พันธบัตรเราชนะ ให้ดอกเบี้ยเท่าไร ? ซื้อได้ที่ไหน

ads

รู้ก่อนซื้อ พันธบัตรรัฐบาลเราชนะ

ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม 2564 ไม่ได้มีข่าวดีเรื่องการลงทะเบียนเราชนะ รับเงินเยียวยาโควิด-19 รวม 7,000 บาทเท่านั้น ยังมีข่าวดีสำหรับนักลงทุนที่ให้ความสนใจกับพันธบัตรรัฐบาลอีกหนึ่งทางเลือกที่ให้ผลตอบแทนที่มากกว่าเงินฝากและมีความมั่นคง

เพราะล่าสุด กระทรวงการคลัง ประกาศจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราชนะ หรือพันธบัตรออมทรัพย์ #เราชนะ พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อระดมทุนสำหรับใช้บรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน และพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับใครที่สนใจลงทุนกับ “พันธบัตรเราชนะ” ลองไปดูรายละเอียดกันเลย


ทำไมพันธบัตรออมทรัพย์เราชนะ ถึงน่าสนใจ


เนื่องจากได้รับผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากและมีความมั่นคง เพราะเป็นพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกพันธบัตรโดยมอบหมายให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นนายทะเบียน ทำให้ไม่มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินต้นคืน ทั้งยังได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนในอัตราคงที่ตามเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลยังสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรเราชนะสูงสุด 3% ต่อปี

แต่อย่างใดก็ดี หากนักลงทุนขายพันธบัตรเราชนะ ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนอาจได้รับเงินต้นคืนไม่เท่ากับราคาต่อหน่วยตามที่ระบุไว้ โดยราคาที่ได้อาจมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด ณ ขณะนั้น ๆ แต่หากนักลงทุนถือพันธบัตรเราชนะจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน ย่อมได้รับคืนเงินต้นเต็มจำนวน


พันธบัตรเราชนะ มีกี่รุ่น ให้อัตราดอกเบี้ยเท่าไร ? ซื้อได้ที่ไหน


พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเราชนะ บนวอลเล็ต สบม.

ใครซื้อได้ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป
วันที่จำหน่าย วันที่ 1-19 กุมภาพันธ์ 2564
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)

5 ปี

ปีที่ 1-2 1.50%
ปีที่ 3-4 2.00%
ปีที่ 5 3.00%

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 1 สิงหาคม และ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี)

วันครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569
ลงทุนขั้นต่ำ 100 บาท (ไม่เกิน 5 ล้านบาท)
ซื้อที่ไหน วอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเราชนะ

สำหรับบุคคลธรรมดา
ใครซื้อได้ บุคคลธรรมดา
วันที่จำหน่าย วันที่ 5-15 กุมภาพันธ์ 2564
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)

5 ปี

10 ปี

ปีที่ 1-2 1.50% ปีที่ 1 1.50%
ปีที่ 3-4 2.00% ปีที่ 2-3 2.00%
ปีที่ 5 3.00% ปีที่ 4-6 2.50%
ปีที่ 7-10 3.00%

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 1 สิงหาคม และ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี)

วันครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2574
ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท (ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด)
ซื้อที่ไหน ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
สำหรับนิติบุคคล
ใครซื้อได้

กลุ่มนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร

วันที่จำหน่าย วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2564
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)

15 ปี

1.80%

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (วันที่ 1 สิงหาคม และ 1 กุมภาพันธ์ ของทุกปี)

วันครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2579
ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท (ไม่จำกัดวงเงินสูงสุด)
ซื้อที่ไหน ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์
หนังสือชี้ชวนการลงทุนพันธบัตรเราชนะ
  • หนังสือชี้ชวนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเราชนะบนวอลเล็ต สบม. คลิกที่นี่
  • หนังสือชี้ชวนการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษ รุ่นเราชนะ คลิกที่นี่

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย


READ MORE :