โปรโมชั่น ซื้อตั๋วการบินไทย รับฟรี กระเป๋าเดินทาง

ads

ใช้บัตร VISA ชำระเงิน รับฟรี 2 ต่อ

VISA การบินไทย กระเป๋าฟรี

สิทธิพิเศษที่ พิเศษยิ่งกว่าใคร เมื่อซื้อบัตรโดยสารการบินไทยที่ www.thaiairways.com ด้วยบัตรวีซ่า ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2557 นี้ เลือกรับฟรี สินค้าดังต่อไปนี้

รับ ENERGIE Overnight Bag มูลค่า 4,900 บาท เมื่อซื้อบัตรโดยสารรวม 20,000 บาทขึ้นไป สำหรับ 750 ท่านแรกต่อเดือน  พิเศษรับเพิ่มแบตเตอรี่สำรอง 5200 mAh มูลค่า 1,200 บาท สำหรับผู้ถือ บัตรวีซ่า signature หรือ VISA infinite ที่ซื้อบัตรโดยสารชั้นธุรกิจ เส้นทางระหว่างประเทศ สำหรับ 60 ท่านแรกต่อเดือน

เงื่อนไขพิเศษ

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับการชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าจากธนาคารใดก็ได้ในประเทศไทย
  • การรับของสมนาคุณ ENERGIE Overnight Bag และ battery สำรอง ผู้ถือบัตรวีซ่าจะต้องแสดงความประสงค์โดย ต้องแสดงเอกสารยืนยันการสำรองที่นั่งจากการบินไทย (e-ticket confirmation) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และส่งเอกสารไปที่ บริษัท วัฒนกูล กรุ๊ป จำกัด email: vt35@vathanagul.com
  • ของสมนาคุณจำนวนจำกัด ตัดรอบเดือนต่อเดือน โดยยึดตามวันที่ ที่ออกบัตรโดยสาร ตามที่ปรากฎใน e-ticket confirmation
  • จำกัดการแลกของสมนาคุณ 1 ชิ้น ต่อหมายเลขบัตร ตลอดรายการ
  • ของสมนาคุณจัดส่งให้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้ส่งเอกสารให้กับทางบริษัทฯ และได้รับการยืนยันสิทธิ์แล้ว
  • ติดต่อรับรางวัลที่คุณวาณี โทร 02-919-9108 #121 fax: 02-919-9155