป็นของตัวเองและมองหาสินเชื่อสักตัวอยู่นั้นวันนี้ Promotions.co.th ได้ รวม 5 สินเชื่อบ้านจากธนาคาร ธอส. 2563 มาฝากกันค่ะ


1. สินเชื่อบ้าน All Home


สินเชื่อบ้าน All Home ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณ ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ (NPA) ของ ธอส.เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจาก สถาบันการเงินอื่น หรือการไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร การไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงิน อื่นและปลูกสร้าง หรือต่อเติม, ขยาย, ซ่อมแซมอาคาร การเลือกซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย เหมาะสำหรับ กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป

ระยะเวลาในการผ่อน : ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี โดยวงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้

อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1-2 = 3.25%  ต่อปี ปีที่ 3 = MRR -3.25% ต่อปี

กำหนดระยะเวลากู้ : ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อนุมัติและทำนิติกรรมภายใน 31 กรกฎาคม 2563


2. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อปลูกสร้าง ปี 2563


โครงการบ้าน ธอส. เพื่อปลูกสร้าง ปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกค้ารายย่อย และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก สำหรับปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

ระยะเวลาในการผ่อน : ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน

อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1 = 0.75% ต่อปี, ปีที่ 2 = 3.75% ต่อปี, ปีที่ 3 = 4.75% ต่อปี

กำหนดระยะเวลากู้ : ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป


3. สินเชื่อ Dream Homes By GHB


สินเชื่อ Dream Homes By GHB วัตถุประสงค์สำหรับผู้ที่ต้องการ ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร หรือการซื้อที่ดินเปล่าที่เป็นทรัพย์ NPA ของ ธอส.

ระยะเวลาในการผ่อน : ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้

อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1-3 = 3.25%  ต่อปี,  ปีที่ 4-5 = MRR -2.00% ต่อปี,  เดือนที่ 61 – 66 = 0% ต่อปี

กำหนดระยะเวลากู้ : ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 อนุมัติและสิ้นสุดการทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563


4. สินเชื่อบ้านโครงการจัดสรร


สินเชื่อบ้านโครงการจัดสรร วัตถุประสงค์สำหรับการเลือกซื้อบ้านจัดสรร ในรูปแบบซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด

ระยะเวลาในการผ่อน : ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้

อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1-2 = 2.95%  ต่อปี , ปีที่ 3 = MRR -3.55% ต่อปี

กำหนดระยะเวลากู้ : ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 อนุมัติและทำนิติกรรมภายใน 31 กรกฎาคม 2563


5. สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ


สินเชื่อบ้านสร้างสมใจ วัตถุประสงค์สำหรับ ผู้ที่ต้องการปลูกสร้างอาคาร ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร การไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร การไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้างอาคาร หรือต่อเติม, ขยาย, ซ่อมแซมอาคาร ซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัย และการกู้เพิ่ม

ระยะเวลาในการผ่อน : ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้

อัตราดอกเบี้ย : ปีที่ 1 –ปีที่ 2   = 3.10% ต่อปี, ปีที่ 3 = MRR-3.40% ต่อปี

กำหนดระยะเวลากู้ : ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 20 มกราคม-30 ธันวาคม 2563 อนุมัติและทำนิติกรรมภายใน 30 ธันวาคม 2563

สำหรับใครกำลังต้องการมีบ้าน หรือ สร้างบ้านเป็นของตัวเองสักหนึ่งหลัง ละยังขาดในส่วนของทุน สำหรับการสร้างก็สามารถยื่นขอกู้สินเชื่อบ้านในรูปแบบที่คุณต้องการ กับ ธนาคารธอส. ได้ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 026459000 GHBank Call Center นะคะ

 : READ MORE : 

Exit mobile version