Home บัตรเครดิต เครดิตบูโรมอบสิทธิพิเศษ ฟรีค่าบริการตรวจรายงาน “เครดิตสกอริ่ง”

เครดิตบูโรมอบสิทธิพิเศษ ฟรีค่าบริการตรวจรายงาน “เครดิตสกอริ่ง”

เครดิตบูโรมอบสิทธิพิเศษ ฟรีค่าบริการตรวจรายงาน “เครดิตสกอริ่ง”

ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 3 แห่ง สอดรับนโยบายแบงก์ชาติ ร่วมบริการทางการเงินสำหรับ SMEs และประชาชน

เครดิตบูโร หรือ ที่รู้จักในชื่อของบริษัท ข้อมูลเครดิต (National Credit Bureau) คือ บริษัทที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลเครดิตจากสถาบันการเงินหลายๆ แห่งที่เป็นสมาชิกของเครดิตบูโร นำมารวบรวมประมวลผลเป็นข้อมูลเครดิต โดยสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกจะสามารถเรียกดูรายงานข้อมูลเครดิตได้ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใสนการอนุมัติสินเชื่อต่างๆที่เกิดขึ้น

ซึ่งเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา ทางบริษัทเครดิตบูโรได้สอดรับนโยบายแบงก์ชาติ ที่ร่วมสนับสนุนบริการทางด้านการเงินสำหรับประชาชนทั่วไปและ SMEs เพื่อให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลธรรมดาที่สามารถมาตรวจรายงานข้อมูลเครดิตด้วยตัวเอง และมีความต้องการที่จะได้ สกอริ่ง หรือ คะแนนเครดิต เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการตัดสินใจขอหรือพิจารณาสินเชื่อต่าง ๆ กับทางสถาบันการเงิน โดยไม่เสียค่าบริการ

ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ. 62 เท่านั้น

โดยทางผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ได้กล่าวว่า นี่เป็นการพัฒนาระบบการประมวลผลข้อมูลของทางเครดิตบูโรที่จะให้ทัดเทียมกับต่างประเทศ ที่มีการบริการ “เครดิตสกอริ่ง” ซึ่งจะเป็นประโยชน์การขอสินเชื่อในอนาคต เมื่อผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อได้ทำการตรวจรายงานข้อมูลเครดิต ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโร 3 แห่ง (มีค่าบริการ 100 บาท) และหากต้องการที่จะได้รายงานสกอริ่ง เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการขอสินเชื่อ ก็ไม่ต้องเสียค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติม เพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ และรอรับผลได้ทันที เฉพาะลูกค้าหรือบุคคลธรรมดาที่ยื่นขอตรวจด้วยตัวเองเท่านั้น

ประโยชน์ของเครดิตสกอริ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ เพิ่มโอกาสให้คนที่เป็นลูกค้าได้รับบริการสินเชื่อ ที่สอดคล้องกับข้อมูลความสามารถในการชำระหนี้และพฤติกรรมการชำระหนี้ของตนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ตลอดรวมไปถึงการเพิ่มพูนความรู้เรื่องทางการเงิน การบริหารจัดการเรื่องการเงินและการใช้จ่ายของคุณ

ซึ่งข้อมูลที่ทางเครดิตบูโรได้นำมาใช้ในการจัดทำและคำนวณในส่วนของเครดิตสกอริ่งนั้น คือ ข้อมูลเครดิตที่เครดิตบูโรได้รับจากสถาบันการเงินสมาชิกและมีอยู่ในฐานข้อมูลของเครดิตบูโร ณ ขณะเวลาที่เจ้าของข้อมูลร้องขอหรือเปิดเผยเท่านั้น สำหรับเครดิตสกอริ่ง เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในอีกหลายปัจจัยของทางสถาบันการเงินที่ใช้ประกอบการพิจารณา วิเคราะห์สินเชื่อ หรือออกบัตรเครดิต ซึ่งจะเป็นดุลยพินิจของสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่จะทำการพิจารณานำมาใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ โดยต้องเข้าใจให้ตรงกันว่าทางเครดิตบูโรนั้นไม่มีอำนาจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดผลของการอนุมัติหรือปฏิเสธสินเชื่อหรือการออกบัตรเครดิตให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงินนั้นเลยแม้แต่น้อย

เครดิตบูโร เป็นเพียงบริษัทที่รวบรวมสถิติ และ ประวัติการค้างชำระหนี้จากที่ทางสถาบันการเงินยื่นเรื่องให้บันทึกประวัติเท่านั้น ไม่ได้มีอำนวจในการตัดสินผลการพิจารณาต่างๆจากทางสถาบันการเงิน ดังนั้น หากคุณต้องการที่จะขอรายงานเครดิตบูโรของตัวคุณเอง หรือ รายงานเครดิตสกอริ่ง นั้นคุณสามารถยื่นประสงค์ขอรายงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) อาคาร 2 ชั้น 2, สถานีรถไฟฟ้า BTS ศาลาแดงและ BTS อนุสาวรีย์ชัยฯ (ภายในสถานี) ถึงวันที่ 28.ก.พ.62 นี้เท่านั้นนะคะ

 READ MORE : 

Exit mobile version