Home บัตรเครดิต Bank เงินออมลูกรัก ธกส. ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

เงินออมลูกรัก ธกส. ใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

เปิดบัญชีเงินออมลูกรัก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีเงื่อนไขอย่างไร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลัง เปิดบริการสินเชื่อครบวงจรเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร เป็นที่ทราบกันดีว่าพันธกิจของธนาคารคือมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยเป็นหลัก

แต่ยังมีอีกหนึ่งบริการที่บุคคลธรรมดาสามารถใช้บริการได้ นั่นก็คือ บัญชีเงินออมลูกรัก จาก ธกส. ทางเลือกใหม่สำหรับการออมเงิน สำหรับลูกน้อยที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ปกติ

เงินออมลูกรัก จาก ธกส. เงินออมเพื่อหลักประกัน ด้านการศึกษา อนาคตทางการเงินของลูกน้อย

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ บัญชีเงินออมลูกรัก

 • บัญชีเงินออมลูกรัก จาก ธกส. เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา (ที่ต้องการฝากเงินเพื่อผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด – 15 ปี ณ วันเปิดบัญชี)
 • ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารมาก่อน
 • เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ต้องฝากต่อเนื่องทุกเดือนๆ ละ 1,000 บาท ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี
 • ได้รับดอกเบี้ยอัตราคงที่ 1.50 ต่อปี (สูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ปกติ)
 • มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี (ไม่เกินร้อยละ 1)
 • ได้รับเงินขวัญถุง เป็นระยะเวลา 5 ปี
  ปีที่ 1 = 500 บาท
  ปีที่ 2 = 600 บาท
  ปีที่ 3 = 700 บาท
  ปีที่ 4 = 800 บาท
  ปีที่ 5 = 1,000 บาท
  ฝากต่อเนื่องครบ 5 ปี รับ 3,600 บาท
  *หากถอนก่อนกำหนดทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ฝากต้องคืนเงินขวัญถุงที่ได้รับให้ธนาคาร และถูกคัดออกจากโครงการ

ช่องทางการฝากเงิน “บัญชีเงินออมลูกรัก”

1. โอนเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ ธกส. และสามารถฝากเงินต่างสาขาของ ธกส. รวมถึงการฝากเงินจากหน้าเคาน์เตอร์ต่างธนาคารได้ (เสียค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร)
2. โอนเงินผ่านบัตร ATM ของธนาคาร และธนาคารอื่น
3. ไม่สามารถโอนผ่าน Application ของธนาคาร ธกส. และต่างธนาคารได้

เอกสารการเปิด “บัญชีเงินออมลูกรัก”

 • บัตรประชาชนผู้ปกครอง
 • สูติบัตร หรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เยาว์

“เงินออมลูกรัก” ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินเพื่อการศึกษาและอนาคตของบุตรหลาน ที่มอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่มากกว่าธนาคารอื่น ๆ มาร่วมกันสร้างอนาคตให้กับลูกหลานด้วยการออมเงินผ่านบัญชี “เงินออมลูกรัก” กันดีกว่า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2555-0555 ในวันเวลาทำการ (08.30-16.30 น.)

อ่านเพิ่มเติม :

Exit mobile version