Home บัตรเครดิต วิธีสมัครบัตรเสริม KTC – เริ่มต้นอายุ 15 ปี

วิธีสมัครบัตรเสริม KTC – เริ่มต้นอายุ 15 ปี

สมัครบัตรเสริม KTC

บัตรเสริม KTC สมัครแล้วกี่วันถึงจะได้?

โดยปกติแล้ว การสมัครบัตรเสริม จะสมัครให้กับคนในครอบครัว เพื่อสะดวกในการติดตามจ่ายเมื่อครบรอบบิล เพราะผู้ถือบัตรหลักเป็นผู้ดูแลสิทธิ์ต่าง ๆ ทั้งหมด  แต่ผู้สมัครบัตรเสริมเป็นผู้ได้ Share สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เช่นเดียวกับบัตรหลัก (แทบทุกแบรนด์ใช้ทำบัตรเสริมได้ทั้งนั้น)

 

บางครอบครัว ปลูกฝังเรื่องการใช้บัตรเครดิตให้กับรุ่นลูก ๆ ตั้งแต่ที่พวกเขายังสมัครบัตรเครดิตเองไม่ได้ เนื่องจากต้องการฝึกฝนวินัยการสร้างเครดิตที่ดี โดยเริ่มให้ถือบัตรเสริมตั้งแต่อายุ 15 ปี โดยใช้วงเงินเดียวกับผู้สมัครบัตรหลัก ผู้ถือบัตรหลักมีรายได้สูง ๆ ก็สามารถแบ่งให้ผู้ถือบัตรเสริม ถือวงเงินได้ ระดับเดียวกัน หรือ น้อยกว่าได้ ตามที่คุณกำหนด

(อ่านเพิ่มเติม : ดูคุณสมบัติผู้สมัครบัตร KTC ได้ที่นี่)

สมัครบัตรเสริม KTC
สมัครบัตรเสริม KTC
สมัครบัตรเสริม KTC

♥ วิธีการสมัครบัตรเสริม KTC ♥

  • สมัครผ่านทางสาขา โดยกรอกข้อมูลในใบสมัคร
  • ดาวน์โหลดใบสมัครบัตรเสริม ที่เว็บไซต์ www.ktc.co.th แล้วไปยื่นที่หน้าสาขา

♥ คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเสริม KTC ♥

  • อายุ 15 – 80 ปี
  • กรณีอายุต่ำกว่า 20 ปี แต่ไม่ใช่บุตรผู้ถือบัตรหลัก จะต้องมีหนังสือยินยอมจาก บิดามารดา หรือ ผู้แทนอันชอบธรรมของผู้เยาว์
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริม และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือบัตรเสริม

♥ บัตรเสริมบัตรเครดิต KTC ใช้ทำอะไรได้บ้าง ♥

  • รูดซื้อสินค้า และ บริการจากร้านค้าทั่วประเทศ
  • รูดซื้อสินค้า และ บริการจากร้านค้าต่างประเทศ
  • ใช้ซื้อสินค้าต่างประเทศโดยไม่ต้องสำรองเงินสด
  • ใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ และ ค่าอินเตอร์เน็ต

บัตรเครดิต KTC มีโปรแกรมให้ผ่อน KTC FLEXI อัตราดอกเบี้ย 0% จำนวนสูงสุด 10 เดือน และเปลี่ยนแบ่งยอดจ่ายซื้อสินค้าเป็นอัตราผ่อน 0.80% ได้นานสูงสุด 10 เดือนเช่นกัน ทำผ่านแอปพลิเคชั่น KTC FLEXI by Phone

Read More :

Exit mobile version