โปรโมชั่น Krungsri VISA + Lazada รับคะแนน 5X

ads

Credit Card Promotion รับคะแนนแค่ช้อป!

krungsri visa first choice lazada

สำหรับลูกค้า บัตรเครดิตกรุงศรี และ ลาซ้าด้าจ้า

เมื่อช้อปออนไลน์ เว็บ ลาซาด้า สะสมครบทุก 3,500 บาท ต่อหมายเลขบัญชี ต่อเดือน (คือ สามารถซื้อสะสมยอดได้ ไม่จำเป็นต้องซื้อในครั้งเดียว) สมาชิกบัตร Krungsri VISA จะได้รับคะแนนสะสมพิเศษถึง 5 เท่า โดยมีขั้นตอนต่างๆดังนี้

ลงทะเบียน
ลูกค้าต้องลงทะเบียนครั้งเดียวก่อนทำรายการ พิพม์ EOL เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร Krungsri First Choice VISA 16 หลัก ส่งไปที่ 4268800 (มีค่าบริการส่ง SMS 3 บาท) ซึ่งสามาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจึงจะได้รับสิทธิ์ในการรับคะแนนสะสม 5 เท่า ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

บัตรเครดิตต่างกัน รับคะแนนต่างกัน

  • VISA Gold – รับคะแนนสูงสุด 2,800 คะแนน ต่อหมายเลขบัญชี ต่อเดือน
  • VISA Classic – รับคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 2,240 คะแนน ต่อหมายเลขบัญชี ต่อเดือน

ตารางเปรียบเทียบ คะแนน

ตารางเปรียบเทียบคะแนน
ตารางเปรียบเทียบคะแนนสะสมสูงสุดที่จะได้รับในบัตรแต่ละประเภท

หมดเขตวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เท่านั้น