Home บัตรเครดิต ไม่มีสลิปเงินเดือน ทําบัตรเครดิตได้ไหม 2563

ไม่มีสลิปเงินเดือน ทําบัตรเครดิตได้ไหม 2563

ไม่มีสลิปเงินเดือน ทําบัตรเครดิตได้ไหม 2562

อยากทำบัตรเครดิค แต่ไม่มีสลิปเงินเดือน

บัตรเครดิต ทางเลือกในยุคนี้ที่ถือว่าเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้จ่ายเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมี ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตมากมาย ให้ได้เลือกตามไลฟ์สไตล์การใช้จ่าย และความต้องการได้อีกด้วย ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าบัตรเครดิตนั้นเป็นการสร้างหนี้สินให้ตัวเอง เพราะป็นการดึงเงินของตัวเองในอนาคตมาใช้แต่รู้หรือไม่ว่าหากสามารถจัดสรรการใช้จ่ายให้ดีบัตรเครดิตนั้นมีประโยชน์มากกว่าที่คิด

ในปัจจุบันใครๆก็อยากสมัครและมีบัตรเครดิตไว้ในการใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือ บุคคลทั่วไปที่มีอาชีพอิสระ เช่น งานฟรีแลนซ์ ค้าขาย การทำ E-Commerce และอาชีพอื่นๆ ที่ไม่ได้รับเงินเป็นรายเดือน หรือมีสลิปเงินเดือนต่างๆ ล้วนเป็นกังลวว่าจสามารถสมัครบัตรเครดิตด้หรือไม่ หากยื่นสมัครไปจะผ่านไหม ใช้อะไรแทนได้บ้าง วันนี้ Promotions.co.th ก็มีคำตอบมาให้ค่ะ

ซึ่งคุณสมบัติในการสมัครบัตรเครดิตเบื้องต้นส่วนใหญ่นั้นต้องเป็นไปตามธนาคารแห่งประเทศไทยป็นผู้กำหนดไว้ คือ…

  • ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
  • มีรายได้ประจำไม่น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน

และคุณสมบัติและเอกสารอื่นประกอบการสมัครของแต่ละสถาบันการเงิน

ไม่มีสลิปเงินเดือน ทําบัตรเครดิตได้ไหม?

คำตอบ คือ ได้! แต่ก็อาจจะมีรายละเอียดในการสมัครที่แตกต่างออกไปจากผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือ พนักงานบริษัท เนื่องจากผู้ที่มีรายได้ประจำจะสามารถแสดงรายได้ที่เข้ามาอยู่สม่ำเสมอในทุกๆเดือน และมีเอกสารที่สามารถแสดงถึงรายได้ที่เปรียบเสมือนตัวการันตีว่า ผู้ที่ยื่นสมัครบัตรเครดิตมานั้นมีความสามารถในการชำระหนี้นั่นเอง แต่ผู้ที่มีอาชีพอิสระ , ฟรีแลนซ์ หรืออาชีพอื่นๆ ที่ไม่มีเงินเดือน และไม่มีสลิปเงินเดือน แต่มีรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอ ก็สามารถสมัครบัตรเครดิตได้เช่นเดียวกัน

สำหรับผู้ที่ไม่มีสลิปเงินเดือนสามารถทำบัตรเครดิตได้ ทั้งการทำบัตรเครดิตบัตรเสริมจากที่บ้าน หรือ การทำบัตรเครดิตแบบใช้เงินฝากค้ำ และ การยื่นสมัครด้วยตนเอง แต่ต้องศึกษาเอกสารที่ต้องใช้สมัครในแต่ละสถาบันการเงินให้ดี

ประกอบอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ ทำบัตรเครดิตยังไง?

อาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์นั้น ต้องศึกษารายละเอียดการสมัครให้ดีอีกทั้งต้องเตรียมเอกสารต่างๆที่เป็นการแสดงรายได้ แหล่งที่มาของรายได้ ความสม่ำเสมอของรายได้ต่างๆที่ได้รับ ซึ่งอาจจะมีทั้งหลักฐานเอกการรับรับรายได้จากบริษัทว่าจ้างหรืออาจไม่มีเนื่องจากรับเงินว่าจ้างเป็นเงินสด

เอกสารเบื้องต้นที่จะต้องเตรียมในการสมัครบัตรเครดิตของพวกเราที่ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์มีดังนี้

  • statement บัญชีส่วนตัว ย้อนหลังประมาณ 6 เดือน
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) แสดงรายได้ปีล่าสุด

* เอกสารและเงื่อนไขในการสมัครอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละสถาบันการเงิน

เจ้าของกิจการ

เจ้าของกิจการส่วนใหญ่นั้นก็จะไม่ค่อยมีในส่วนของสลิปเงินเดือนเช่นเดียวกัน รวมถึงเอกสารการยืนยันแสดงรายได้ที่แน่ชัดต่างๆ แต่เจ้าของกิจการส่วนใหญ่ทางด้านสถาบันการเงินจะมีแจ้งรายละเอียดพร้อมเอกสารการสมัครอย่างชัดเจนว่าจะต้องใช้เอกสารใดบ้างในการยื่นประกอบการสมัคร เพื่อยืนยันแหล่งที่มาของรายได้

  • สำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • สำเนา Statement บัญชีที่ใช้ในธุรกิจ ย้อนหลังประมาณ 6 เดือน
  • สำเนา Statement บัญชีส่วนตัว ย้อนหลังประมาณ 6 เดือน

* เอกสารและเงื่อนไขในการสมัครอาจเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละสถาบันการเงิน

ซึ่งการสมัครบัตรเครดิตนั้นถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่ายและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากไม่ต้องหอบเอกสารไปสมัครถึงธนาคารสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆได้เลย

 READ MORE :

 

Exit mobile version