Home บัตรเครดิต บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม พาบินลัดฟ้าสู่เยอรมนี

บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม พาบินลัดฟ้าสู่เยอรมนี

บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม พาบินลัดฟ้าสู่เยอรมนี

โปรโมชั่นสุดพิเศษ แค่ใช้บัตรเครดิตอิออนก็ได้บินลัดฟ้าเที่ยวต่างประเทศ

อิออน นั้นถือบริษัทบริการสินเชื่อ ที่เป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทย ได้มีการเริ่มเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเดือนธันวาคม ปี 2544 และในปัจจุบันได้ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านการเงินต่าง ๆ รวมถึงบริการบัตรเครดิต บริการสินเชื่อส่วนบุคคล และบริการอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบันอิออนก็ได้มีการจัดทำบัตรเครดิต และสินเชื่ออื่น ๆ หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ให้ตรงตามเป้าหมายและความต้องการมากที่สุด

อิออนจัดโปรโมชั่น บินลัดฟ้าสู่เยอรมนีด้วย บัตรเครดิต อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ห้สมาชิกบัตรได้รับ บัตรโดยสายการบิน การบินไทยไป-กลับ กรุงเทพ-มิวนิค (ราคาตั๋วโดยสารมูลค่า 37,000 บาท)

ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 61

รายละเอียดโปรโมชั่น

-รับทันที บัตรโดยสารการบินไทย ชั้นประหยัด ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – มิวนิค(เยอรมนี)
เมื่ใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ตั้งแต่ 2,500,000 บาทขึ้นไป
ณ ร้านค้าทั่วโลก


-รับทันที บัตรโดยสารการบินไทย ชั้นประหยัด ไป-กลับ เส้นทาง กรุงเทพฯ – โซล(เกาหลีใต้)
เมื่ใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ตั้งแต่ 1,500,000 บาทขึ้นไป
ณ ร้านค้าทั่วโลก

วิธีการใช้
 • เมื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการ ผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม สะสมครบ 2,500,000 บาทขึ้นไป ณ ร้านค้าทั่วโลก รับบัตรโดยสารสายการบินไทย ชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ – มิวนิค จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 37,000 บาท
 • เมื่อชำระค่าสินค้า หรือบริการ ผ่านบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม สะสมครบ 1,500,000 – 2,499,999 บาท ณ ร้านค้าทั่วโลก รับบัตรโดยสารสายการบินไทย ชั้นประหยัดไป-กลับ กรุงเทพฯ – โซล จำนวน 1 ที่นั่ง มูลค่า 20,000 บาท

 * โดยเงื่อนไขทั้งหมดจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

สำหรับ บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ให้สิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่า เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร ให้คุณสามารถรับไมล์สะสมได้รวดเร็วกว่า ทุกๆ 20 บาท รับ 1 ไมล์สะสม เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร รับโบนัสพิเศษ ไมล์สะสม สูงสุด 2,000 ไมล์ เมื่อเดินทางตามเส้นทางบินที่กำหนด พร้อมบริการห้องพักรับรองรอยัล ซิลค์ เลาจน์ ของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังรับเครดิตเงินคืนสูงสุดได้ถึง 36,000 บาทต่อปีนอกเหนือจากไมล์สะสม เมื่อมียอดการใช้จ่าย ณ ร้านอาหาร โรงแรม บัตรโดยสารเครื่องบินการบินไทย และไทยสมายล์ และทุกการใช้จ่ายต่างประเทศทั่วโลก เหมาะสำหรับคนที่ชอบเดินทาง หรือต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อย ๆ อย่างยิ่ง

บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม พาบินลัดฟ้าสู่เยอรมนี
ข้อกำหนดเงื่อนไข
 • สงวนสิทธิ์รายการโปรโมชั่นพิเศษ เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตร ระหว่างวันที่ 1 มี.ค. – 30 เม.ย. 61 เท่านั้น
 • ยอดการชำระค่าสินค้า หรือบริการ ที่นำมาคำนวณเพื่อรับบัตรโดยสารสายการบินไทย นั้นไม่รวมถึงยอดการเบิกถอนเงินสด ค่าธรรมเนียมบัตร ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายการใช้จ่ายที่มีการยกเลิกในภายหลัง
 • ทำการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์รับของสมนาคุณบัตรโดยสารสายการบินไทย โดยจะแจ้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์รับของสมนาคุณ รับทราบภายใน 60 วันทำการ
 • สมาชิกต้องทำการสำรองที่นั่งล่วงหน้าและเดินทางไปและกลับภายใน 30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น
 • ราคาของบัตรโดยสารสายการบินไทยที่ระบุในสื่อนั้นเป็นราคา ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561
 • บัตรโดยสารสายการบินไทยที่สมาชิกฯได้รับ สามารถอัพเกรดที่นั่งเป็นที่นั่งชั้นธุรกิจได้ โดยใช้คะแนนไมล์สะสม
 • บัตรโดยสารสายการบินไทย นั้นยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
 • ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมนั้นจะมีการคำนวณเข้าสู่บัญชีบัตรหลัก
 • สมาชิกจะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต มีสถานะบัญชีปกติ และจะต้องไม่ผิดนัดชำระเงิน
 • สงวนสิทธิ์ให้โปรโมชั่นพิเศษสูงสุดเพียงรายการเดียวต่อสมาชิก 1 ท่าน
หากต้องการสมัครบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม มีเงื่อนไขดังนี้
 • เป็นผู้ที่มี อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • รายได้รวม 30,000 บาท ขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงาน ใน เขตบริการของอิออน
 • เอกสารพนักงานบริษัทเอกชนใช้สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50)  พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • อาชีพอิสระใช้แค่ สำเนาบัตรประชาชน และรายการบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนเท่านั้น
 • เจ้าของกิจการนั้นใช้สำเนาบัตรประชาชน และใช้สำเนาใบทะเบียนการค้า และสำเนาการจดบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

ตอนนี้ใครกำลังสนใจที่จะ สมัครบัตรเครดิตอิออน สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้แล้วนะคะ พิเศษสมัครออนไลน์วันนี้ ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรกเมื่อสมัครตั้งแต่ 1 มี.ค. – 31 พ.ค. 61 โดยผู้ที่ต้องการสมัครบัตรใบนี้มีรายได้รวม 30,000 บาท ขึ้นไปก็สามารถสมัครบัตรใบนี้ได้แล้วนะคะ วิธีการสมัครทางออนไลน์ก็ไม่ยุ่งยาก ส่วนใครที่มีบัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ก็อย่าลืมมาร่วมรับสิทธิพิเศษในการบินไปเที่ยวมิวนิค (เยอรมนี) หรือ โซล (เกาหลีใต้) กันนะคะ

Exit mobile version