รวม 3 สินเชื่อบุคคลจาก ธ.กรุงไทย 2018 สำหรับข้าราชการเท่านั้น

สินเชื่อบุคคล เฉพาะข้าราชการจาก ธนาคารกรุงไทย

ปัจจุบันนี้หลาย สถาบันทางการเงิน ก็ได้มีการจัดทำ สินเชื่อ และบัตรเครดิตต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองการใช้จ่ายของบุคคลในสมัยนี้ ให้สามารถใช้จ่ายได้ อย่างคล่องตัว และสินเชื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็มีมากมายหลากหลาย และสินเชื่อที่มี สิทธิพิเศษเฉพาะตัว เช่น สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ เป็นต้น

และ ธนาคารกรุงไทย ก็เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ ผู้คนใช้บริการ เป็นอย่างมากโดยเฉพาะ ข้าราชการ ที่จะใช้ธนาคารกรุงไทยเป็นหลักการทำ ธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ วันนี้เราก็เลยทำการรวบรวมสินเชื่อ ที่จัดทำมาเพื่อบุคคล ที่มีอาชีพ ข้าราชการ โดยเฉพาะ จะมีสินเชื่อตัวไหนบ้างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ

1

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ – วงเงินสูงสุด 12 เท่า

วงเงินพร้อมใช้ หากไม่มีการใช้ ไม่มีการเบิก ไม่เสียดอกเบี้ย สามารถกู้ได้สูงสุด 12 เท่า แค่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

 • สามารถกู้ได้สูงสุด 12 เท่าของเงินเดือน สำหรับ หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และสำหรับหน่ายงานเอกชน สามารถกู้ได้สูงสุด 10 เท่าของเงินเดือน
 • สามารถกู้ได้สูงสุด 5 เท่าของเงินเดือน หากหน่วยงานที่สังกัตนั้นไม่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับทางธนาคาร
 • คิดคำนวณดอกเบี้ยตามจำนวนที่ใช้จริง หากไม่ใช้ ไม่เบิก ก็จะไม่เสียดอกเบี้ย
 • ระยะเวลาในการให้สินเชื่อ 1 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน/
เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ
พนักงานราชการ/พนักงานสัญญาจ้าง/ ลูกจ้าง ของ หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทเอกชน
ต้องมีเงินเดือนตามกรณี ดังนี้

 • หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคารต้องมี เงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท
 • หน่วยงานต้นสังกัดมิได้ทำบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคารต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุสัญญาจ้างงานต้องไม่ต่ำกว่า 2 ปี และมีระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • อายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานที่ไม่ต่ำกว่า 3 ปี และได้ต่ออายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง
 • เงินคงเหลือในบัญชีเงินเดือนแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินเดือน
ต้องมีเงินเดือนตามแต่กรณี ดังนี้

 • หน่วยงานต้นสังกัดทำบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคารต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 15,000 บาท
 • หน่วยงานต้นสังกัดมิได้ทำบันทึกข้อตกลงเพื่อเป็นสวัสดิการกับธนาคารต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุสัญญาจ้างทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี มีระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • อายุงานต่อเนื่องในหน่วยงานที่ไม่ต่ำกว่า 3 ปี และได้ต่ออายุสัญญาจ้างไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง
 • เงินคงเหลือในบัญชีเงินเดือนแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินเดือน
 • มีเงินเดือนขั้นต่ำ 18,000 บาท
 • มียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินเดือนในแต่ละเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินเดือน
 • เป็นพนักงานประจำของบริษัท
 • หรือหน่วยงานเอกชนที่ทำบันทึกข้อตกลงให้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเป็นสวัสดิการ

 

เอกสารในการขอสินเชื่อธนวัฏ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • ค่าธรรมเนียม กการใช้วงเงินปีละ 200 บาท

2

สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ – วงเงินสูงสุด 5 เท่า

สินเชื่ออเนกประสงค์สุดพิเศษ สำหรับพนักงานราชการเท่านั้น ด้วยวงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 5 เท่าของเงินเดือน ไม่ต้องยุ่งยากในการหาหลักทรัพย์ค้ำประกัน

 • สินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับใช้จ่ายทั่วไป โดยพิจารณาวงเงินให้สูงสุดถึง 5 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 500,000 บาท
 • ชำระได้ด้วยบริการหักผ่านบัญชีแบบอัตโนมัติ จากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีเงินเดือนผ่านเข้า ทุกวันที่ 24 ของในทุกๆเดือน
 • อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ MRR + 3.50 ต่อปี

