รถแลกเงินไทยพาณิชย์ อนุมัตินานไหม?

ads

รีบใช้เงิน ใช้บริการรถแลกเงินไทยพาณิชย์ดีไหม?

เรื่องการเงินเข้าใครออกใครจริง ๆ ปัจจุบันมีตัวเลือกหลากหลายในการหารายรับเพิ่มเติม รถก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถขอกู้สินเชื่อได้ ธนาคารไทยพาณิชย์มีโครงการ “รถแลกเงิน My Car My Cash” ที่ออกมาเอาใจคนรีบใช้เงิน ด้วยการยื่นรถยนต์เป็นหลักค้ำประกัน แล้วแบ่งสัดส่วนการผ่อนให้คุณสามารถผ่อนชำระเป็นงวดได้อย่างสบาย พร้อมการันตีการอนุมัติและโอนเงินที่รวดเร็ว แต่จะเร็วทันใจเราหรือเปล่า ไปดูกันเลย

[wpcd_coupon id=276169]

เงื่อนไขรถแลกเงินไทยพาณิชย์

การขอกู้สินเชื่อรถแลกเงินของไทยพาณิชย์ก็มีการกำหนดเงื่อนไขทั้งเงื่อนไขรถ เงื่อนไขผู้กู้ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกันภัยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไว้ดังนี้

เงื่อนไขผู้กู้:

 1. เป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 2. มีสัญชาติไทยและภูมิลำเนาเกิดในประเทศไทย
 3. เป็นเจ้าของรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้และภาระผูกพันใด ๆ (ยกเว้นลูกค้าเก่าของธนาคาร)
 4. รับรองเฉพาะผู้ค้ำประกันที่เป็นคนไทยเท่านั้น (ในกรณีต้องมีผู้ค้ำประกัน)

เงื่อนไขรถยนต์:

 1. รถยนต์รับเฉพาะรถกระบะ, รถเก๋ง และรถตู้ตามสมุดจดทะเบียน
 2. รถยนต์ต้องปลอดภาระและมีอายุไม่เกิน 15 ปี
 3. รถยนต์ต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น
 4. ไม่รับรถยนต์ดัดแปลง เปลี่ยนเครื่อง หรือรถนำเข้า

เงื่อนไขเกี่ยวกับการประกันภัยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ :

 1. การประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
 2. ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 3. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจะเรียกเก็บจากยอดที่ได้รับการอนุมัติ

ระยะเวลารอผลอนุมัติ

คำถามที่หลายคนอยากรู้ เพราะเวลานำรถไปขอกู้สินเชื่อ ทุกคนคงคาดหวังผลการอนุมัติที่รวดเร็วทันใจ โดยธนาคารไทยพาณิชย์เล็งเห็นความสำคัญของจุดนี้ ทำให้สินเชื่อรถแลกเงิน My Car My Cash ออกเงื่อนไขพิเศษเอาใจลูกค้าด้วยผลการอนุมัติไว โดยธนาคารไทยพาณิชย์กล่าวว่าอนุมัติและได้รับเงินรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 1 วันเท่านั้น

                ถึงแม้ธนาคารไทยพาณิชย์จะยืนยันว่าการอนุมัติรวดเร็วทันใจภายใน 1 วัน แต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น เอกสาร ผู้ค้ำประกัน และอื่น ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า แต่หากผู้กู้เตรียมตัวมาดี จัดการเอกสารทุกอย่างเรียบร้อย การอนุมัติและโอนเงินย่อมเป็นไปอย่างรวดเร็วแน่นอน

การทำสินเชื่อต่าง ๆ ต้องมีการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด พิจารณาเงื่อนไขและใบขอราคาให้เป็นไปในเงื่อนไขที่ตนเองรับได้ และควรพิจารณาความสามารถในการผ่อนชำระของตนเองประกอบด้วย เพื่อให้การใช้เงินเป็นไปอย่างสบายใจ

อ่านเพิ่มเติม: