มาดู! สินเชื่อบุคคล ดอกเบี้ยน้อย 3 ค่าย ต้องผูกกับบัญชีเงินเดือน 3 ค่าย

สมัครสินเชื่อเพียงมีบัญชีเงินเดือนกับ กสิกร กรุงศรีฯ กรุงไทย

อีกหนึ่งเหตุผลที่จะทำให้คุณสมัครสินเชื่อได้ผ่านง่ายๆ คือ สมัครกับธนาคารที่ผูกกับบัญชีเงินเดือน  โดยปัจจุบันนี้มีเพียง 3 ธนาคารพาณิชย์เท่านั้นที่นำร่องจัดโปรโมชั่นนี้ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงศรีฯ และ ธนาคารกรุงไทย

เริ่มต้นจาก ธนาคารกสิกรไทย  สินเชื่อส่วนบุคคลที่ผูกกับบัญชีเงินเดือน มีชื่อว่า “สินเชื่อบุคคล K-Personal Loan” มาพร้อมกับดอกเบี้ยเพียง 16% ใช้ชื่อว่า “สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย”

ต่อมาเป็นธนาคารกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเป็นอีกธนาคารหนึ่งที่หน่วยงานและบริษัท นิยมจ่ายเงินเดือนผ่านธนาคารนี้ เรียกวสินเชื่อที่ผูกกับบัญชีเงินเดือนว่า >> สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล <<  เรียกง่าย จำง่าย  ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ และไม่ต้องใช้ผู้ค้ำ วงเงินสูงสุด 1 ล้านบ้าน และกำลังจัดโปรโมชั่นกับ Tesco lotus สำหรับผู้ที่ได้รับการอนุมัติก่อน สิงหาคม 2560

สุดท้ายคือธนาคารกรุงไทย  ตามประวัติแล้วน่าจะเป็นธนาคารแรกที่ออกกลยุทธ์ให้กู้เงินเพียงมีบัญชีเงินเดือนผ่านกรุงไทย ชื่อสินเชื่อ “สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ” ออกโปรโมชั่นกู้สูงสุดได้ 12 เท่าของรายได้ และคิดดอกเบี้ยตามที่ใช้จริง  เงินเดือนขั้นต่ำเพียง 13,000 บาทเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าก็เป็นข้าราชการ

ทั้ง 3 ธนาคารนี้เซ็นบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัทต้นสังกัดของคุณกับ ธนาคาร จึงไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน  ลดการคิดคะแนนเรื่อง “อายุงาน” ตรงที่ต้องเป็นผู้มีอายุงาน 1-2 ปีขึ้นไป

เฉพาะธนาคารกรุงศรี และ กรุงไทยเท่านั้นที่หากคุณไม่ได้มีบัญชีเงินเดือนกับสองธนาคารนี้ก็ขอกู้เพื่อได้วงเงินนี้ได้ และมีรายละเอียดอื่นๆ อย่างไร มาดูได้ดังนี้

รายละเอียด

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลธนาคารกรุงศรีฯ

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ

วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้ ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 5 เท่าของรายได้ 1.5 ล้านบาท 12 เท่าของรายได้
ผู้ค้ำประกัน ไม่ใช่ ไม่ใช้ รายได้มากกว่าหรือเท่ากับ 25,000 บาทขึ้นไป ไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน
อายุงาน

(อ่านเพิ่มเติม : ทำไม สินเชื่อบุคคล ต้องมีอายุงาน 3-4 เดือนนะ)

อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ข้าราชการต้องมีอายุงานขั้นต่ำ 3 ปี และหากเป็นพนักงานสัญญาจ้างจะต้องมีระยะเวลาจ้างเหลือไม่ต่ำกว่า 1 ปี และทำงานมาแล้ว 2 ปี

ส่วนพนักงานบริษัทไม่ได้กำหนด แต่ส่วนใหญ่ต้องมีอายุงานขั้นต่ำ 1 ปี

รายได้ 15,000 บาท เป็นต้นไป 15,000 บาท เป็นต้นไป สำหรับพนักงาน

20,000 บาท สำหรับเจ้าของกิจการ

13,000 บาท  สำหรับข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่องค์การมหาชน/เจ้าหน้าที่องค์การของรัฐ

——————————

15,000 บาท พนักงานราชการ/ พนักงานสัญญาจ้าง/ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

——————————

18,000 บาท พนักงานบริษัทเอกชน

เอกสาร 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้

2. สำเนาทะเบียนบ้าย

3. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

4. ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6-12 เดือน

5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้า

1. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้

2. สำเนาทะเบียนบ้าย

3. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน

4. ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6-12 เดือน

5. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการให้โอนเงินเข้า

1. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้

2. สำเนาทะเบียนบ้าย

3. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน

4. ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย 16% 9.99% ใน 3 เดือนแรก สำหรับผู้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรีฯ
12.99% ใน 12 เดือนแรก สำหรับผู้มีรายได้ประจำ
12.99%
ใช้บุคคลค้ำประกันดอกเบี้ย MRR+3.50

 

ไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน  MRR+5.50

ค่าธรรมเนียมถ้าจ่ายเงินต้นครบก่อนกำหนด มีในครึ่งหนึ่งของจำนวนเดือนทีผ่อนชำระ ไม่มี สอบถามกับทางธนาคาร
ค่าบริการ ไม่มี ไม่มี สอบถามกับทางธนาคาร
ค่าธรรมเนียมอากรสแตมป์ มี

ค่าอากรแสตมป์ 1 บาท ต่อ เงินกู้ 2,000 บาท

ไม่มี สอบถามกับทางธนาคาร
ค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานภายนอกและบุคคลอื่น มี ไม่มี สอบถามกับทางธนาคาร
ค่าธรรมเนียมใช้วงเงิน มี ไม่มี ปีละ 200 บาท
โปรโมชั่น ไม่มี รับบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส 1,000 บาท เมื่ออนุมัติผ่านก่อน 30 สิงหาคม 60 ไม่มี
ไม่มีเงินเดือนผ่านธนาคารกู้สินเชื่อนี้ได้ไหม? ไม่ได้ ได้ ได้

 

สรุปแล้ว คือหากคุณไม่ได้มีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ก็จะขอกู้สินเชื่อนี้กับธนาคารกสิกรไทยไม่ได้  และเงื่อนไขดังกล่าวนี้เป็นอัตราดอกเบี้ยน้อยที่สุดในบรรดาดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคาร เพื่อให้คุณกู้ได้ง่าย   ใครที่ไม่ได้มีเงินเดือนผูกกับธนาคาร 3 แหล่งนี้ไม่ต้องเสียใจไปค่ะ  เพราะยังมีธนาคาร และ Non Bank ที่ปล่อยสินเชื่อบุคคลได้ดอกเบี้ยน้อย ได้แก่

 

โดยทั้งหมดนี้คุณต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ ที่ทำงาน  และอายุของผู้กู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี  บางคนคิดว่าเพิ่งทำงานไม่นาน ก็จะกู้แล้วหรอ  แต่บางคนใช้อายุงาน นี้เป็นตัวต่อยอดเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจของครอบครัว หรือ เพิ่มชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เป็นหนี้ไม่ผิด ถ้าก่อให้เกิดประโยชน์นะคะ

Read More :

5 ประเภทสินเชื่อกสิกร สำหรับบุคคล ไม่มีหลักทรัยพ์ค้ำ

เทคนิคการขอสินเชื่อบุคคล โดยไม่เสียคะแนนเครดิต

รวม 5 สินเชื่อพร้อมใช้ รายบุคคล เงินเดือน 15,000 หรือต่ำกว่าก็ทำได้