บัตรเครดิต หากผิดนัดชำระถูกยื่นฟ้องมีอายุความเท่าไหร่

บัตรเครดิต บัตรที่มีวงเงินอนาคตที่ให้ใช้จ่ายได้สะดวกมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถจับจ่ายใช้สอยได้ครอบคลุมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นการรูดซื้อ สินค้า ชำระค่าบริการ หรือ ผูกบัญชีในการเลือกชำระต่างๆ ก็สามารถทำได้ง่ายๆ เช่นเดียวกัน อีกทั้งบัตรเครดิตยังเป็นที่นิยมมากขึ้น พร้อมทั้งมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้มากมายจากสถาบันการเงินและธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต

แต่คนส่วนใหญ่เมื่อใช้บัตรเครดิตแล้วมักจะบริหารการใช้จ่ายที่ไม่ดีก็ก่อให้เกิดการเป็นหนี้ค้างชำระจากบัตรเครดิต ที่เกิดจากการจ่ายชำระคืนไม่ทัน โดยหาดติดหนี้บัตรเครดิตหรือไม่จ่ายบัตรเครดิตแล้วนั้น อาจถูกฟ้องร้องจากธนาคารที่ให้วงเงินอีกด้วย ซึ่งหนี้บัตรเครดิตเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่น การใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินฐานนะและความจำเป็น หรือการแบกรับภาระหลายช่องทาง เป็นต้น

หากถูกเจ้าหนี้ฟ้องร้องเกี่ยวกับหนี้บัตรเครดิต จะถือเป็น “คดีแพ่ง” ซึ่งจะต้องมีการชำระหนี้และชดใช้ในส่วนของค่าเสียหายเท่านั้น แต่อย่าชะล่าใจ เพราะทางธนาคารจะมีการเรียกเก็บทั้งยอดวงเงินคงค้างของหนี้ ค่าทวงถามและตาม และดอกเบี้ยอีกยาวเหยียดอย่างแน่นอน

เป็นหนี้บัตรเครดิตมีอายุความกี่ปี ?

เมื่อด้านสถาบันการเงินได้แจ้งกำหนดการชำระหนี้เรียบร้อยแล้วนั้น เมื่อถึงกำหนดไม่มีการชำระหนี้ตามที่กำหนด อายึความจะเริ่มนับในวันถัดไปทันที และ สำหรับคดีจะมีอายุความ 2 ด้วยกัน ซึ่งหากศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้เป็นผู้ชนะคดีแล้วนั้น หากลูกหนี้ไม่ชำระคืนภายใน 30 วัน เจ้าหนี้ก็มีสิทธิ์ในการยึดทรัพย์ โดยทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้

  • ของมีค่า เครื่องประดับทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น เพชร พลอย นาฬิกา และของสะสมที่มีมูลค่า
  • บ้าน ที่ดิน และถึงแม้ว่าจะยังติดจำนองอยู่ก็สามารถที่จะยึดได้เช่นกัน
  • รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของลูกหนี้ และไม่ได้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
  • ของใช้ส่วนตัว เช่น เสื้อผ้า โต๊ะ เก้าอี้ ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท
  • เครื่องมือในการประกอบอาชีพของลูกหนี้ ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 100,000 บาท

ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เจ้าหนี้ยังสามารถทำเรื่องขออายัดเงินเดือนของลูกหนี้ได้ หากมีการเพิกเฉยและไม่ยอมใช้หนี้ หรือตกลงในเรื่องของการจ่ายเงินหรือชำระเงินไม่ได้ ทางธนาคารก็สามารถทำเรื่องขอยึดทรัพย์ หรือ อายัดเงินเดือนได้ ตามหลักเกณฑ์คือ เงินเดือนจะสามารถอายัดได้ไม่เกิน 30% และลูกหนี้ต้องมีเงินเดือนมากกว่า 20,000 บาท

แต่หากถูกฟ้องร้องแล้วนั้นก็ยังมี วิธีที่ลูกหนี้จะสามารถเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อบ่งเบาภาระหนี้ได้ ดังนี้

การประนอมหนี้ คือ การที่เจ้าหนี้จะยอมลดในส่วนของจำนวนหนี้สินลง หรือไม่ก็อาจเป็นการยืดระยะเวลาของการชำระหนี้ออกไป เพื่อให้ลูกหนี้ได้ผ่อนชำระที่เหมาะสมกับสถานะด้านการเงินในปัจจุบันซึ่งต้องอยู่ที่กระบวนการต่อรองว่าเจ้าหนี้จะลดหย่อนให้มากน้อยเพียงใด

การโอนหนี้บัตรเครดิต หรือ การรีไฟแนนซ์เพื่อนำเงินมาปิดยอดบัตรเครดิต ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีบัตรเครดิตหลายๆใบ อีกทั้งต้องจ่ายหลายช่องทาง อีกทั้งดอกเบี้ยที่พุ่งสูงขึ้นจากการใช้บัตรเครดิต หรือ การผ่อนจ่าย โดยการโอนหนี้บัตรเครดิตถือเป็นอีกทางเลือกที่ให้ผู้ขอสินเชื่อได้เงินก้อนเพื่อนำไปจ่ายและปิดบัตรเครดิต จากนั้นก็มีทำการชำระหนี้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น และดอกเบี้ยจะมีอัตราที่คงที่ และใช้จ่ายได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย

การมีบัตรเครดิตถือเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการใช้จ่ายในยุคประจำวันเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ต้องแบ่งการใช้จ่ายรวมไปถึงการหมุนเวียนเงินให้ดี เพื่อป้องกันการก่อเกิดหนี้บัตรเครดิต หรือ ใครที่กำลังมองหาบัตรเครดิตดีๆ สักใบนั้น ก็สามารถเลือกสมัครบัตรเครดิตผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน และควรเลือกบัตรเครดิตที่ต้องความต้องการ และใช้จ่ายเมื่อจำเป็น หรือ ใช้จ่ายในวงเงินที่สามารถจ่ายไหว เพื่อไม่เกิดหนี้และดอกเบี้ยที่บานปลายอีกด้วย

 : READ MORE :