เปิดรายละเอียดสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ธ.ก.ส. พร้อมวิธีลงทะเบียน

ads

ธ.ก.ส. ออกมาตรการปล่อยสินเชื่อสู้ภัยโควิด

นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศไทยกลับเข้าสู่ภาวะวิกฤตอีกครั้ง หลังตรวจพบการติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษ (B117) ซึ่งเป็นโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่มีความสามารถในการระบาดมากกว่าสายพันธุ์ปกติถึง 1.7 เท่า และมีปริมาณของเชื้อไวรัสโควิด-19 เยอะกว่ามาก เป็นผลให้รัฐบาลต้องประกาศมาตรการควบคุมที่เข้มงวด เพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทำให้ประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการเป็นจำนวนมากได้รับผลกระทบจากโควิดระลอกใหม่

และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการดำเนินชีวิตและรายได้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติออก “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ผ่านธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และวันนี้ Promotions มีรายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อสู้ภัย COVID–19 ของ ธ.ก.ส. มาฝาก


สินเชื่อสู้ภัย COVID–19 จาก ธ.ก.ส.


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. พร้อมช่วยเกษตรกรและลูกจ้างภาคเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ผ่าน “สินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ซึ่งเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และไม่ต้องมีคนค้ำประกัน ให้แก่เกษตรกรรายย่อยและลูกจ้างภาคการเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

 • เป็นเกษตรกรรายย่อย และลูกจ้างภาคการเกษตร
 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน
 • ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

วงเงินสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

 • โดย ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อวงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน 10,000 บาท

ระยะเวลาการชำระหนี้

 • ชำระหนี้เป็นรายเดือน ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

ระยะเวลาขอสินเชื่อ

 • ผู้ที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ช่องทางขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19

สามารถขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ธ.ก.ส. ผ่าน 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • LINE Official BAAC Family
 • เว็บไซต์ www.baac.or.th
 • Call Center 02 555 0555

วิธีลงทะเบียนขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ธ.ก.ส.


ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่าน LINE Official BAAC Family

1. แอด LINE Official BAAC Family

2. เมื่อเป็นเพื่อนกับ BAAC Family แล้ว ให้คลิกเลือกเมนู “COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.” พร้อมกรอกข้อมูลลงทะเบียน ตามนี้

กรณีเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

(1) กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเอง และบุคคลที่ติดต่อแทนได้ โดยต้องกรอกข้อมูลซ้ำ 2 ครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง

(2) บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ

 • เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
 • เลือกวงเงินขอสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของคุณให้เลือก
 • เลือกระยะเวลาชำระหนี้ อาทิ รายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน
 • เลือกวิธีชำระหนี้ อาทิ ชำระด้วยตนเองหรือหักผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส.
 • เลือกแหล่งที่มาของรายได้ที่นำมาชำระเงินกู้
 • ธนาคารจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ธ.ก.ส. ไปยังสาขาที่คุณเปิดบัญชี ทำการนัดหมาย

(3) ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน เมื่อยืนยันการลงทะเบียนระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนมาทาง SMS

(4) รอการนัดหมายจากธนาคาร

กรณียังไม่ได้เป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว

(1) กรอกหมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือของตนเอง

(2) บันทึกข้อมูลส่วนตัว

(3) ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพในปัจจุบัน

(4) บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ

 • เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
 • เลือกวงเงินขอสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
 • เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของคุณให้เลือก
 • เลือกระยะเวลาชำระหนี้ อาทิ รายเดือน ราย 3 เดือน หรือราย 6 เดือน
 • เลือกวิธีชำระหนี้ อาทิ ชำระด้วยตนเองหรือหักผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส.
 • เลือกแหล่งที่มาของรายได้ที่นำมาชำระเงินกู้
 • ธนาคารจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนขอสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ธ.ก.ส. ไปยังสาขาที่คุณเปิดบัญชี ทำการนัดหมาย

(5) ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน เมื่อยืนยันการลงทะเบียนระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนมาทาง SMS

(6) รอการนัดหมายจากธนาคาร

ที่มา : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


READ MORE :