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ

 • พนักงานราชการที่มีสัญญาจ้าง มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป
 • มีบัญชีเงินฝากผ่าน ธนาคารกรุงไทย และมีเงินได้สุทธิที่เพียงพอในการผ่อนชำระ
 • ไม่มีประวัติผิดนัดชำระมาก่อน
 • ต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น

**ต้องมีบุคคลค้ำประกันทุกราย

คุณสมบัติของบุคคลผู้ค้ำประกัน

 • เป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ ที่อยู่หน่วยงานต้นสังกัดเดียวกันกับผู้ที่ขอสินเชื่อ
เงื่อนไขในการใช้บริการ
 • ประเภทสินเชื่อ เงินกู้อเนกประสงค์แบบมีกำหนดระยะเวลา
 • ระยะเวลาการกู้ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 4 ปี และไม่เกินอายุตามสัญญาจ้างที่เหลืออยู่

เอกสารประกอบการขอสินเชื่ออเนกประสงค์สำหรับพนักงานราชการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวพนักงานราชการ ข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวลูกจ้างประจำ ของทั้งผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน หรือสลิปเงินเดือนของผู้ขอสินเชื่อและผู้ที่ค้ำประกัน
 • สำเนารายยการบัญชีเงินฝาก

3

โครการเงินกู้อเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ – สำหรับผู้กู้สภาพหนี้ C1 เท่านั้น

โครงการเงินกู้อเนกประสงค์ สำรับผู้รับบำนาญ บำเหน็จรายเดือน และผู้รับบำเหน็ดพิเศษรายเดือน โดยนำสิทธิในบำเหน็ดตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ ประกันในการกู้เงิน กับความสุขที่ไม่มีวันเกษียณ เพื่อเป็นค้าใช้จ่ายตามความต้องการของผู้กู้ หรือเพื่อชำระหนี้ที่มี อยู่กับสถาบันอื่น รวมทั้งของธนาคารกรุงไทย

คุณสมบัติของผู้กู้โครการเงินกู้อเนกประสงค์สำหรับผู้รับบำนาญ

 • เป็นผู้รับบำนาญ หรือ บำเหน็จรายเดือน หรือ บำเหน็จพิเศษรายเดือน จากกรมบัญชีกลาง
 • ไม่เป็นบุคคลที่ล้มละลายในขณะที่ยื่นขอสินเชื่อ
 • กรณีที่ขอเพิ่มวงเงินกู้ ทั้งในส่วนของที่ยังกู้ไม่เต็มสิทธิ / ส่วนที่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม / ส่วนที่ขอกู้เพิ่มตามสิทธิที่ตกลง ผู้กู้จะต้องมีคุณภาพหนี้ C1 ผลตรวจสอบประวัติทางการเงินต้องไม่เป็นบุคคลที่ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
วงเงินที่ให้กู้
 • ไม่เกินจำนวนเงินตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดฯ
 • พิเศษ สามารถกู้เงินเพิ่มได้โดยที่ไม่ต้องชำระหนี้ให้เสร็จ
 • กู้เพิ่มได้ตามยอดหนี้ที่ผ่อนชำระลดลง
 • กู้เพิ่มเติมในส่วนที่กู้ยังไม่เต็มสิทธิ
 • กู้เพิ่มในส่นที่ได้สิทธิเพิ่มเติม
 • อัตราดอกเบี้ย MLR – 0.375% ต่อไป
ระยะเวลาในการให้กู้
 • ไม่จำกัดอายุผู้กู้
 • เลือกชำระเพียงดอกเบี้ยอย่างเดียว หรือชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย นานสูงสุด 30 ปี
 • หลักประกัน สิทธิในบำเหน็จตกทอด
เอกสารประกอบการขอกู้
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับบำเหน็จ บำนาญ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ต้นฉบับหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จตกทอด
 • สำเนาสัญญากู้ หรือใบเสร็จรับชำระหนี้ที่แสดงรายละเอียดการชำระหนี้รายเดือน

**MRR คือ อัตราดอกเบี้ย ที่ทางธนาคาร จะเรียกเก็บจากลูกค้า รายย่อยชั้นดี เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย และ สินเชื่อบัตรเครดิต

**MLR คือ อัตราดอกเบี้ย ที่เรียกเก็บลูกค้า รายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา เช่น มีประวัติการเงินดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาว ที่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อประกอบธุรกิจ

เป็นยังไงกันบ้างคะ กับ สินเชื่อทั้ง 3 ผลิตภัณฑ์นี้ ที่ สำหรับบุคคลที่ เป็น ข้าราชการ เท่านั้น ใครที่รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แล้วอยากจะได้สินเชื่อดี ๆ แบบนี้จากธนาคารกรุงไทย ก็ลองสอบถามกับทางธนาคารดูนะคะ ♥