Home บัตรเครดิต Bank 12 เมษายน 2562 ธนาคารหยุดไหม ?

12 เมษายน 2562 ธนาคารหยุดไหม ?

ครม.อนุมัติ 12 เม.ย. 62 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม แต่ธนาคารหยุดหรือเปล่า

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา พันเอก อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ ต่อจากวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งทำให้ช่วงเทศกาลท่องเที่ยววันสงกรานต์ 2562 มีวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง 5 วัน

ให้วันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม

ครม. มีมติให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ แต่ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง ธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงาน พิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ การกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน เป็นวันหยุดราชการประจำปี 2562 เพิ่มเป็นกรณีพิเศษดังกล่าว ทำให้ในปี 2562 จะมีวันหยุดเพิ่มขึ้นอีก 1 วัน และเมื่อนับรวมกับวันที่ 6 พฤษภาคม เข้าด้วย ทำให้ปี 2562 มีวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษรวมทั้งสิ้น 2 วัน

แบงก์ชาติ ประกาศ “12 เมษายน” ธนาคารทุกแห่งเปิดตามปกติ

ตามที่คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษโดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาประกาศเรื่อง กำหนดให้วันที่ 12 เมษายน 2562 เป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและประชาชน

ใครที่สงสัยว่าธนาคารหยุดหรือไม่ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายนนี้ คงได้รับคำตอบแล้วว่าแม้จะเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมตามประกาศของ ครม. แต่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เป็นวันทำงานปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ด้วยเหตุผลเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจนั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม

Exit mobile version