เปิดบัญชีคู่ คืออะไร? มีข้อดีข้อเสียอย่างไร?

เรื่องต้องรู้ ก่อนเปิดบัญชีธนาคารร่วมกัน

เชื่อว่า มีบรรดาคู่รักที่ยังไม่แต่งงาน หรือแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน มีหลายเรื่องที่ต้องพูดคุยตกลง หรือทำความเข้าใจกัน โดยเฉพาะเรื่องการเงิน เพื่อจัดสรรรายได้และรายจ่ายภายในครอบครัว ซึ่งหลายคู่เลือกจะจัดการปัญหาดังกล่าวด้วยการเปิดบัญชีร่วมกัน แต่ก่อนจะเปิดบัญชีร่วมกัน ลองมาดูกันก่อนว่า การเปิดบัญชีคู่ คืออะไร มีใครบ้างที่สามารถเปิดบัญชีคู่ได้ และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการเปิดบัญชี มีอะไรบ้าง ? ตามไปดูคำตอบกันเลยค่ะ

เปิดบัญชีคู่ คืออะไร

การเปิดบัญชีคู่ หรือบัญชีร่วมนั้น เปรียบเสมือนการวางแผนเก็บออมเงินร่วมกัน หรือเพื่อเป็นเงินกองกลางของครอบครัว ตั้งแต่เสียค่าน้ำค่าไฟ ค่าซื้อของใช้เข้าบ้าน ซื้อรถคันใหม่ ดาวน์บ้านหลังใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ค่าเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งซ่อมแซมบ้าน รวมถึงค่าอาหารการกินด้วย ซึ่งการมีเงินกองกลางนี้จะช่วยลดปัญหาจุกจิกกวนใจว่าค่าใช้จ่ายเรื่องไหน ใครเป็นคนออก เพราะสามารถนำเงินกองกลางมาใช้ได้เลย

มีใครบ้าง ที่สามารถเปิดบัญชีคู่ได้

หลายคนคงสงสัยว่า เอ๊ะ… ต้องเป็นคู่สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสแล้วใช่หรือไม่ จึงเปิดบัญชีคู่ได้ ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เลย ขอเพียงคุณพึงพอใจเปิดบัญชีคู่ด้วย จะเป็นใครก็ได้ อาทิ พ่อแม่ ญาติพี่น้อง แฟนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันตามกฎหมาย หรือแม้แต่แฟนที่เป็นคนต่างชาติก็สามารถเปิดบัญชีคู่ได้ เรียกว่า แค่คุณไว้ใจใคร พอใจอยากให้ใครมาเป็นคู่ก็ได้ทั้งนั้น

เปิดบัญชีคู่ ต้องใช้อะไรบ้าง

เอกสารประกอบการเปิดบัญชีที่คุณและผู้ที่เปิดบัญชีคู่ ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร เพื่อเปิดบัญชีคู่นั้น หากเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยทั้งคู่ ใช้เพียงนำบัตรประชาชนเท่านั้น โดยจำนวนเงินในการเปิดบัญชีนั้น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร

แต่ในกรณีเป็นชาวต่างชาติต้องใช้เอกสารประกอบการเปิดบัญชี ดังนี้

1. หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีที่ใช้ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว ให้แนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม)

2. กรณีชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ให้ใช้เอกสาร Work Permit หรือ VISA ที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไปเพิ่มเติม และหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง

3. กรณีเป็นนักศึกษาใช้หนังสือรับรองจากสถานศึกษา และบัตรนักศึกษา/นักเรียน (ถ้ามี)

4. กรณีลูกค้าที่มีสัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย (เขตชายแดน) ที่เข้ามาทางานรับจ้างในประเทศไทย เอกสารที่ใช้ในการเปิดบัญชี มีดังนี้

  • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ
  • เอกสารสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือเอกสารหลักฐานแสดงตนที่ออกและรับรองโดยหน่วยงานราชการ เช่น แบบ ทร. 38/1 ที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้ ใบผ่านแดน (Bording pass) ไม่สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบการเปิดบัญชีได้ และ
  • หนังสือรับรองการทำงานของนายจ้าง

คำว่า “และ” / “หรือ” ในการเปิดบัญชีคู่ มีความหมายว่า อย่างไร

บัญชีคู่มี 2 แบบหลัก ๆ คือ

บัญชีคู่กรณี “และ” เช่น “นาย ก และนาง ข” คือ บัญชีที่ต้องรับรู้ และเซ็นเอกสารพร้อมกันทั้งสองคนทุกกรณีจากการทำธุรกรรมบัญชีดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเปิด-ปิด หรือการถอนเงิน เว้นแต่การฝากเงินสามารถดำเนินการเพียงคนใดคนหนึ่งได้

บัญชีคู่กรณี “หรือ” เช่น “นาย ก หรือนาง ข” คือ บัญชีที่สามารถทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีเพียงคนใดคนหนึ่งได้ อาทิ การถอนเงินสามารถเซ็นถอนโดยคนใดคนหนึ่งได้ เว้นกรณีเดียวที่ต้องเซ็นร่วมกันทั้ง 2 คน คือ ตอนเปิด และปิดบัญชีนี้

การถอนเงินในบัญชีคู่ ยุ่งยากไหม ?

ไม่ว่า ธนาคารที่คุณเดินเข้าไปขอเปิดบัญชีคู่นั้น จะเข้าไปทำบัญชีนั้นมีให้ฝากแบบใดก็ตาม ขั้นตอนการถอนเงินออกจากบัญชีเป็นเงื่อนไขการทำธุรกรรม ซึ่งคุณเลือกได้ว่า อยากได้เงื่อนไขแบบใดในการทำธุรกรรม

ระบุการถอนเงินเพียงหนึ่งท่าน : เวลาถอนเงินจากบัญชีคู่ คุณสามารถเดินทางไปถอนเงินออกจากบัญชีเพียงลำพังได้

ระบุการถอนเงินทั้งสองท่าน : เป็นการใช้ลายเซ็นสองคนร่วมกันในการถอนเงินจากบัญชี เรียกง่าย ๆ ว่า ต้องเดินเข้าไปเซ็นเบิกเงินพร้อมกันที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น แต่ทั้งนี้ หากอีกคนไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเอง ก็สามารถทำการมอบฉันทะ และติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีเพื่อถอนได้

เปิดบัญชีคู่ ทำบัตร ATM ได้ไหม

การเปิดบัญชีคู่ สามารถทำบัตร ATM ได้ เพียงแต่คุณอาจต้องตกลงกันก่อนว่า ใครจะเป็นผู้ถือบัตร ATM ซึ่งกรณีนี้ แนะนำให้ตกลง และแจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารตอนที่เปิดบัญชีคู่เลยนะคะ จะได้ไม่เสียเวลาเดินทางไปทำบัตร ATM ใหม่อีก

บัญชีคู่ เปิดที่ธนาคารไหนได้บ้าง

สำหรับกรณีนี้ คุณสามารถเดินทางไปเปิดบัญชีคู่ที่ธนาคารแห่งใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น

เรียกว่า สะดวกธนาคารไหน สาขาใด ก็ตรงเข้าไปเปิดบัญชีคู่ได้เลยค่ะ

อย่างไรก็ตาม แต่ละธนาคารก็มีรายละเอียดปลีกย่อยในการเปิดบัญชีต่าง ๆ ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น ก่อนที่จะเปิดบัญชีกับธนาคารควรต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขอย่างละเอียดเสียก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเลือกค่ะ


READ MORE :