6 เรื่องน่ารู้ก่อนลงทุนพันธบัตรรัฐบาล ยิ่งออมยิ่งได้

ads

เช็คอัตราดอกเบี้ย ยิ่งออมยิ่งได้ น่าลงทุนแค่ไหน

ถือเป็นข่าวที่เรียกความสนใจจากบรรดานักลงทุนที่มองหาผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากและมีความมั่นคงอย่างพันธบัตรรัฐบาลไม่น้อย หลังกระทรวงการคลังประกาศเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ เพื่อระดมทุนมาบรรเทาผลกระทบและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด-19 ในวงเงิน 50,000 ล้านบาท และเพื่อทำความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุน “พันธบัตรยิ่งออมยิ่งได้” ตามไปดูกันว่า มีเรื่องอะไรที่ควรรู้ก่อนซื้อพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษบ้าง

คุณสมบัติผู้ซื้อพันธบัตรยิ่งออมยิ่งได้

ผู้ซื้อพันธบัตรยิ่งออมยิ่งได้ ในวอลเล็ต สบม.แอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 • กรณีที่เป็นผู้เยาว์ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความยินยอมฯ ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย สำหรับการซื้อครั้งแรก
ผู้ซื้อพันธบัตรยิ่งออมยิ่งได้ ผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย
 • เบื้องต้นกำหนดคุณสมบัติของนักลงทุนไว้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชนทั่วไป และนิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ทั้งนี้กรณีที่เป็นผู้เยาว์ต้องมีบัญชีธนาคารตัวแทนจำหน่ายและได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อน

วงเงินลงทุนพันธบัตรยิ่งออมยิ่งได้

กรณีลงทุนผ่านวอลเล็ต สบม. แอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • เริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 100 บาท ไปจนถึง 10 ล้านบาท
กรณีลงทุนผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย
 • มีวงเงินขั้นต่ำในการลงทุน 1,000 บาทและซื้อได้ไม่จำกัดวงเงินซื้อ

อัตราดอกเบี้ย

กรณีลงทุนผ่านวอลเล็ต สบม. แอปพลิเคชันเป๋าตัง
 • จ่ายดอกเบี้ยเป็น 4 ครั้งต่อปี เฉลี่ย 1.80% ต่อปี
กรณีลงทุนผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย

มีอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันตามประเภทของผู้ลงทุน ดังนี้

 • กลุ่มประชาชนทั่วไป จำหน่ายรุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.90% ต่อปี
 • กลุ่ม นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จำหน่ายรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.20% ต่อปี โดยทั้ง 2 แบบจะมีการจ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี

ระยะเวลาถือครองพันธบัตรยิ่งออมยิ่งได้

พันธบัตรยิ่งออมยิ่งได้ ที่จำหน่ายในวอลเล็ต สบม. : ต้องถือครองเป็นระยะเวลา 3 ปี

พันธบัตรยิ่งออมยิ่งได้ ที่จำหน่ายผ่านตัวแทนธนาคาร : แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยมีระยะเวลาถือครองที่แตกต่างกัน ดังนี้

 • ประชาชนทั่วไป จำหน่ายรุ่นอายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 1.90% ต่อปี ต้องถือครองระยะเวลา 4 ปี
 • นิติบุคคลไม่แสวงหากำไรตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จำหน่ายรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.20% ต่อปี ต้องถือครองระยะเวลา 4 ปี

ช่องทางลงทุนพันธบัตรยิ่งออมยิ่งได้

พันธบัตรยิ่งออมยิ่งได้ ที่จำหน่ายในวอลเล็ต สบม.
 • เริ่มเปิดจำหน่ายพันธบัตรยิ่งออมยิ่งได้ ตั้งแต่วันที่ 5-23 กรกฎาคม 2564
 • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อลงทะเบียน ยืนยันตัวตน แล้วโอนเงินเข้าวอลเล็ต สบม. ผ่านพร้อมเพย์จากทุกธนาคาร หรือผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อเตรียมซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งวิธีนี้เป็นการซื้อพันธบัตรผ่านโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องไปธนาคาร
พันธบัตรยิ่งออมยิ่งได้ ที่จำหน่ายผ่านตัวแทนธนาคาร
 • เปิดจำหน่ายพันธบัตรยิ่งออมยิ่งได้ ตั้งแต่วันที่ 12-23 กรกฎาคม 2564
 • ผู้สนใจสามารถซื้อพันธบัตรผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทั้งในช่องทาง Counter, Internet Banking และ Mobile Banking ของ 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย

พันธบัตรยิ่งออมยิ่งได้ น่าลงทุนแค่ไหน

เหตุผลที่พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นยิ่งออมยิ่งได้ เป็นที่สนใจของนักลงทุน เพราะนี่เป็นการลงทุนที่ให้ผลแทนแทนสูงกว่าเงินฝากและมั่นคง เนื่องจากเป็นพันธบัตรรัฐบาลที่ออกโดยกระทรวงการคลัง หน่วยงานของรัฐที่มอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นนายทะเบียน จึงไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืน ได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนในอัตราแบบคงที่ ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ฉะนั้นถ้านักลงทุนถือพันธบัตรจนถึงวันครบกำหนดย่อมได้รับคืนเงินต้นเต็มจำนวน

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โทร. 02-265-8050, 02-271-7999 หรือธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111

ที่มา : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ


READ MORE :