เงินสดฉุกเฉิน Promotion ดอกเบี้ย 0%

ads

เงินสดฉุกเฉิน Promotion จาก ธนาคาร กสิกรไทย


เงินสดฉุกเฉินพร้อมใช้ โปรโมชั่น จาก Kbank – K Express Cash ด้วยดอกเบี้ย 0% นาน 3 ปีทำให้คุณโล่งใจ และไม่ต้องลำบากใจในการ กู้เงิน อีกต่อไป นอกจากนี้หากว่าทาง ธนาคาร กสิกรไทย อนุมัติ วงเงินสินเชื่อให้ท่าน มากกว่า 50,000 บาทขึ้นไปในสองยอดบัญชี ท่านจะได้รับ กระเป๋าล้อลาก G2000 ฟรีทันที ส่วนในเรื่องเอกสารที่ต้องใช้ในการ ขอเข้าร่วมโปรโมชั่นในครั้งนี้ มีเพียงแค่ บัตรประชาชนของผู้กู้ ละ เอกสารแสดงรายได้ และท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินสดล่วงหน้า เพียงแต่ท่านต้องมีรายได้ 10,000 ขึ้นไปเท่านั้น! ( สำหรับเจ้าของธุรกิจต้องมีรายได้ 20,000 ขึ้นไป )