โปรโมชั่นจาก SCB รับบริการ Wrinkle – Free Facial Spa มูลค่า 4,000 บาท

                       สิทธ์พิเศษสำหรับผู้ถือบัตร SCB Beyond Platinum  และ Platinum เท่านั้น

สิทธ์พิเศษสำหรับสมาชิกบัตร SCB Beyond Platinum และ Platinum ทุกประเภท แสดงบัตรเพื่อรับบริการ Wrinkle-free facial Spaมูลค่า   4, 000 บาท

สิทธิ์พิเศษ Modren Friction มูลค่า 800 บาท เมื่อซื้อ Plantscription Anti-aging Serum มูลค่า 3,000 บาท จาก Origins โดยชำระผ่านบัตร Beyond Piatinum และ Platinum ทุกประเภท  พร้อมรับสิทธ์ทั้งสองต่อกันได้ตั้งแต่ เมษายน 54 นี้เป็นต้นไป

ข้อมูลจาก www.scbcreditcard.com