โปรโมชั่น สมัครบัตรเครดิต HSBC วันนี้ แจกฟรี iPad 3G

Promotion สมัครบัตรเครดิต HSBC รับฟรี iPad 64GB  Wi-Fi  3G

สมัครบัตรเครดิต HSBC วันนี้ – 31 ก.ค. 54 รับฟรี iPad 64GB, Wi-Fi, 3G มูลค่า 22,900 บาท
หรือ เลือกรับ 80,000 คะแนนสะสม เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลัก 250,000 บาท ภายใน 2 เดือน หลังอนุมัติ และใช้บัตรเดือนละ 5 ครั้ง ติดต่อกัน 2 เดือน
หรือ รับ 10,000 คะแนนสะสม เมื่อมียอดจำหน่ายผ่านบัตรหลัก 40,000 บาท ภายใน 2 เดือน หลังบัตรอนุมัติ
หรือ รับกระเป๋าเดินทาง Caggioni ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 3,950 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลัก 4,000 บาท ภายใน 2 เดือน หลังบัตรอนุมัติ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบของกำนัล/คะแนนสะสมให้ตาม การระบุของกำนัลที่ต้องการที่อยู่ในใบสมัครเท่านั้น โดยจะมอบให้แก่ผู้สมัครบัตรใหม่ (บัตรหลักหรือบัตรเสริม) ที่มียอดใช้จ่ายตามที่กำหนด และยอดใช้จ่ายนั้นเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หลังจากบัตรได้รับการอนุมัติ โดยสงวนสิทธิ์จำกัด 1 ของกำนัลต่อ 1 ผู้สมัครเท่านั้น และต้องเป็นผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 54 ทั้งนี้ ให้เฉพาะผู้ที่ไม่เคยถือบัตรเครดิตเอชเอสบีซีหรือยกเลิกบัตรฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี
2. ของกำนัล/คะแนนสะสมไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็น เงินสดหรือโอนให้ผู้อื่น และเมื่อผู้สมัครบัตรเลือกรับสิทธิ์หรือคะแนนสะสมแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
3. ธนาคารจะทำการส่งใบรับของกำนัล/ของกำนัล/โอนคะแนน สะสมให้ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ภายใน 120 วันหลังจากเดือนที่มียอดใช้จ่ายครบตามกำหนด (ยอดใช้จ่ายไม่นับรวมรายการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ การโอนยอดหนี้ และค่าธรรมเนียมต่างๆ) โดยสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพเป็นสมาชิกที่ไม่มีการผิดนัดชำระ ตลอดระยะเวลาของการส่งเสริมการขายนี้จนถึงวันอนุมัติของกำนัล/คะเแนนสะสม
4. สำหรับ iPad ธนาคารจะจัดส่งใบรับของกำนัลให้เมื่อธนาคารได้รับของจากตัวแทน ในกรณีที่ธนาคารไม่สามารถจัดหา iPad ให้ลูกค้าได้ในระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะดำเนินการมอบ 80,000 คะแนนสะสมให้เป็นการทดแทน
5. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องการผลิตสินค้า/ของกำนัล หากมีปัญหาเกิดขึ้นกรุณาติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายโดยตรง
6. รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นของธนาคารได้
7. ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ของกำนัล ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทำขึ้นทั้งภาษาไทยและภาษา อังกฤษ ในกรณีที่มีความแตกต่างและไม่สอดคล้องกัน ให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นหลักเกณฑ์บังคับใช้ในการตีความ
9. คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด