Home บัตรเครดิต วิธีขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ ทำอย่างไร?

วิธีขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ ทำอย่างไร?

วิธีขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ ทำอย่างไร?

เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตซิตี้สามารถทำได้หรือไม่และต้องทำอย่างไร

บัตรเครดิต ถือเป็นวงเงินในอนาคตที่เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับคนยุคใหม่เนื่องจากการทำบัตรเครดิตจะช่วยให้เราสามารถใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัวและเต็มที่มากยิ่งขึ้นเพราะบัตรเครดิตให้เราใช้จ่ายได้อย่างสะดวกสบายเพียงแค่รูดซื้อสินค้า และบริการต่าง ๆ ผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษต่าง ๆ จากการใช้บัตรอีกด้วย เช่น คะแนนสะสม ส่วนลดร้านค้า หรือ พาร์ทเนอร์ต่างๆ สะสมไมล์บิน เครดิตเงินคืน เป็นต้น

ในช่วงปลายแบบนี้หลายคนอาจต้องการวงเงินมากขึ้นเพราะต้องการทำไปใช้จ่ายในการท่องเที่ยว หรือ ซื้อของต่างๆ แต่อย่างที่ทราบว่าบัตรเครดิตทุกใบล้วนมีวงเงินที่จำกัดในการใช้จ่ายทั้งสิ้น แต่ในกรณีฉุกเฉินที่จำเป็นต้องใช้เราสามารถยื่นขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราวได้ สำหรับบัตรเครดิตซิตี้แบงค์ที่มีบริการผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตที่หลากหลายใบเช่นเดียวกัน ก็ใช้เพิ่มวงเงินชั่วคราวได้ แต่ต้องทำอย่างไรบ้างนั้นไปดู

บริการการเพิ่มวงเงินในบัตรเครดิตซิตี้ จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางด้านการเงินและการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับบัตรเครดิตซิตี้ของคุณอีกด้วยให้สามารถรับวงเงินชั่วคราวได้ง่าย ๆ ไม่ต้องแนบหรือยื่นในส่วนของเอกสารเพิ่มเติม

การเพิ่มวงเงินสามารถเพิ่มได้ 2 รูปแบบคือ

♦ การขอเพิ่มวงเงินถาวร

การขอเพิ่มวงเงินถาวรจะทำให้คุณมีอิสระในการใช้จ่ายที่สูงขึ้น สำหรับสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายพิเศษของทางด้านร้านค้า ร้านอาหาร ท่องเที่ยวตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนกำหนด สำหรับคนที่ท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยๆ ก็เพิ่มความสะดวกสบายด้วยการที่ไม่ต้องขอวงเงินเพิ่มชั่วคราวบ่อยๆ โดยที่ทางธนาคารจะอนุมัติวงเงินให้ใหม่เพียงแสดงเอกสารการแสดงรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม

ขั้นตอนในการขอเพิ่มวงเงินถาวร

1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มในเว็บไซต์

  • หนังสือขอเพิ่มวงเงินถาวร
  • หนังสือยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล

2. แนบเอกสารประกอบการพิจารณาขอเพิ่มวงเงิน

3. ส่งแบบฟอร์มเอกสารทั้งหมดไปยังสำนักงาน และช่องทางเอกสารที่ทางเว็บไซต์ระบุ เมื่อทางธนาคารได้รับเอกสารจะพิจารณาผลภายใน 3 วันทำการ

♦ การขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

หากต้องการเพิ่มวงเงินฉุกเฉิน สามารถขอในส่วนของการเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้ทันที ผ่านซิตี้แบงก์ออนไลน์ โดยที่ไม่ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม วงเงินชั่วคราวจะสามารถใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในระยะสั้น

ขั้นตอนการเพิ่มวงเงินชั่วคราว

1. เข้าสู่เว็บไซต์ซิตี้แบงก์ออนไลน์ กรอกชื่อรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณให้เรียบร้อย

2. เลือกไปที่ “บริการทางบัญชี” และ “บริการทางด้านบัตรเครดิต” จากเมนูด้านบนที่ปรากฎ

3. เลือก “บริการทางด้านบัตรเครดิต” อีกครั้ง จากเมนูที่ปรากฎ และเลือกไปที่ ขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว

4. กรอกรหัสผ่านที่ได้รับผ่านช่องทาง SMS

5. เลือกบัตรเครดิตที่ต้องการขอวงเงินชั่วคราว กรอกข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วน และ กดถัดไป

6. ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฎให้ถูกต้อง จากนั้นให้กดยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข จากนั้นให้กด “ยืนยัน” เพื่อทำรายการในขั้นต่อไป

7. จากนั้นจะขึ้นหน้าการขอวงเงินชั่วคราวเสร็จสมบูรณ์

ใครที่กำลังจะเดินทางหรือมีการใช้จ่ายที่เยอะสามารถขอในส่วนของการเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้ กับบัตรเครดิตซิตี้ หรือ สมัครบัตรเครดิตซิตี้เพื่อการใช้จ่ายที่คุ้มค่ามากกว่า และใช้สิทธิ์ในการใช้จ่ายได้อย่างเต็มที่นั่นเอง

READ MORE : 

Exit mobile version