Home บัตรเครดิต Bank 8 ขั้นตอนรีไฟแนนซ์บ้านง่ายๆ 2020

8 ขั้นตอนรีไฟแนนซ์บ้านง่ายๆ 2020

ยื่นกู้สินเชื่อบ้านใหม่ มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง ?

การรีไฟแนนซ์บ้านถือเป็นเรื่องเบสิคพื้นฐานสำหรับเจ้าของบ้านที่ผ่อนบ้านมาสักระยะ และกำลังมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่ต้องแบกรับหนักจนเกินไป จึงเริ่มมองหาช่องทางที่จะช่วยลดภาระดังกล่าวให้เบาลง และหนึ่งในวิธีที่ได้รับความนิยมก็คือการยื่นขอกู้บ้านใหม่หรือว่ารีไฟแนนซ์นั่นเอง ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นการรีไฟแนนซ์บ้านไม่ว่าจะทำกับธนาคารเดิมหรือต่างธนาคารสามารถทำได้ทุก ๆ 3 ปี โดยไม่ต้องรอจนถึงตอนที่เดือดร้อนจนเกินแก้ไข แต่ต้องระวังหากรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารใหม่ถึง 2 ครั้ง จะไม่สามารถนำดอกเบี้ยกู้บ้านมาลดหย่อนภาษีได้

จุดประสงค์หลักของการรีไฟแนนซ์ มีดังนี้

1. ต้องการลดดอกเบี้ยและเพื่อให้ผ่อนบ้านต่อเดือนในจำนวนน้อยลง แต่ขยายระยะเวลาผ่อนออกไปนานขึ้น หรือจ่ายค่าผ่อนบ้านเท่าเดิมแต่ระยะเวลาผ่อนสั้นลง
2. ต้องการย้ายไปธนาคารอื่นที่มีข้อเสนอที่ดีกว่า
3. ต้องการเงินก้อนมาใช้ในกรณีฉุกเฉิน กรณีรีไฟแนนซ์บ้านที่ได้เงินกู้มากกว่าวงเงินเดิม
*ทั้งนี้ทั้งนั้นการรีไฟแนนซ์บ้านใหม่ เจ้าของบ้านควรหาข้อมูลอัพเดทเรื่องอัตราดอกเบี้ยกู้ซื้อบ้านกับธนาคารอย่างละเอียดเสียก่อน ก่อนตัดสินใจเลือกธนาคารที่เหมาะสมที่สุด

ขั้นตอนการยื่นกู้สินเชื่อบ้านใหม่ มีดังนี้

1. ติดต่อธนาคารเดิมเพื่อขอรายการสรุปยอดผ่อนชำระเพื่อสรุปยอดหนี้
2. นำเอกสารไปยื่นขอรีไฟแนนซ์กับธนาคารใหม่ หรือธนาคารเดิมที่ข้อเสนอคุ้มกว่า
3. ธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่มาประเมิณทรัพย์สิน
4. รอฟังผลจากธนาคารว่าจะอนุมัติหรือไม่
5. หากได้รับการอนุมัติสินเชื่อ สามารถติดต่อกับธนาคารเก่าเพื่อนัดวันไถ่ถอนที่ สนง.ที่ดิน โดยนำเอกสารไปไถ่ถอนบ้านจากสินเชื่อเดิม
6. ติดต่อธนาคารใหม่ที่ต้องการยื่นขอกู้สินเชื่อบ้านเพื่อทำสัญญากู้ใหม่ โดยนัดวันทำสัญญาและโอนบ้านที่ใช้จำนอง โดยนัดทั้งธนาคารเก่าและใหม่มาในวันเดียวกันเพื่อชำระหนี้
7. ไปที่สำนักงานที่ดิน เพื่อโอนกรรมสิทธิ์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากทั้งสองธนาคารไปด้วย
8. มอบโฉนดที่ดินที่ได้จาก สนง.ที่ดิน ให้กับธนาคารใหม่ เป็นขั้นตอนสุดท้าย เป็นอันเสร็จ

เอกสารที่ใช้สำหรับรีไฟแนนซ์

เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ (กรณีเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ให้เตรียมสำเนาและฉบับจริงของชื่อเดิมด้วย)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
5. สำเนาใบมรณะบัตร และทะเบียนสมรสของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

เอกสารแสดงรายได้
1. รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
2. สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองการทำงาน (ตัวจริง)
3. สำเนาพร้อมต้นฉบับแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ประจำปีหรือหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)

เอกสารหลักประกันที่นำมารีไฟแนนซ์
1. สำเนาใบเสร็จรับเงินการผ่อนชำระบ้านย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
2. สัญญาซื้อขาย
3. โฉนดบ้านที่ดิน
4. ภาพถ่ายเพื่อแสดงกรรมสิทธิหลักประกัน
5. สำเนาหนังสือสัญญากู้กับสถาบันการเงินปัจจุบัน
*สำหรับเอกสารอาจมีเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับธนาคารแต่ละธนาคาร

และทั้งหมดนี้ก็คือขั้นตอนการรีไฟแนนซ์บ้านสำหรับท่านเจ้าของบ้านที่ต้องการลดภาระผ่อนชำระต่อเดือนให้ถูกลง แต่อย่างไรก็ตามดอกเบี้ยบ้านนั้นจะมีลักษณะลอยตัวหรือดอกเบี้ยไม่คงที่ (Adjustable Rate) กล่าวคืออัตราดอกเบี้ยจะต่ำในช่วง 3 ปีแรกเท่านั้น หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทางที่ดีควรศึกษาหาข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ ของแต่ละธนาคารเกี่ยวกับดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านอัพเดทก่อนตัดสินใจอีกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม :

Exit mobile version