โปรโมชั่น KTB Double Plus รับเป็นคู่

ads

ออมเป็นคู่ รับเป็นคู่ กันเลย

ktb double plus

อยาออมทรัพย์ด้วย อยากได้ประกันด้วย และอยากลงทุนด้วย แต่มีเงินจำกัด ทำอย่างไรดี? หลายๆคนคงจะมีปัญหาเช่นนี้ มาแต่ไหนแต่ไร เพราะการนำเงินที่ได้มาเช่นเงินเดือน และเงินรายได้ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น ก็ติดตรงที่มีวงเงินจำกัด แต่วันนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไป เมื่อได้พบกับ กองทุนประกันภัย แบบใหม่จาก กรุงไทย AXA หนึ่งใน โปรโมชั่น KTB ซึ่งมาพร้อมกับ กรมธรรม์ ประกันชีวิต

วันนี้เมื่อคุณซื้อกองทุน LTF RMF คู่กับ กรมธรรม์ประกันชีวิต กรุงไทย AXA นอกเหนือจากการรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี เพิ่มเงินออมแล้ว ยังคงได้รับ ความคุ้มครองชีวิตเพื่อความมั่นคง และรับสิทธิพิเศษเพิ่มเป็นคู่ และเมื่อลูกค้าซื้อ กองทุน LTF/RMF (ยกเว้น RMF4) ทุกๆ 50000 บาท จะได้รับหน่วยลงทุน KTSS 100 บาท โดยต้องถือหน่วยลงทุนจนถึง 31 ธันวาคม 2556 นี้. ซึ่งโปรโมชั่นนี้จากทาง KTB จะอยู่ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 นี้ เท่านั้น