โปรโมชั่น แลกที่นั่งด้วยคะแนนเบาๆ จาก Central Credit Card

Promotion แลกที่นั่งด้วยคะแนนเบาๆ จาก Central Credit Card


1,400 คะแนน แลกบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ

Central Credit card Redemption ให้คุณใช้คะแนนสะสมแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขาที่เข้าร่วมรายการ 1,400 คะแนน เพื่อแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ราคา 140, 160 และ 180 บาท สำหรับที่นั่งราคาอื่นๆ จะใช้เงื่อนไข 100 คะแนน เท่ากับ 10 บาท เพื่อแลกรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ตามราคานั้นๆ เช่น บัตรชมภาพยนตร์ราคา 220 บาท จะใช้คะแนน 2,200 คะแนน , บัตรชมภาพยนตร์ราคา 120 บาท จะใช้คะแนน 1,200 คะแนน ระยะเวลาโปรโมชั่น 17 ต.ค. 54 – 15 ต.ค. 55