ลุ้นรับของขวัญปีใหม่กับ KBank Live Gifting

Promotions KBank Live Gifting รับเงินคืนสูงสุดเท่ากับคะแนนที่สะสม

ลุ้นรับของขวัญปีใหม่กับ KBank Live Gifting

KBank Live ขอท้าแฟนตัวจริงสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุด รับไปเลยบัญชีเงินฝากสูงสุดมูลค่าเท่ากับคะแนนที่สะสม

ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 54

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02888 8888

หมายเหตุ: ธนาคารกสิกรไทยไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต รหัสผู้ใช้ Password หรือ Pin ใด ๆ ของท่านผ่านทาง จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือทางโทรศัพท์ หากท่านได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลดังกล่าว กรุณาอย่าตอบกลับหรือให้ข้อมูลใด ๆ และกรุณาแจ้ง K-Contact Center ที่ 0 2888 8888 โดยด่วน สำหรับการเข้าสู่ระบบออนไลน์หรือเวปไซต์ของธนาคาร กรุณาพิมพ์ www.kasikornbank.com ด้วยตัวท่านเองหรือใช้ short-cut ที่ท่านสร้างด้วยตัวเอง และควรหลีกเลี่ยงการ click link จากจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และเวปไซต์อื่น

อีเมล์ฉบับนี้เป็นเพียงการแจ้งข่าวสารจากทางธนาคารเท่านั้น กรุณาอย่าตอบกลับ สอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจบริการของทางธนาคาร โปรดติดต่อ: K-Contact Center 0 2888 8888