Home Bank Loan ยูโอบี โฮมโลน ช่วยคุณรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านได้ถูกลง ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เพียง 3.25%

ยูโอบี โฮมโลน ช่วยคุณรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านได้ถูกลง ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เพียง 3.25%

คิดรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน คิดถึง UOB Home Loan

ใครๆ ก็อยากมีบ้าน… และมีคนจำนวนไม่น้อย กู้เงินมาสร้างหรือซื้อบ้าน ซึ่งตอนที่กู้สินเชื่อมา ดอกเบี้ยอาจจะสูง และตอนนี้กำลังคิดจะรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้าน เพื่อให้ดอกเบี้ยถูกลง ขอแนะนำ UOB Home Loan ของธนาคาร UOB ที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่จะทำให้คุณได้จ่ายดอกเบี้ยถูกลง

จุดเด่นสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี โฮมโลน

 • ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 3.25% (ยกเว้นค่าจดจำนอง)
 • รีไฟแนนซ์บ้าน พร้อมกู้เพิ่มง่าย จ่ายค่างวดลดลง
 • บริการทันใจถึงที่ อนุมัติด่วนภายใน 3 วันทำการ

ลักษณะของยูโอบี โฮมโลน

 • กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงิน (รีไฟแนนซ์ )
 • อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
 • สำหรับต่างจังหวัด อนุมัติไม่เกิน 85-90%
 • ผ่อนชำระเป็นรายเดือนนานสูงสุด 30 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 50 ล้านบาท และต่างจังหวัด 15 – 30 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อรีไฟแนนซ์ ยูโอบี โฮมโลนจะเห็นได้ว่า การที่จะได้ดอกเบี้ย 3.25% นั้น จะต้องสมัครสินเชื่อและทำประกันคุ้มครองสินเชื่อด้วย แต่หากใครไม่ต้องการทำ ทางธนาคารเองก็มีทางเลือกแบบที่ 2 ให้ผู้สมัครขอสินเชื่อได้เลือก เพราะฉะนั้นผู้สมัครขอสินเชื่อจะต้องตัดสินใจให้ดีระหว่างการสมัครขอสินเชื่อทั้งสองแบบ ว่าจะเลือกทำแบบใด รวมถึงการขอวงเงินกู้เพิ่ม เพื่อให้เหมาะกับความสามารถในการชำระของตนเอง

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี โฮมโลน

 • เป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลาการกู้ แบ่งเป็น ไม่เกิน 70 ปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำ และไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 • มีรายได้ขั้นต่ำ 20000 บาท ทั้งผู้มีรายได้ประจำและเจ้าของกิจการ/ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี สำหรับผู้มีรายได้ประจำ ส่วนเจ้าของกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ มีอายุงานอย่างน้อย 3 ปี

เอกสารการสมัครขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ยูโอบี โฮมโลน

เอกสารส่วนตัว

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ทะเบียนสมรส หรือ ใบสำคัญการอย่า
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)

เอกสารด้านหลักทรัพย์

 • โฉนดที่ดินทุกหน้า
 • สัญญาจะซื้อจะขาย
 • หลักฐานการผ่อนดาวน์
 • นอกจากนี้ยังแบ่งเป็น 2 กรณี
  กรณีไถ่ถอนจากสถาบันการเงินอื่น
  • สัญญาซื้อขายที่ดิน (ทด.13)
  • หลักฐานการผ่อนชำระต่อเนื่อง 12 เดือน
  • สัญญากู้เงิน และสัญญาจำนอง
 • กรณีเพื่อก่อสร้างบ้าน
  • แบบแปลนสิ่งปลูกบ้านหรือพิมพ์เขียว
  • สัญญาว่าจ้างหรือใบเสนอราคาก่อสร้างจากผู้รับเหมา
  • ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน

เอกสารด้านการเงิน

 • สลิปเงินเดือนล่าสุด และต้นฉบับหนังสือรับรองเงินเดือน
 • บัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • กรณีประกอบอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัว
 • ทะเบียนการค้า
 • หนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์
 • หนังสือบริคณห์สนธิ

หมายเหตุสำคัญ

 • ทราบผลทันที 3 วัน สำหรับผู้ที่มีรายได้เป็นเงินเดือนเท่านั้น
 • การยกเว้นค่าจดจำนอง มีเงื่อนไข ดังนี้
  • ต้องทำประกันคุ้มครองสินเชื่อ
  • ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเพื่อชำระค่างวดกับธนาคาร
  • ยกเว้นค่าจดจำนองสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ยกเว้นให้กับวงเงินที่ขอกู้เพิ่ม
  • หากไถ่ถอนก่อน 5 ปี ต้องคืนเงินค่าจดจำนองให้ธนาคาร

ใครก็ตามที่สนใจจะรีไฟแนนซ์บ้าน UOB Home Loan ของธนาคาร UOB ก็ขอให้อ่านรายละเอียดการขอสินเชื่อให้ดี นอกจากข้อมูลที่เรานำมาให้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นแล้ว สามารถติดต่อสอบถามกับธนาคาร UOB โดยตรง เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับผู้ขอสมัครสินเชื่อเอง

ที่มา: https://www.uob.co.th/th/personal/housing-loan-home-refin.html

อ่านเพิ่มเติม…

Exit mobile version