ads

สิทธิพิเศษจาก “สายการบินแอร์เอเชีย” รอคุณอยู่

บัตรเครดิตใบนี้ที่จะทำให้คุณ ช้อปสะดวก บินสบาย คุ้มค่าในบัตรเดียว” ขอบอกว่าเหมาะสำหรับคนชอบเดินทางเช่นคุณอย่างแน่นอน
ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 20 บาท รับคะแนนและทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่เว็บไซต์ AirAsia รับคะแนน BIG Points 3 เท่ากันไปเลย นอกจากนี้ยังแบ่งชำระค่าบัตรโดยสาร ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 3 เดือน และสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย เรียกว่าบัตรเดียวคุ้มสุด ๆ 

สิทธิประโยชน์บัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ

คะแนนสะสมแลกบัตรโดยสารกับ AirAsia ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 20 บาท รับ 1 BIG Point
รับคะแนน BIG Points 3 เท่า ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรที่เว็บไซต์ AirAsia ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560
แบ่งชำระดอกเบี้ย 0%, 0.79% หรือ 0.89% นานสูงสุดถึง 10 เดือน กับโปรแกรมแบ่งชำระ Be Smart
แบ่งชำระดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 3 เดือน สำหรับยอดการใช้จ่าย AirAsia ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/บัตร/ครั้ง
• แบ่งชำระดอกเบี้ยพิเศษ 0.89% นานสูงสุดถึง 6 เดือน หรือ 0.79% นานสูงสุดถึง 10 เดือน สำหรับยอดการใช้จ่าย AirAsia ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/บัตร/ครั้ง
รับบัตรโดยสารสายการบิน AirAsia ไปกลับ จำนวน 2 ที่นั่ง สำหรับผู้ที่มียอดการใช้จ่ายสูงสุดในแต่ละเดือน
(เส้นทางพิเศษประจำเดือน) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2560• รับบัตรกำนัลฝากสำภาระใต้ท้องเครื่อง จำนวน 4 ใบต่อปี ส่วนในปีที่ 2 นั้น จะถูกจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรรวม 100,000 บาทต่อปี โดยนับยอดใช้จ่ายเดือนมกราคม – ธันวาคมของทุกปี
• รับบัตรกำนัลที่นั่ง Hot Seat จำนวน 4 ใบต่อปี ส่วนในปีที่ 2 นั้น จะถูกจัดส่งผ่านทางไปรษณีย์ สำหรับผู้ที่มียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรรวม 100,000 บาทต่อปี โดยนับยอดใช้จ่ายเดือนมกราคม – ธันวาคมของทุกปี
• บริการแลกสิทธิ์บินฟรีด้วยคะแนนสะสม BIG Points ได้ล่วงหน้าก่อนใคร  หากมีโปรโมชั่นพิเศษ
• บริการเคาน์เตอร์เช็คอินพิเศษ, บริการขึ้นเครื่องก่อนใคร, บริการรับกระเป๋าก่อนใคร, บริการเครื่องดื่มร้อน หรือเย็นบนเครื่อง 

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ

• Travel Luxuries โปรแกรมท่องเที่ยว่ต่าง ๆ บริการรถเช่า และข้อเสนอพิเศษจากสายการบิน
• Recreational Pleasures  เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่าง ๆ
Gourmet Experiencesประสบการณ์ทานอาหารมื้อพิเศษที่คัดสรรหลากหลายเมนู
Wellness and Relaxation เพลิดเลินกับโปรแกรมสปา ทรีทเม้นท์ และดีท็อกซ์
Retail Therapy เพลิดเพลินกับส่วนลดสุดพิเศษ ประสบการณ์ช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลก

สิทธิคุ้มครองบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ

• สิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 200,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ
• เพิ่มความอุ่นใจและมั่นใจไปกับบริการช่วยเหลือส่วนบุคคล 

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ

ในการสมัครบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพนั้น สามารถสมัครได้ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม

บัตรหลัก
• อายุ 20 ปีขึ้นไป
• ในการสมัครบัตรนั้น จะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

บัตรเสริม
• อายุ 15 ปีขึ้นไป สูงสุดไม่เกิน 80 ปี (หากไม่ได้เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก แล้วมีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์นั้น จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา, มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเสริม)
• พร้อมแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทั้งบัตรหลัก และบัตรเสริมพร้อมใบสมัคร

เอกสารที่ประกอบในการสมัครบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด ธนาคารกรุงเทพ

• บุคคลที่ถือสัญชาติไทย, ชาวต่างชาติ

พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, ผู้มีรายได้  และเจ้าของกิจการ
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่
• สำเนาบัตรประชาชน
• สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
• สำหรับชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทาง, ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
• สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อของผู้สมัคร
• เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50
• สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
• สำเนาบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชี
• สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่น ๆ ย้อนหลัง 3 เดือน
• สำหรับเจ้ากิจการ รบกวนแนบสำเนาการจดทะเบียนบริษัท

ใครที่อยากจะทำบัตรเครดิตแอร์เอเชีย แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด นัั้น ก็ลองสมัครดูนะคะ หรือว่าใครอยากดูบัตรประเภทอื่น ๆ ของธนาคารกรุงเทพนั้น ก็สามารถหาอ่านได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างได้เลยนะคะ เราได้รวบรวมข้อมูลไว้หมดแล้ว ส่วนใครสนใจที่จะสมัครบัตรเครดิตใบแรกนั้น ลองเลือกบัตรเครดิตที่ตอบโจทย์ตัวเราให้มากที่สุดนะคะ