เงินคืน 5% เติมน้ำมันด้วย Standard Chartered ถึง ม.ค.59

รู้สึกดีทุกครั้งที่เติมด้วยบัตรนี้

ทุกครั้งที่เติมน้ำมัน หลายคนคงรู้สึกเสียดายเงินที่ต้องเสียไปกับการเดินทาง ไหนจะค่าบำรุงรักษารถ ค่ายาง ค่าน้ำมันเครื่อง ค่าทางด่วน ฯลฯ แต่วันนี้ทาง Standard Chartered มีโปรโมชั่นกับบัตรเครดิตที่จะให้คุณรับเงินคืนจากการเติมน้ำมันทุกครั้ง! ธนาคาร Standard Chartered ร่วมกับปั๊มน้ำมันทั่วไทย ทั่วโลก รับเงินคืนสูงสุด 5% ทุกปั๊ม เมื่อเติมน้ำมันด้วยบัตรเครดิตแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ดโดยมีรายละเอียดดังนี้

โปรโมชั่นนี้ถึง 31 มกราคม 2559

standard chartered เติมน้ำมัน 59 terms

เติมน้ำมันครบทุก 800 บาท / ใบเสร็จ รับเงินคืน 5% เมื่อมียอดใช้จ่ายอื่นๆผ่านบัตรนอกเหนือจากการเติมน้ำมัน 15,000 บาท ขึ้นไปต่อเดือน

เติมน้ำมันครบทุก 800 บาท / ใบเสร็จ รับเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายอื่นๆผ่านบัตรนอกเหนือจากการเติมน้ำมัน 5,000 – 14,999 บาท ขึ้นไปต่อเดือน

เติมน้ำมันครบทุก 800 บาท / ใบเสร็จ รับเงินคืน 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายอื่นๆผ่านบัตรนอกเหนือจากการเติมน้ำมัน น้อยกว่า 5,000 บาท ขึ้นไปต่อเดือน

รับสิทธิ์อย่างไร?

SMS ลงทะเบียนในเดือนแรกที่ร่วมโปรโมชั่นนี้เพียงครั้งเดียว พิมพ์ GAS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลักส่งไปที่ 4806026 มีค่าส่ง 3 บาท ต่อครั้ง สมาชิกบัตรฯที่เป็นลูกค้า Priority Banking และลูกค้าที่เคยลงทะเบียนของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้วรับสิทธิ์โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่