สายการบินปิดตัว โรงแรมเจ๊ง มีบัตร Co-Brand อยู่ จะต้องทำยังไงดี?

บริษัทการบิน และสายการบิน รวมถึง โรงแรมที่กำลังประสบภาวะขาดทุนอยู่ในช่วงนี้ ซึ่งหลายแห่งเริ่มมีการเปิดเที่ยวบินในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้แล้ว แต่ยังมีอีกหลายสายการบิน รวมถึงโรงแรมที่พักที่มีภาวะขาดทุนอย่างหนัก และจำเป็นจะต้องปิดกิจการถาวร นั่นแปลว่าสายการบินอาจต้องยื่นล้มละลาย และ บริการที่เกี่ยวเนื่องจะถูกระงับทั้งหมด ทีนี้คำถามคือ หากเรามีบัตรเครดิตที่พ่วงกับสายการบิน หรือ บัตร Co-Brand ที่ออกโดยธนาคารต่างๆ และบังเอิญว่าไปพ่วงกันกับสายการบิน และโรงแรมนั้นๆ โดยที่มี ไมล์สะสม คะแนนสะสมอยู่ จะต้องทำยังไง?

สมมติว่า สายการบินล้มละลาย ปิดกิจการ เลิกบิน ถ้าถือบัตรเครดิตแบรนด์นั้นๆ ที่มีชื่อสายการบินอยู่ด้วย จะต้องทำอย่างไร?

คำถามนี้เป็นคำถามที่น่าจะต้องถามมาเป็นแรมเดือนแล้ว แต่ยังไม่มีใครรู้ตัวหรือนึกถึงกัน เนื่องจากไมล์ที่สะสมเฉพาะกับสายการบินนั้นๆ เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ หรือ จากร้านค้าต่างๆ หากเราไม่พูดถึงบัตรเครดิตระดับเทพที่น่าทำในปี 2563 นี้ แต่จะพูดถึงเฉพาะ บัตรเครดิตประเภทสะสมไมล์ ที่เจ้าแม่ และเจ้าพ่อแห่งการท่องเที่ยวชอบสมัครกัน เราจะต้องถามอะไรธนาคารหากมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ้าง?

2 อย่างที่ต้องตรวจสอบ

  1. เช็คว่ามีไมล์ หรือคะแนนโรงแรม สะสมในบัตรนั้นๆ เหลืออยู่เท่าไหร่
  2. มาตรการ ของธนาคานั้นๆ ไม่ใช่สายการบิน หรือโรงแรม

ยกตัวอย่างสายการบินที่ล้มละลายไปแล้วนั่นก็คือ Virgin Australia ที่ประกาศล้มละลายตั้งแต่ตอนต้นของโรคระบาด โดยเมื่อประกาศแล้ว ทาง สายการบินก็มีการยกเลิกคะแนนสะสม หรือ ไมล์ ทันทีทันใด

2 อย่างที่ทำได้เมื่อสายการบินประกาศล้มละลาย

  1. ปิดบัญชี บัตรเครดิตนั้นๆ และขอให้ธนาคารเปลี่ยน Points หรือ คะแนน มาเป็นเรื่องอื่นๆ เช่นคะแนนแลกเงินสด ฯลฯ
  2. แจ้งธนาคารถึงการเปลี่ยนบัตรเป็นรุ่นอื่น โดยต้องมีการโอนคะแนนมายังบัตรใบใหม่ด้วย

ธนาคารเจ้าของบัตรอาจสามารถเปลี่ยนไมล์ที่มีอยู่ในบัตรนั้นๆ ให้ กลายเป็นรูปแบบอื่นเช่น เป็นคะแนนโรงแรมอื่นใน Chain เดียวกัน หรือ อาจสามารถเปลี่ยนเป็นคะแนนสายการบินอื่นๆได้เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ดี ทางเลือกที่ดีที่สุด ไม่ใช่การปิดบัญชีบัตรเครดิตไปถาวร แต่การเปลี่ยนจากบัตรเดิมมาเป็นบัตรใบใหม่ เพื่อให้ทางธนาคารผ่อนปรนเรื่องของการโอนคะนน Point Transfer ได้สะดวกกว่าเดิม อย่างไรก็ดี ผู้บริโภค หรือ ผู้ถือบัตรจะไม่เสียผลประโยชน์ในท้ายที่สุด เพราะบัตรเครดิตที่ถืออยู่นั้นออกโดยธนาคาร และไม่ใช่สายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆนั่นเอง