รวม 12 ธนาคารออกมาตรการพักหนี้บัตรเครดิต ฝ่าวิกฤตไวรัส Covic 19

ads

แบงก์ชาติจับมือธนาคาร ช่วยเหลือลูกหนี้ หลัง โควิด-19 พ่นพิษเศรษฐกิจไทย

2020 ถือเป็นปีที่เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบเข้าขั้นวิกฤติอย่างมาก ด้วยหลายปัจจัยทั้งภัยแล้ง, ฝุ่น PM 2.5 และที่หนักหนาเลยก็คือไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกและยังไม่มีทีท่าจะยุติลงง่าย ๆ ในเร็ววันนี้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวส่งผลกระทบรุนแรงต่อภาคธุรกิจและประชาชนทั่วไป ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จับมือกับสถาบันการเงินออกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ บ้าน รถ บัตรเครดิต ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติเศรษฐกิจที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู่

ด้วยการกำหนดเป็นมาตรการชั่วคราวระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64 ลดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม | ผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรเครดิตได้ต่ำกว่าร้อยละ 10 | พักชำระหนี้ | ขยายเวลาผ่อนชำระ | ให้เงินหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับลูกหนี้ทุกประเภท


รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ (บัตรเครดิต) ของแต่ละสถาบันการเงิน 


1. ธนาคารกรุงเทพ

ลูกหนี้รายย่อย (บัตรเครดิต)

 • ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติ สูงสุดร้อยละ 50%
 • ลดจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระเหลือไม่เกิน 10% (ยกเว้นดอกเบี้ยจากหนี้ที่ค้างชำระ)
 • ไม่ต้องชำระหนี้ตามยอดเรียกเก็บไม่เกิน 3 รอบบัญชี
  *สอบถามเพิ่มเติม โทร. 1333

2. ธนาคารกสิกรไทย

 • สินเชื่อบัตรเครดิต และ สินเชื่อบุคคล : ให้ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยได้ถึงรอบบัญชีเดือนธันวาคม 2563
  *สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-888-8888

3. ธนาคารไทยพาณิชย์

 • สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ให้พักชำระยอดขั้นต่ำเป็นระยะเวลา 6 เดือน
  *สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-777-7777

4. ธนาคารกรุงไทย

ลูกหนี้รายย่อย สินเชื่อบ้านและสินเชื่อบุคคล

 • พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน
  *สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-111-1111

5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคล

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด
  *สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1572

6. ธนาคารยูโอบี (UOB)

ลูกหนี้สินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล

 • ลดดอกเบี้ยและค่าปรับ
 • ผ่อนผันจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระ
  *สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-285-1555

7. ธนาคารทิสโก้ (Tisco)

ลูกหนี้รายย่อย

 • ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน
 • ลดภาระการผ่อนชำระ
 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้
 • ลดค่าธรรมเนียม
  *สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-080-6000 หรือ 02-633-6000

8. ธนาคารธนชาต

ลูกหนี้รายย่อย

 • สินเชื่อบัตรเครดิต : ลดยอดชำระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
  *สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1770

9. ธนาคารทหารไทย (TMB)

ลูกหนี้รายย่อย

 • บัตรเครดิต : ยกเว้นการชำระยอดการใช้จ่ายบัตรเครดิต เป็นเวลา 3 รอบบัญชี นับจากวันที่ลูกโทรติดต่อเข้ามาแจ้งความประสงค์ โดยลูกค้าสามารถเริ่มชำระยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต ตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป
  *สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1558

10. ธนาคารเกียรตินาคิน

ลูกหนี้รายย่อย

 • พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • ส่วนลดดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาชำระหนี้
  *สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-165-5555

11. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ICBC

ลูกหนี้รายย่อย

 • ผ่อนปรนอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบ
  *สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-629-5588

12. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMB)

ลูกหนี้รายย่อย

 • ผ่อนปรนการชำระค่างวดชั่วคราว
 • ลดภาระการผ่อนชำระ
 • ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้
  *สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-626-7777

และทั้งหมดนี้ก็คือรวมธนาคาร 12 แห่งที่ได้ออกมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้ให้กับลูกค้าบัตรเครดิต ซึ่งที่จริงแล้วลูกค้าสินเชื่อประเภทอื่น รวมถึงภาคธุรกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัสโคโรนา COVID-19 ก็มาตรฐานรองรับเช่นกัน สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรที่ให้ไว้

ทิ้งท้ายก่อนจากกันไปนอกจากภาระหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบก็ว่ากันไป แต่สิ่งสำคัญคือการดูแลรักษาสุขภาพให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสร้ายถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่า หมั่นปฎิบัติให้เป็นนิสัยทั้งการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ (บ่อยๆ) รวมถึงสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ชุมชนโดยไม่จำเป็น พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์

และหากไม่เพิ่มภาระมากเกินไปท่านใดที่มีคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงติดเชื้อก็สามารถทำประกันภัยโคโรนา เพื่อเติมความอุ่นใจในชีวิตของตัวคุณเอง คนที่คุณรัก กับบริษัทรับประกันได้เสียแต่วันนี้เช่นกัน

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม :