Home บัตรเครดิต Bank สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ 2560 ไม่ต้องใช้คนค้ำ จากธนาคารออมสิน

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์ 2560 ไม่ต้องใช้คนค้ำ จากธนาคารออมสิน

GSB สินเชื่อส่วนบุคคลออมสิน เพื่อชีวิตสุขสันต์

สินเชื่อ เพื่อค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง ท่องเที่ยว แต่งงาน ฯลฯ

ถามกันมาเยอะมากเลย สำหรับสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน กู้ผ่านง่ายๆ จากออมสิน มีเยอะไหม ซึ่งขอเป็นสินเชื่อตามวัตถุประสงค์ ที่ไม่ใช่เอาไปปิดบัตรเครดิตรีไฟแนนซ์ แต่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป บางคนอยากจะเอาไปเรียนต่อ ท่องเที่ยว หรือใช้พกเป็น Pocket Money ในการเดินทาง ถามว่ากู้ง่ายไหม? งานนี้ขึ้นอยู่กับประวัติค้างชำระหนี้ กับ ความพร้อมของเอกสาร มากกว่าดีกว่า

สินเชื่อตัวนี้ต้องใช้ สลากออมสิน หรือ สมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ของธนาคารออมสิน เป็นหลักประกัน แต่ว่าต้องมีเงินอยู่ในสมุดด้วยนะคะ  รายละเอียดเพิ่มเติมว่าให้กู้ได้กี่เท่าของหลักทรัพย์นี้ ต้องสอบถามกับธนาคารโดยตรง แนะนำว่าเลือกออมสินสาขาที่มีคนน้อยๆ เจ้าหน้าที่สินเชื่อจะได้มีเวลาคุยกับลูกค้าอย่างเรามากขึ้น ไม่ตกหล่นข้อมูลขณะให้บริการ

เริ่มต้นเตรียมเอกสารกันก่อน ต้องใช้อะไรบ้าง??

 1. สำเนา เอกสาร บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรแสดงตัวที่ข้าราชการออกให้ (ทั้งของผู้กู้และเจ้าของหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน)
 2. หากแต่งงานจดทะเบียนสมรสแล้ว จะต้องมี สำเนาทะเบียนสมรส หรือ ใบหย่า หรือ ใบมรณบัตร ของคู่สมรส
 3. สำเนาสมุดเงินฝาก หรือ สำเนาสลากออมสิน เพื่อมาเป็นหลักประกัน (สลากออมสินมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท)
 4. สำเนาเอกสารการฝากเงินกับธนาคารออมสิน
 5. กรณีใช้หลักทรัพย์มาขอกู้ ใช้สำเนาทะเบียนบ้านหรือของเจ้าของหลักทรัพย์

  วัตถุประสงค์ในการกู้

  1. นำไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนในชีวิตประจำวัน
  2. ใช้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (จ่ายค่าเทอม)
  3. ค่าใช้จ่ายเพื่อการแต่งงาน
  4. ค่าใช้จ่ายสำหรับท่องเที่ยว
รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน

คุณสมบัติ ผู้กู้ สินเชื่อบุคคล ชีวิตสุขสันต์.. 

 1. เป็นบุคคลธรรมดา (ไม่เป็นผู้เยาว์) บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย และมีความสามารถทำนิติกรรมได้
 2. มีที่อยู่ติดต่อได้ง่าย
 3. มีเงินฝากในบัญชีเงินฝากเพื่อเรียกของธนาคาร (ถ้ายังไม่มี เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ทำก่อน)
รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน

เงื่อนไข สินเชื่อบุคคล ชีวิตสุขสันต์

 1. ระยะเวลาการชำระ ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่เดือนที่กู้งวดแรก
 2. เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ ดอกเบี้ยตามธนาคารกำหนด
 3. ธนาคารจะจ่ายเงินกู้ให้ครั้งแรกงวดเดียว (เช่นเดียวกับสินเชื่อบุคคลของธนาคารอื่น) และจ่ายคืนธนาคารเป็นงวดๆ รายเดือน
 4. จำนวนเงินให้กู้ ให้เป็นระยะยาว และไม่เกิน 20 ล้านบาท (เบิกเกินบัญชีได้ไม่เกิน 10 ล้านบาท
 5. เมื่อใช้ สลากออมสิน เป็นหลักประกันในการกู้ ต้องลงนามโอนสิทธิ์ให้ธนาคารเป็นผู้มีสิทธิ์เบิกถอนสลาก
 6. เมื่อใช้ บัญชีเงินฝาก เป็นหลักประกันเงินกู้ จะต้องโอนสิทธิ์ให้บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก เป็นหลักประกันเงินกู้ (บัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อของผู้กู้ หรือ บุคคลอื่นก็ได้แต่ต้องไม่เป็นของผู้เยาว์)

นอกจากนี้ หากคุณ และครอบครัว มีภาระหนี้สินเยอะ ไปที่ธนาคารไหนเขาก็ไม่ให้กู้ และอยากหันหน้าออกจาก หนี้นอกระบบ เพราะกลัวโดนขู่กรรโชก ยึดทรัพย์  แต่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน มีกำหนดชำระหนี้ไม่เกิน 5 ปี โดยมีบัญชีเงินฝากออมสินเผื่อเรียก เพื่อเป็นอีกทางเลือก ที่จะต้องไม่เจ็บตัวและเจ็บใจกับการจ่ายหนี้นอกระบบ ♦

รายละเอียดเพิ่มเติม : 

รีวิวการใช้ แอปฯ Mymo จาก GSB
เงินกู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน
ดอกเบี้ย เงินฝากออมสิน

Exit mobile version