รวมวิธี เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตทั้ง 10 ธนาคาร ก่อนไปเที่ยวปีใหม่

ads

ปีใหม่นี้ มาเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต เพื่อไปเที่ยวอย่างสบายใจกันเถอะ

ปีใหม่ 2019 กำลังจะมาถึงในไม่อีกกี่เดือนนี้แล้ว มนุษย์เงินเดือนหลายคนคงกำลังวางแผนจะไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศหรือกลับบ้านที่ต่างจังหวัด แน่นอนว่าหลายคนก็ใช้บัตรเครดิตกันอยู่แล้ว ยิ่งช่วงปีใหม่การใช้จ่ายก็คงมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นจึงอยากที่จะขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตกันใช่ไหมคะ เพื่อที่จะได้ใช้จ่ายช่วงปีใหม่อย่างเต็มที่ วันนี้ Promotions.co.th จึงได้รวมวิธีเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตทั้งแบบถาวรและแบบชั่วคราว ของทั้ง 10 ธนาคาร มาให้ทุกคนทราบกันก่อนปีใหม่นี้ค่ะ

วิธีขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต 10 ธนาคาร

1 ธนาคารไทยพาณิชย์

สำหรับคนที่มีบัตรเครดิต ธนาคารไทยพาณิชย์ หากอยากขอเพิ่มวงเงินแบบถาวร จะต้องใช้บัตรเครดิตมาแล้วอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ส่งเอกสารขอเพิ่มวงเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา ระยะเวลาทราบผลประมาณ 1-2 สัปดาห์ เอกสารขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต มีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน ระบุจำนวนวงเงินและจุดประสงค์ที่จะขอ
 • กรณีพนักงานประจำ
  • สลิปเงินเดือนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงินเดือน ที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
 • กรณีเจ้าของกิจการ
  • สำเนาหนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทและใบทะเบียนพาณิชย์
 • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

2 ธนาคารกรุงไทย

สำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิต KTC จะต้องใช้บัตรอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป มีประวัติการชำระเงินที่ดี และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งเอกสารขอเพิ่มวงเงินไปที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาที่สะดวก ทางไปรษณีย์ และทางอีเมล์ เอกสารขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตมีดังนี้

 • แบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงิน ฉบับจริง และลงลายเซ็นจริงให้เรียบร้อย
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • กรณีพนักงานประจำ
  • สลิปเงินเดือน
  • หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (แนบสำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน)
 • กรณีอาชีพอิสระ
  • สำเนาบัญชีธนาคารบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน และหน้าสมุดที่มีชื่อ เลขที่บัญชี และ 50 ทวิ
 • กรณีเจ้าของกิจการ
  • สำเนาบัญชีธนาคารบัญชีส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน และหน้าสมุดที่มีชื่อ เลขที่บัญชี
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
  • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้หุ้น

3 ธนาคารกสิกรไทย

คุณสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวร โดยส่งแบบฟอร์มและเอกสารที่ธนาคารกสิกรไทยได้ทุกสาขา เอกสารขอเพิ่มวงเงินถาวรมีดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนารับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือน ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากประจำ หุ้นกู้ หรือกองทุน (ถ้ามี)

4 ธนาคารทหารไทย

คุณสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตแบบถาวร โดยมีเงื่อนไขคือต้องถือบัตรเครดิตมาอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป ส่งเอกสารขอเพิ่มวงเงินที่ธนาคารทหารไทยทุกสาขา ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1-2 สัปดาห์ แนบเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน
 • Statement
 • บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน

5 Citibank

ผู้ที่ถือบัตรเครดิตซิตี้ สามารถขอเพิ่มวงเงินแบบถาวร ตามขั้นตอนดังนี้ ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงิน แนบเอกสาร ส่งไปทางไปรษณีย์หรือส่งทางอีเมล์ ซึ่งเอกสารขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตมีดังนี้

 • กรณีพนักงานประจำ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หนังสือรับรองรายได้และสลิปเงินเดือน
  • เอกสารแสดงรายได้อื่น ๆ
  • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3 เดือน และสำเนาหน้าสมุดบัญชี
 • กรณีเจ้าของกิจการ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน และสำเนาหน้าสมุดบัญชี
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
  • รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนาบัญชีส่วนตัวหรือสำเนาบัญชีบริษัทที่มีโอดี ย้อนหลัง 3 เดือน ในกรณีที่มีวงเงินเกิน 1,000,000 บาท

6 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ผู้ที่มีบัตรเครดิตกรุงศรี จะต้องถือบัตรมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือน ส่งยื่นขอเพิ่มวงเงินตามขั้นตอนดังนี้ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงินผ่านเว็บไซต์และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมเซ็นชื่อและลงวันที่กำกับ และแนบเอกสารขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตดังต่อไปนี้ ใช้เวลาอนุมัติประมาณ 1 สัปดาห์

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน และหน้าบัญชีธนาคารหน้าแรก
 • กรณีพนักงานประจำ
  • สำเนาสลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้
 • กรณีเจ้าของกิจการ
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • เอกสารยินยอมเปิดเผยข้อมูลทางโทรสาร

7 ธนาคารกรุงเทพ

สำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ หากต้องการเพิ่มวงเงิน สามารถติดต่อที่สาขาหรือโทร 02-638-4000 กรอกแบบฟอร์มขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตและแนบเอกสาร ส่งที่สาขาหรือส่งทางไปรษณีย์ เอกสารขอเพิ่มวงเงินมีดังนี้

 • เอกสารรับรองรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองรายได้
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

8 อิออน AEON

วิธีขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต สามารถยื่นเอกสารได้ที่สาขาอิออนทุกสาขา โดยแนบเอกสารดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหน้าและหลังบัตรเครดิต สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ซึ่งภายใน 6 เดือนจะต้องไม่เคยได้รับการปรับวงเงินเพิ่มในบัตรเครดิต

9 ธนาคาร UOB

คุณสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว ผ่านบริการ UOB Personal Internet Banking โดยกดเลือกเมนู ข้อมูลบัญชี หลังจากนั้นเลือกเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว และเลือกบัตรเครดิตที่ต้องการ ระบุจำนวนเงินที่ต้องการเพิ่มวงเงิน และจุดประสงค์ และกดส่งข้อมูล

10 ธนาคารธนชาต

สำหรับผู้ที่มีบัตรเครดิตธนาคารธนชาต สามารถติดต่อธนาคารธนชาตได้ทุกสาขา เพื่อแจ้งขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต หรือติดต่อที่ศูนย์บริการบัตรธนชาต ทางเบอร์โทรศัพท์ 1770 กด 0 กด 2

เป็นอย่างไรบ้างคะ สำหรับวิธีขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตของทั้ง 10 ธนาคาร ซึ่งมีวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก เพียงกรอกแบบฟอร์มและแนบเอกสารต่าง ๆ ส่งที่สาขาของธนาคารที่คุณมีบัตรเครดิต หรือส่งทางไปรษณีย์หรือส่งทางอีเมล์ และแต่ละธนาคารก็ใช้เวลาพิจารณาเพียง 1-2 สัปดาห์เท่านั้น สำหรับคนที่ต้องการขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิต อย่าลืมเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อที่จะได้ผ่านพิจารณาและได้รับการอนุมัติง่ายขึ้น

และใครที่สนใจอยากจะสมัครบัตรเครดิต สามารถเข้าไปดูรายละเอียดบัตรเครดิตต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร หรืออ่านบทความเจาะลึก เปรียบเทียบ ได้ที่เว็บไซต์ Promotions.co.th ได้เลยค่ะ

Read more…